U Beloj Crkvi investicija od milion i po evra

18 Oct 2013

Zaposleno je 20 radnika, a još 70 radnika angažovano je kroz kooperacije

Nema?ka firma “Carl Warrlich” i “Energotrade” iz Beograda otvorile su danas u Beloj Crkvi novi proizvodno-distributivni centar za kerozinske potpaljiva?e u koji je uloženo oko milion i po evra.

Srpska i nema?ka firma osnovale su zajedni?ko preduze?e “Flammat”.

“Carl Warrlich” je porodi?na firma osnovana 1904. godine u nema?kom gradu Trefurtu, a njena robna marka “Flammat” vode?i je evropski brend u kategoriji sredstava za potpalu.

“Energotrade” je iz Beograda uvoznik je i distributer sijalica za ku?nu rasvetu, plasti?ne galanterije i potpaljiva?a za doma?instvo, a od 2003. godine je ekskluzivni uvoznik “Flammat”-a.

Pomo? u pokretanju kompanije pružio je Fond za podršku investicija u Vojvodini VIP, a Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansirao je projekat u iznosu od 20 miliona dinara.

Tom investicijom u prvoj fazi zaposleno je 20 radnika, još 70 radnika angažovano je kroz kooperacije, a u zavisnosti od uspeha prve faze kompanija planira da proširi pogon, investira u nove tehnologije i pove?a broj zaposlenih.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? rekao je na otvaranju pogona da je to prvi pogon koji se posle tri decenije otvara u Beloj Crkvi i da predstavlja signal i drugim investitorima da su južni Banat, Vojvodina i Srbija pogodno tlo za ulaganje u proizvodnju.

Pajti? je naglasio da je posebna vrednost ove investicije u tome što je 90 odsto proizvodnje namenjeno stranim tržištima i dodao da “samo izvozno orijentisana proizvodnja može srpsku privredu da izvede na dobar put”.

Pajti? je naveo i podatak da je “Flamat” 108. pogon koji je u Vojvodini otvoren u poslednjih pet godina preko Programa novih tehnologija Vlade Vojvodine, te da je u tim pogonima posao obezbe?en za 25.507 ljudi.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!