U Bačkom Petrovcu najveći akva park u Evropi

10 Aug 2011

Budući akva-park je na samom ulazu u Bački Petrovac, na putu ka Novom Sadu, od kojeg je udaljen 18 kilometara. Uskoro će proraditi na šest hektara, a po završetku treće faze izgradnje prostiraće se na 26 hektara.

U Ba?kom Petrovcu do kraja avgusta bi?e završena prva faza izgradnja akva-parka “Petroland” koji bi trebalo da za dve godine, kada bude potpuno završen, postane najve?i zabavni park te vrste u Evropi.
Prema re?ima Jana Brtke, direktora “L&B Parka”, “k?erke firme” slova?ke kompanije “Akva term invest” (Aqua Therm Invest) koja u akva-park ulaže oko 20 miliona evra, izgradnja prve faze turisti?ko-rekreativnog kompleksa privodi se kraju i prvi gosti mo?i ?e da ga posete za nekoliko nedelja.

Temperatura vode 48 stepeni
“Ono što ?e razlikovati akva-park u Ba?kom Petrovcu od ve?ine ostalih kompleksa sli?nih sadržaja je termalna voda u svim bazenima koja omogu?ava rad parka tokom ve?eg dela godine”, rekao je Brtka za agenciju Beta.
Prema njegovim re?ima, akva-park ?e zbog te pogodnosti raditi još nekoliko meseci, a tokom zime kompleks ?e biti stavljen pod veliki balon, što ?e omogu?iti ljubiteljima te vrste zabave da pose?uju akva-park i tada.
Brtka je naveo da se termalna voda temperature 48 stepeni Celzijusovih crpi sa dubine od 800 metara. U bazenima voda ?e biti rashla?ena, a tokom zimskih meseci predvi?eno je da bude oko 30 stepeni, što ?e omogu?iti i kupanje, i zagrevanje vazduha u balonu.
“U najve?oj investiciji iz Slova?ke u Srbiji posao ?e u prvoj fazi dobiti 125 ljudi, a po okon?anju poslednje faze izgradnje akva-parka u Ba?kom Petrovcu bi?e zaposleno oko 500 ljudi”, rekao je Brtka i dodao da je oko 250 ljudi trenutno angažovano na izgradnji kompleksa.
Budu?i akva-park je na samom ulazu u Ba?ki Petrovac, na putu ka Novom Sadu, od kojeg je udaljen 18 kilometara. Uskoro ?e proraditi na šest hektara, a po završetku tre?e faze izgradnje prostira?e se na 26 hektara, što ?e ga ?initi najve?im akva-parkom u Evropi.
“Tobogani, bazeni za decu i odrasle, ‘rafting’ na divljoj reci, ‘de?iji grad’, ‘lenja reka’, ‘relaks bazeni’, sportovi na pesku, deo su akva-parka koji ?e uskoro biti na raspolaganju posetiocima”, rekao je Brtka.

Bazeni i hoteli
Prema njegovim re?ima, bi?e izgra?eni još i olimpijski bazen, amfiteatar, zatvoreni bazeni i bungalovi, a tokom 2013. i dva hotela sa ukupno 400 ležajeva. Ve? u oktobru ove godine ?e po?eti izgradnja zatvorenog dela kompleksa.
“Osnovna ideja da zapo?nemo ovaj projekat bila je da iskoristimo termalni izvor i da, uz atraktivne zabavne sadržaje privu?emo posetioce”, rekao je Brtka i dodao da je potvr?eno da termalna voda koja se koristiti u akva-parku ima lekovita svojstva.
Brtka je istakao oblaganje svih bazena podlogom uvezenom iz Italije, koja onemogu?ava prisustvo bakterije u vodi koja izaziva pojavu legionarske bolesti, što je ?est slu?aj u ovakvim vodenim kompleksima.
Brtka je naveo da je dobar deo sredstava izdvojen za izgradnju fabrike vode kojom ?e se napajati bazeni, kao i savremenog pre?ista?a otpadnih voda. Ceo sistem akva-parka bi?e povezan sa centralnom zgradom, u kojoj ?e se vršiti automatizovana kontrola temperature i ispravnosti vode u bazenima.

Preporod Petrovca
“Naša osnovna želja je da do kraja leta isprobamo ovu novu tehnologiju, a posetioci ?e u prvoj fazi rada akva-park mo?i da posete po dosta popularnim cenama”, rekao je Brtka i ocenio da ?e akva-park preporoditi Ba?ki Petrovac.
“O?ekujem da ?e za tri godine Ba?ki Petrovac imati dvostruko više stanovnika od sadašnjih 8.000. Ve? sada cene nekretnina su sko?ile za 50 odsto”, rekao je Brtka i dodao da veruje da ?e se i broj turisti?kih ležajeva, kojih sada ima oko 500, bitno pove?ati.
Slova?ko preduze?e Akva terming invest, specijalizovano za hidrogradnju, do sada je izgradilo dva akva-parka u Evropi.

 (Beta)

Podelite ovu stranicu!