Turska: Predsednik se okomio na medije

26 May 2015

Samo dve nedelje uoči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 7. jun, turski mediji su u stanju opsade. Kada govore o slobodi štampe, novinarska udruženja upoređuju sadašnju Tursku čak i sa Hitlerovom Nemačkom

O?igledno da predsednik Redžep Tajip Erdogan ne mari mnogo za politi?ku neutralnost: Skoro svaki dan oštro kritikuje svoje li?ne neprijatelje, kao i opoziciju vladaju?oj Partiji pravde i razvoja (AKP). Na predizborna obe?anja opozicionih politi?ara reaguje na primer ovako: „Ili ne znaju da ra?unaju ili nikad nisu dobili batine“.

Poslednjih dana pooštrio je ton prema turskoj štampi i pokrenuo pravosu?e protiv pojedinih novinara i svih medijskih ku?a. Najnoviji primer je o?igledno namerno provociran sukob sa dnevnim novinama „Hurijet“.

Tradicionalni glasnik republikanaca je u svom izveštavanju o smrtnoj kazni protiv bivšeg, prvog demokratski izabranog egipatskog predsednika Mohameda Mursija, naveo da je on na izborima dobio 52 odsto glasova. Ali pošto je prošle godine u avgustu Erdogan na prvim direktnim izborima za turskog šefa države tako?e dobio 52 odsto glasova, on je to shvatio kao pokušaj da se indirektno pozove na njegovo rušenje.

Erdoganovi advokati zahtevaju hapšenje glavnog urednika „Hurijeta“ Sedata Ergina i drugih vode?ih predstavnika medijske grupe „Dogan“. Kako je rekao, Erdogan želi da se pobrine da „mediji više ne mogu nesmetano da ruše i formiraju nove vlade“. U me?uvremenu, sve ve?i broj vode?ih novinara strahuju od gubitka korektivne funkcije medija u javnosti. Predsednik Sindikata novinara TGC Ugur Gic, žali se da stanovništvo ve? više nema demokratske, nezavisne izvore informacija. „U zatvoru je 21 novinar. Reporteri troše veliki deo svoje energiju kako bi davali izjave državnim tužiocima zbog hiljada prete?ih ili ve? pokrenutih istraga.“

Pore?enja sa nacizmom

Za Gica je razumljivo da se posebno u društvenim medijima sve više može na?i pore?enje sa uslovima u Hitlerovoj Nema?koj: „U to vreme, politi?ki protivnici i disidenti u?utkivani su kroz propagandu i zastrašivanje. Danas posmatramo sasvim sli?ne eksperimente.“

Profesor Mehmet Altan, novinar, pisac i profesor ekonomske politike na Univerzitetu u Istanbulu, ne može da prihvati da je u ovom trenutku „ustav prakti?no ukinut“ i da je došlo do „civilnog pu?a“. Altan se nada da ?e njegova zemlja preživeti „dane bezakonja“ i da ?e u?i u „period demokratske obnove“.

Ali, to može da potraje. ?injenica da na rang listi „Reportera bez granica“ o slobodi štampe, Turska, me?u 180 zemalja, zauzima 149 mesto, pokazuje veliki jaz izme?u želja i realnosti – sve to ima li se u vodu Erdoganova izjava: „Nigde štampa nije slobodniji nego u Turskoj!“

Javuz Bajdar iz platforme za nezavisno novinarstvo „P24“, kaže: „Autocenzura je postala normalna u Turskoj, ona je danas deo profesionalne kulture.“ Oni koji se tome protive, jednostavno dobijaju otkaz. Ina?e, oko 80 odsto medija u

Turskoj su pod kontrolom vlasti.

(Baha Gungor, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!