TV N1: Objavljeni podaci više od 400.000 građana Srbije

25 Mar 2017

"Za takvu bazu potrebna pažnja i tužilaštva i policije, ali da su neophodni i forenzičko- kriminalistički metodi"

Podaci više od 400.000 gra?ana Srbije, sa jedinstvenim mati?nim brojem (JMBG), brojem li?ne karte, adresom, ku?nim i mobilnim telefonom, našli su se na jednom javnom serveru, a uz njih na pojedinim mestima stoje i napomene koje ukazuju da su koriš?eni u strana?ke svrhe, objavila je danas TV N1.

Kako je objavila ta regionalna televizija, te podatke otkrio je haker koji tvrdi da je pronašao tragove koji pokazuju ko i zašto koristi te podatke.

Podaci su sortirani u 222 tabele iz gradova i sela širom Srbije, a u dokumentima su ispisane kolone koje se odnose na li?ne podatke, kao i napomene koje ukazuju na to da su podaci koriš?eni u strana?ke svrhe.

Svi ovi podaci oka?eni su na javni server koji ne koristi puno ljudi, ali teoretski, svako može da mu pristupi. Nakon što je dobio informaciju da je server neo?ekivano zagušen, jedan od korisnika koji je IT stru?njak, pogledao je o ?emu se radi, navodi N1.

“To nama originalno, bar meni, nije bilo ni zanimljivo u po?etku. Me?utim, par dana kasnije, kad smo mi krenuli da kopamo po tome, da vidim šta se tu zapravo dešava i da probamo da do?emo do toga ?ije je to, pošto o?ito naše nije bilo, tu smo zaklju?ili analizom da se tu nalaze kompletni podaci preko 400.000 gra?ana”, rekao je sagovornik N1.

Pored podataka gra?ana koji su oka?eni na server našla se i fascikla sa jednim imenom – s.micanovic, kao i zašti?ena rezervna kopija i-mejlova te osobe, a mejl pripada pomo?niku predsednika opštine Savski venac Aleksandru Dujanovi?u.

Kako je rekao sagovornik N1, on je putem tog traga uspeo da hakuje pojedine mejlove od kojih su se neki odnosili na kapilarne glasove, a jedan upravo na koriš?enje ove baze podataka.

Dujanovi? je u pisanom odgovoru demantovao da ima veze s tim dokumentom.

“Stvarno ne znam o ?emu govorite. Ne bavim se tim stvarima. A pogotovo info baze, jer ne znam ni šta je to”, rekao je Dujanovi? za TV N1.

U opštini Savski venac ve?inu ?ini Srpska napredna stranka, ali najve?i broj napomena u tabelama ukazuje na to da ih je prikupljala Demokratska stranka, što sagovorniku N1 ukazuje na to da su ti podaci u nekom trenutku prešli u ruke drugog politi?kog tabora.

“Po nekoj našoj verziji, i informacijama koje su dostupne nama – davnih dana je neka politi?ka stranka krenula to da radi, me?utim, to je preletelo u drugu politi?ku stranku, verovatno u periodu kada se smenjivala vlast, gde je, opet po nekim našim zaklju?cima i analizama, dopunjeno sa JMBG-om i odre?enim napomenama”, naveo je izvor N1.

U cilju zaštite podataka, N1 nije objavio adresu servera na kom se podaci nalaze.

Poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi? rekao je za N1 da je za takvu bazu potrebna pažnja i tužilaštva i policije, ali da su neophodni i forenzi?ko- kriminalisti?ki metodi.

Prema njegovim re?ima, ?ak i ako bi bilo potpuno isklju?eno da je u pitanju neka službena baza, ili da je neki javni službenik u?estovao u tome, moglo bi da se govori o ogromnom broju krivi?nih dela i po privatnoj tužbi.

Šabi? je upozorio da su rizici kra?e identiteta realni, a kako je dodao, poverenik nema ovlaš?enja, ni resurse da se bavi ovakvim tipom slu?aja.

On je izrazio sumnju da ?e slu?aj objavljivanja li?nih podataka biti razrešen i podsetio da je kompletna baza podataka od 5,2 miliona ljudi u?injena javnom, a da je prekršajni postupak koji je pokrenuo nedavno zastareo, dok krivi?ni nikad nije pokrenut, iako je postojala krivi?na prijava.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!