Tusk – pravi čovjek za EU izazove, snažan glas Istočne Evrope

02 Dec 2014

Današnjim Tuskovim preuzimanjem dužnosti predsjednika Evropskog Savjeta, kompletirana su top tri mjesta briselske administracije

Bivši poljski premijer Donald Tusk preuzeo je u ponedjeljak 1. decembra, predsjedavanje Evropskim savjetom obe?avši „nemilosrdno opredjeljenje“ ka oživljavanju ekonomije, te odbrani od svih prijetnji EU bloka, “unutrašnjih i spoljnih”.

Njema?ki “Der Spigel” procjenjuje da poljski lider može postati klju?ni glas u aktuelnoj krizi sa Rusijom.

Donald Tusk (57) je prvi politi?ar iz bivišeg sovjetskog bloka koji je preuzeo jednu od vode?i dužnosti u evropskom bloku, i to baš u vrijeme najsnažnijih tenzija sa Rusijom od okon?anja Hladnog rata.

Kada je nominovan u avgustu, za jednu od tri klju?ne pozicije u EU, Tusk je rekao da je EU „o?ajni?ki potrebna jedna isto?noevropska perspektiva“, dodaju?i da on želi da osigura da ?e EU odgovoriti na ruske provokacije jedinstvenim glasom.

Na ceremoji predaje dužnosti, od prethodnika, Hermana Van Rompuya, Tusk je u ponedjeljak konstatovao da se evropski blok suo?ava sa izazovima, od kako je rekao „neprijatelja“.

„Politika se vratila u Evropu. Istorija se vratila“ naveo je Tusk, pred kojim zaista stoje brojni izazovi i u samoj EU: rast antievropskih stranaka, Velika Britanija koja prijeti povla?enjem iz EU bloka, ekonomske poteško?e mnogih.

Tusk je poru?io da ?e se fokusirati na „fundametalne vrijednosti, solidarnost, slobodu, jedinstvo, protiv svih prijetnji, i spolja i iznutra“.

„Danas ne samo da euroskeptici dovode u pitanje EU vrijedosti, mi tako?e imamo neprijatelje, ne samo skepti?are“, dodao je bez daljih obrazloženja ove teze.

Biviši premijer Donald Tusk, je bio aktivan ?lan poljskog demokratskog pokreta Solidarnost, koji je imao klju?nu ulogu u rušenju komunisti?kog režima u Poljskoj i Željezne zavjese u cjelini, smatra da EU mora ja?ati svoju internacionalnost i da mora obezbjediti svojegranice te „podržati one u susjedstvu koje dijele naše vrijednosti“.

Njegova Poljska, kao i druge ?lanice isto?ne Evrope, strahuju da Rusija ima pretenzije ka bivišim ?lanicama sovjetskog bloka, a naro?ito su ti strahovi poja?ani nakon, kako Zapad tvrdi, ruske vojne intervencije u Ukrajini.Poljska stoga naro?ito promoviše bliskije veze EU sa bivšm ?lanicima sovjetskog bloka.

Tuskova snaga i slabosti

Podcrtavaju?i njegovu snagu i slabosti, ameri?ka agencija Associated press (AP), je navela da je Tusk u prednosti jer ima veliki apetit i talent za vo?stvo, ne zazire od preuzimanja rizika ili nastavka nepopularnih reformi, koje je vješto, u slu?aju Poljske, predstavljao kao nužno ili korisno na duže staze.

Tusk je odli?an strateg i može govoriti rje?ito i uvjerljivo o pitanjima koja izazivaju buru u javnom mnjenju. On je spretno promovisao i istakao nacionalne uspjehe, kao što je ekonomski rast Poljske, tokom globalne ekonomske krize. Ta mu je strategija donijela reizbor na premijersku funkciju 2011. Tusk sa sobom što je jako važno, na ?elu EU donosi kredibilno znanje o ruskoj politici.

AP analiti?ari procjenjuju da ?e ipak Tusk morati da ublažiti svoj stav o Rusiji. Ponekad, navode?i slabosti, pokušava sakriti probleme pod tepih a i zna gajiti li?ne osvete. Morat ?e proširiti unatrašnji poljski krug. A posebno je zanimljivo da kažu voli slušati sebe kako govori: naime jedan njegov govor o politici 2007. trajao je oko tri sata.

Poljsku odli?no proveo kroz svjetsku ekonomsku krizu

Tusk se u ponedjeljak kao novi predsjedavju?i EU, tako?e obavezao na pomo? spašavanju evropske ekonomije, koja izaziva globalnu zabrinutost zbog titranja na ivici tre?e duboke recesije, bore?i se sa visokom stopom nezaposlenosti i deflacijom.

„Potrebno nam je nemilosrdno opredjeljenje da bi smo okona?ali ekonomsku krizu“ rekao je pozivaju?i na kompletiranje Evropske monetarne unije, iako Poljska kao zemlja iz koje dolazi još ne koristi zajedni?ku EU valutu.

Tuskov klju?ni zadatak je koordiniranje šefovima vlada EU ?lanica i predstavljanjem bloka van Evrope. On je postao drugi predsjednik ovog važnog evropskog tijela, preuzimaju?i dužnost od Hermana Van Rompuya.

Za razliku od prethodnika, Flamaca koji nije bio premijer Belgije, Tusk na dužnost predsjedvaju?eg EU dolazi sa skoro u potpunosti okon?ana dva mandata na ?elu zemlje koja u vrijeme najve?e svijetske ekonomske krize još od vremena Velike Depresije, nije niti jednom skliznula u recesiju, a rije? je o populaciji od 39 miliona osoba.

Njegovo porijeklo ?ini ga pravim ?ovjekom za nove izazove, smatraju u Der Spiegelu, a mnogi u Poljskoj su zadovoljni što njihova zemlja kona?no ima važnu ulogu u Evropi.

“Veliki uspjeh za Poljsku„ napisao je varšavski “Polityka” magazin, a dnevnik “Gazeta Wyborcza” je ocijenila da je njegovim imenovanjem „cijela Isto?na Evropa oplemenjena“, ide se tako daleko da se prave pore?enja i sa papom Jovanom Pavlom II na ?elu katoli?ke crkve.

Današnjim Tuskovim preuzimanjem dužnosti predsjednika Evropskog Savjeta, kompletirana su top tri mjesta briselske administracije u kojem je predsjedavju?i Evropske komisije, Jean Claude Juncker, a šefica EU diplomatije Federica Mogherini.

I na kraju, zanimljivo je da je u avgustu kada je nominovan na funkciju koju je danas preuzeo, rekao da ?e „uglancati svoj engleski jezik“ pa je prvobitni plan bio da odputuje na Maltu i u?i engleski do preuzmanja dužnosti. No ipak to nije mogao ugurati u kalendar svojih obaveza pa je privatne ?asove uzimao u Poljskoj.

U nedjelju je pak za Poljski TV kanal TVN24 rekao da mu engleski još nije besprekoran ali je potom dodao „Ja sam optimista. Možda je sve što Evropi danas treba energija, optimizam, posve?enost, vjera. A to je moja specijalnost!”, naveo je Tusk koji u slobodnom vremenu voli da tr?i ili igra fudbal.

(Biljana Jovi?evi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!