Tsipras položio zakletvu za premijera Grčke

26 Jan 2015

Lider ljevičarske Syrize, pobjedniče jučerašnjih izbora, položio sekularnu zakletvu umjesto vjerske

Lider ultraljevi?arske gr?ke stranke Syriza Alexis Tsipras položio je danas zakletvu za premijera Gr?ke, ?ime je postao najmla?i nosilac te funkcije u posljednjih 150 godina.

Tsipras (40) je, suprotno tradiciji, položio sekularnu zakletvu, umjesto vjerske pravoslavne ceremonije kojom su gr?ki premijeri do sada stupali na funkciju, obe?avši da ?e „uvijek služiti interesima gr?kog naroda“, prenijela je agencija AP.

Lider Syrize je prekršio još jednu tradiciju time što je na ceremoniju polaganja zakletve za premijera došao bez kravate, koju ina?e nikad ne nosi.

Gr?ka je danas dobila novu Vladu, poslije kra?ih pregovora na kojima je desni?arska Nezavisna partija Grka (ANEL) pristala podržati ljevi?arsku Syrizu, stranku pobjednicu ju?er održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Gr?koj, kojoj su nedostajala samo dva mjesta u Parlamentu da bi osvojila ve?inu.

I Syriza i stranka ANEL, koja je na izborima osvojila nešto manje od pet posto glasova, protive se mjerama štednje, koje je dosadašnja Vlada premijera Antonisa Samarasa uvela kao uvjet za dobivanje finansijske pomo?i od Evropske unije i Me?unarodnog monetarnog fonda.

Lider ANEL-a Panos Kamnenos izjavio je jutros nakon pregovora da ?e podržati imenovanje lidera Syrize Tsiprasa za novog premijera, prenijela je gr?ka agencija ANA.

Nakon saop?enja o dogovoru dvije stranke koje se protive mjerama štednje u Gr?koj, finansijsko tržište je reagiralo sa strepnjom pa je indeks Atenske berze oslabio za gotovo ?etiri posto.

Cameronovo upozorenje

Syriza je pobijedila na prijevremenim parlamentarnim izborima u Gr?koj sa 36,34 posto glasova bira?a i osvojenih 149 od 300 mjesta u Parlamentu, samo dva manje od apsolutne ve?ine, pokazali su danas saop?eni zvani?ni rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na osnovu prebrojanih 99,8 posto glasova, Syriza ima 8,5 posto više glasova od konzervativne stranke Nova demokratija sada bivšeg premijera Samarasa koji je sa 27,81 posto glasova osvojila 76 mjesta u gr?kom Parlamentu.

U Parlament su ušle i neonacisti?ka Zlatna zora sa osvojenih 6,28 posto glasova odnosno 17 mjesta, Potami sa osvojenih 6,05 posto glasova odnosno osvojenih 17 mjesta i Komunisti?ka partija Gr?ke sa 5,47 posto glasova odnosno 15 mjesta.

Nezavisna partija Grka sa osvojenih 4,75 posto glasova ima 13 mjesta u parlamentu kao i PASOK sa osvojenih 4,68 procenata glasova, navodi gr?ko ministarstvo unutrašnjih poslova.

Britanski premijer David Cameron upozorio je da ?e rezultat parlamentarnih izbora u Gr?koj, na kojima je pobijedila ljevi?arska partija Syriza, proširiti ekonomsku nesigurnost po cijeloj Evropi i dodao da to zna?i da se Velika Britanija mora držati njegovog plana vlastite ekonomije.

Potresena tržišta

S druge strane, zapadni mediji i agencije ocijenili su u prvim reagiranjima da ?e pobjeda Syrize u Gr?koj uzdrmati Evropu do korijena, ali potresti i globalna tržišta.

“Gr?ki izbori poja?at ?e ekonomsku nesigurnost širom Evrope. Zato se Velika Britanija mora držati svog plana i tu bezbjednost osigurati kod ku?e”, napisao je Cameron na svom zvani?nom nalogu na Twitteru.

Cameronov komentar je uslijedio nakon što je Syriza pobijedila na izborima, što bi moglo rezultirati sukobom s me?unarodnim kreditorima, prenio je Reuters.

Pobjeda Syrize bi, prema ocjenama agencija, mogla ozna?iti, ne samo politi?ki preokret u Evropi, ve? i biti presudna za ostanak Gr?ke u eurozoni.

Lider stranke Tsipras je najavio da, u slu?aju pobjede, namjerava pregovarati o otpisu velikog dijela gr?kog duga i okon?anju strogih mjera štednje, što je posebno zabrinulo takozvanu “trojku” (EU, Me?unarodni monetarni fond i Evropsku centralnu banku).

Pobjeda Syrize predstavlja odluku naroda da odbaci stroge mjere štednje, koju treba poštovati, navodi britanski Guardian i ocjenjuje da ?e ta pobjeda uzdrmati Evropu.

Podsjetivši da su Grci šest godina protestirali protiv krute discipline eurozone, londonski dnevnik isti?e da su gra?ani, posebno srednja klasa, kona?no izgubili strpljenje i odbacili politiku strogih mjera štednje vlade premijera Antonisa Samarasa i opredijelili se za ljevicu.

