U Budimpešti spomen-ploča žrtvama Novosadske racije

20 Jan 2012

Na spomen-ploči piše: „Od 20. do 23. januara 1942. godine, tokom Novosadske racije, mađarske snage ubile su 3.400 stanovnika

U Budimpešti je danas otkrivena spomen-plo?a žrtvama Novosadske racije. Tabla je otkrivena u dvorištu Muzeja holokausta u glavnom gradu Ma?arske, u okviru Komemorativne sednice posve?ene se?anju na žrtve Racije.

Na spomen-plo?i piše: „Od 20. do 23. januara 1942. godine, tokom Novosadske racije, ma?arske snage ubile su 3.400 stanovnika. Ve?ina žrtava su bili Srbi. Ve?no su ugašeni životi i više od 700 Jevreja. Sud generalštaba pozvao je na odgovornost po?inioce 1943. godine. U spomen žrtvama na 70. godišnjicu Racije, s pijetetom podignuta od Ministarstva pravosu?a”.

U Srbiji je zvani?an podatak da je u Raciji u Novom Sadu ubijeno više od 1.300 gra?ana, dok pojedini istraživa?i tvrde da je broj žrtava bio oko 4.000.

Danas je u Budimpešti otvorena i izložba „Od ve?nog prijateljstva do narodnog suda”, na kojoj je izložena istorijska gra?a o Novosadskoj raciji.

Komemorativnoj sednici je prisustvovao i predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi?, koji je rekao da Racija predstavlja jedan od najtragi?nijih trenutaka u istoriji glavnog grada Vojvodine.

U okviru Komemorativne sednice održana su predavanja istori?ara i arhivista na temu Novosadske racije i okupacije Vojvodine u Drugom svetskom ratu.

Pored predsednika Skupštine grada, Komemorativnoj sednici prisustvovali su i delegacije Istorijskog arhiva grada Novog Sada i Muzeja Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!