U Čantaviru obnavljaju pozorište

04 Aug 2015

Škola i kulturne organizacije jedva čekaju septembar kako bi mogle da na daskama koje život znače prirede razne programe svojim sugrađanima

U toku su radovi na obnovi zgrade u kojoj je nekada bilo smešteno pozorište u ?antaviru, selu nedaleko od Subotice. Za renoviranje objekta grad je iz budžeta izdvojio 32 miliona dinara, ali ugovor je potpisan na 24 miliona, što je zna?ajna ušteda isti?u u Direkciji za izgradnju grada. Ukoliko sve bude teklo po planu pozorište ?e biti gotovo do kraja avgusta.

U ?antaviru živi oko 6.500 stanovnika. Ve?ina njih se rado se?a pozorišta koje su sami izgradili pre 70 godina. Me?utim, pošto je zgrada teatra bila u sklopu zemljoradni?ke zadruge, a ona otišla u ste?aj pre 10 godina, grad je otkupio objekat za tri miliona dinara. Od tada do danas, niko o zgradi nije vodio ra?una. Pojedini gra?ani se raduju što ?e ponovo imati pozorište, jer veruju da ?e na taj na?in da se i selo malo kulturno uzdigne.

“Ovo naše pozorište ne funkcioniše oko 20 godina. Sada se nadamo da ?e do?i dan kada ?emo mo?i da preuzmemo objekat. Nadam se da ?e do kraja leta biti završeni radovi. Bio sam baš jutros unutra u zgradi i vidim da radovi lepo napreduju “, kaže stanovnik ?antavira Ferenc Burenj.

Radovi su po?eli pre deset dana. Ura?ena je krovna konstrukcija i potrebno je samo objekat prekriti crepom. Unutar objekta završeni su radovi na betoniranju gledališta.

“U toku je rekonstrukcija sanitarnih ?vorova, instalacije slabe i jake struje. Zna?i zadovoljni smo dosadašnjom dinamikom i o?ekujemo da ?e se radovi na vreme završiti”, rekao je direktor JP “Direkcije za izgradnju grada”, Peter Blau.

Rekonstrukcija zgrade pozorišta je podelila kako javnost u Subotici, tako i u ?antaviru. Pojedinci smatraju da je bilo neophodnije izgraditi kanalizaciju i revitalizovati putnu infrastrukturu. Me?utim, škola i kulturne organizacije jedva ?ekaju septembar kako bi mogle da na daskama koje život zna?e prirede razne programe svojim sugra?anima.

“Pozorište je bitno za celo selo. Mi Umetni?ki centar Medikus ho?emo da što više programa napravimo ovde u pozorišnoj sali. Najviše kulturnog programa, jer ja vodim tamburaški orkestar ovde u društvu i planiramo da pokrenemo amatersku dramsku sekciju. Znate da pre mesec i po dana bio je doga?aj i hteli smo da na taj dan bude pozorište gotovo. Mi smo zadovoljni da bude što lepše i bolje da mi to koristimo”, kaže Rober Vereš predsednik UC “Medikus”.

Rekonstrukcija zgrade pozorišta u ?antaviru traja?a oko mesec dana i oni ?e ve? na jesen dobiti svoj teatar, za razliku od Suboti?ana koji su ?ekali osam godina samo da bi videli stubove Narodnog pozorišta koje se isto tako rekonstruiše. Suboti?ani ?e ukoliko sve bude u redu dobiti pozorište za dve godine, tako da možda od septembra upute se ?antavir da pogledaju po koju predstavu.

(Sandra Irševi?, RTV)

Podelite ovu stranicu!