Turizam Vojvodine na sajmu u Milanu

01 Jun 2015

Svetska javnost će se upoznati sa raznolikošću, bogatim nasleđem, kulturom, privrednim, a posebno prehrambenim potencijalima Vojvodine

Danas je po?elo dvonedeljno predstavljanje Vojvodine u okviru programa na Nacionalnom paviljonu Srbije na Univerzalnoj svetskoj izložbi EXPO Milano 2015, saopšteno je danas iz Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP).

U saopštenju se objašnjava da je ovogodišnja tema sajma EXPO, koji traje od po?etka maja do kraja oktobra, “Nahranimo planetu. Energija za život”, a da Srbija nastupa pod imenom “Okusi hranu. Oseti život” i kreiran je tako da posetiocima paviljona bliže do?ara kako izgleda današnja Srbija kroz bogatu srpsku kuhinju, kulturu i tradiciju.

Kako se navodi, nastup Vojvodine ?e svetsku javnost upoznati sa njenom raznolikoš?u, bogatim nasle?em, kulturom, kao i njenim privrednim, a posebno prehrambenim potencijalima. Bi?e predstavljeni turisti?ki potencijali, lovni turizam, specijalne turisti?ke destinacije, zdravstveni i banjski turizam, zašti?ena prirodna dobra, gastro ponuda regiona i tradicionalni zanati, a VIP Fond ?e održati dve konferencije za italijanske privrednike na kojima ?e predstaviti mogu?nosti ulaganja u mlekarskoj i mesnoj industriji, ratarstvu i proizvodnji vo?a i povr?a, kao i potencijale za investicije u organsku proizvodnju.

Organizatori nastupa Vojvodine su Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vojvodine, Fond za podršku investicija u Vojvodini, Regionalna razvojna agencija Ba?ka,  Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, Regionalna razvojna agencija Srem, Turisti?ka organizacija Vojvodine, kao i Turisti?ka organizacija Sremski Karlovci.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!