Tužba protiv Bečejskog mozaika zbog pisma čitaoca

11 Feb 2014

Vladan Filipčev: Postoji realna opasnost da se Bečejski mozaik ugasi

Pred Višim sudom u Novom Sadu danas je održano ro?ište po tužbi predsednice Udruženje gorana iz Be?eja Marije Mikovi? protiv lokalnog lista Be?ejski mozaik, koja traži nadokadu štete od 300.000 dinara na ime duševnog bola.

Ona je tužila Be?ejski mozaik zbog objavljenog pisma u kojem ?italac kritikuje rad i aktivnosti u Goranskom parku u Be?eju, koji je dat na upravljanje i održavanje lokalnom Udruženju gorana. U tom pismu ?italac iznosi svoj li?ni stav o se?i drve?a i rastinja u Goranskom parku, koja se dogodila februara 2013. godine.

Glavni urednik Be?ejskog mozaika Vladan Filip?ev izrazio je ?u?enje što je njegov list tužen zbog objavljenog ?itala?kog pisma i dodao da ukoliko tužilja dobije parnicu, postoji realna opasnost da se Be?ejski mozaik ugasi. On je rekao da je list prilikom objavljivanja ?itala?kog pisma imao u vidu opravdani interes javnosti da zna šta se doga?a na gradskoj zelenoj površini, koju ve?ina Be?ejaca veoma voli.

Dodao je da je u istom broju objavljen i intervju sa tužiljom Marijom Mikovi? o aktivnostima Udruženja gorana, uz upozorenje da je na adresu redakcije stiglo kriti?ko ?itala?ko pismo. “Samim tim, mi smo gospo?i Mikovi? pružili priliku da odmah odgovori na optužbe ?itaoca, ?ime smo odgovorili zahtevima koje postavlja Kodeks novinara Srbije, koji nalaže da objavimo dva razli?ita gledišta o istoj stvari”, kazao je Filip?ev.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!