U Brčkom otvoren muzej posvećen svim logorašima u BiH

09 May 2014

Arhivska građa, fotografije, dijelovi odjeće i obuće bivših logoraša čine ovu muzejsku postavku

U dijelu hangara Luke u Br?kom danas je otvoren prvi muzej “Spomen-soba – Muzej logoraša” posve?en svim logorašima – žrtvama torture tokom proteklog rata u BiH.

Arhivska gra?a, fotografije, dijelovi odje?e i obu?e bivših logoraša ?ine ovu muzejsku postavku.

“Spomen-sobu – Muzej logoraša” otvorio je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi?, kazavši da logoraši nisu bili krivi što se nisu uklapali u fašisti?ke projekcije.

“Ne smije se zaboraviti prošlost, da nam se historija ne ponovi”, poru?io je predsjedavaju?i Izetbegovi?.

Istakao je da otvaranje ovog muzeja šalje jasnu poruku da na ovoj zemlji više nikada ne smije biti otvoren koncentracioni logor, dodaju?i da zlo?in nezastarijeva i da ?e zlo?inci morati nekada odgovarati za svoja nedjela.

Logor u Luci u Br?kom otvoren je 7. maja 1992. godine. Kroz njega je prošlo oko 3.500 ljudi, a pretpostavlja se da je ubijeno nekoliko stotina.

“Prvi komandant ovog logora bio je Goran Jelisi? Adolf, a nakon njega Konstantin Simonovi? Kole koji je sa svojom sestrom Monikom Ili?-Karan ?inio grozne zlo?ine. U “Luku” su dovo?eni ljudi s posla, njive ili ulice koji su bili maltretirani, mu?eni, silovani i ubijani”, rekao je predsjednik Udruge logoraša Br?ko Distrikta Fadil Redži?.

Najgore zlo?ine je po?inio Jelisi? koji je osu?en na 40 godina zatvora. Monika Ili?-Karan je osu?ena samo na ?etiri godine, ali Sud u Br?kom je zatvorsku kaznu smanjio na dvije godine i šest mjeseci.

Redži? isti?e da sudstvo i tužilaštvo ne vodi dovoljno ra?una o procesuiranju ratnih zlo?ina kao što bi trebali, dodaju?i da logoraša u BiH ima sve manje te da se nekim zlo?incima nikada ne?e suditi.

Predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Meškovi? naglasio je da su izgradnja Muzeja logoraša i svi eksponati osigurani sredstvima ovog saveza.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!