“Posljedica toga jeste da prošlost više ne može služiti kao pokazatelj budu?nosti, bar ne u Gr?koj, a možda ni u drugim dijelovima Evrope”, piše u uvodniku.

Ogromne promjene

Tsipras je dobio mandat da provede ogromne promjene i ublaži dosadašnje mjere.

“Pitanje i za Gr?ku i za Evropu jeste šta ?e se sada dogoditi. Niko još nema odgovor na to”, piše u tekstu, prenosi Tanjug.

Prema Guardianu, glavno pitanje bit ?e – ho?e li nova vlada u Atini i me?unarodni kreditori mo?i na?i zajedni?ki interes za postizanje dogovora koji ?e zadovoljiti i Grke i ostatak eurozone, posebno Njema?ku, a da pritom ne izazove efekt domina širom zone eura ako i druge zemlje potraže sli?na rješenja.

Takav ishod najviše ?e zavisiti od Njema?ke, koja se i dalje pretvara da eurozona može uspjeti jedino ako nastavi s fiskalnom ispravnoš?u, koja je zapravo i izazvala politi?ki potres u Gr?koj, ocjenjuje list.

Za njema?ku kancelarku Angelu Merkel to ne?e biti nimalo lako, ali ako u Gr?koj i ostatku eurozone ne do?e do porasta potrošnje, cijela bi se Evropa mogla suo?iti s ovakvim ili još gorim izazovima, upozorava Guardian.

“Novi po?etak nije potreban samo Gr?koj, ve? cijeloj zoni eura. Vreme je da sjever po?ne slušati poruke koje stižu s juga”, zaklju?uje dnevnik u uvodniku.

Preokret u Evropi

I zapadne agencije ukazuju na to da je pobjeda Syrize zabrinula me?unarodne kreditore, jer bi mogla ozna?iti preokret u Evropi, gdje populisti?ke partije i u nekim drugim zemljama najavljuju kampanje protiv mjera štednje, kao i dovesti u pitanje opstanak Gr?ke u zoni eura.

Reuters navodi da ?e Tsipras biti prvi premijer neke ?lanice eurozone koji se otvoreno protivi uvjetima koje su EU i MMF nametnuli tokom ekonomske krize.

“Njegova o?ekivana pobjeda pove?ava izglede i za skori ulazak u klin? s Vladom njema?ke kancelarke Angele Merkel, a mogla bi dovesti u pitanje i distribuciju naredne tranše više od sedam milijardi eura me?unarodne pomo?i Gr?koj”, ocjenjuje britanska agencija.

Slogan Tsiprasove kampanje “Nada se vra?a!” o?igledno je privukao bira?e, iznurene od mjera štednje poslije šest godina krize, koja je rezultirala porastom stope nezaposlenosti na 25 posto i straha miliona Grka od siromaštva.

Associated Press ocjenjuje da bi pobjeda Syrize mogla izazvati potrese na globalnim tržištima i dovesti u pitanje ostanak Gr?ke u zoni eura.

Tsipras je, kako podsje?a ameri?ka agencija, obe?ao pregovore o uvjetima pomo?i Gr?koj i najavio da ?e tražiti otpis velikog dijela duga od 240 milijardi eura.

U predizbornoj kampanji je rekao i da ?e odbaciti mnoge reforme koje su tražili kreditori, uklju?uju?i smanjenje penzija i minimalnih zarada, kao i da ?e preispitati neke privatizacije i otpuštanja u javnom sektoru.

Ukoliko nova vlada u Atini ne na?e rešenje u dogovoru s kreditorima, Gr?ka bi se mogla suo?iti s bankrotom, ocjenjuje AP.

Agencija France Presse upozorava da pobjeda Syrize utire put i drugim partijama širom Evrope koje se protive mjerama štednje, poput španskog Podemosa.

Lider Podemosa Pablo Iglesias poru?io je poslije proglašenja pobjede Syrize da se nada vra?a, a strah nestaje.

“U Gr?koj ve?eras to svi znaju. Nadamo se da ?emo i mi u Španiji uskoro ?uti takvu vijest”, rekao je Iglesias pred gotovo 8.000 pristalica okupljenih u Valensiji, prenio je AFP.

Lagarde: Nema brisanja duga Gr?koj

Nema brisanja gr?kog duga, jer je to pitanje jednakosti zemalja EU-a, a prioritet MMF-a je dijalog s novim gr?kim vlastima o programu strukturnih reformi, izjavila je u ponedjeljak šefica MMF-a Christine Lagarde.

“Postoje interna pravila koje ?lanice eurozone trebaju ispuniti”, rekla je ona za francuski dnevnik Le Mond i napomenula da se ne mogu praviti posebne kategorije za neku državu.

Lagarde je, nakon što je Siriza pobijedila na prijevremenim parlamentarnim izborima u Gr?koj, rekla da je prioritet MMF-a ponovno pokretanje dijaloga s novim vlastima, posebno o strukturnim reformama.

U okviru drugog plana me?unarodne pomo?i, ostaje još 3,6 milijardi eura da se isplati Gr?koj.

Me?utim, ta isplata je mogu?a ukoliko Gr?ka provede strukturne reforme, kako to zahtijevaju me?unarodni kreditori – MMF, Evropska komisija i ECB.

“To uklju?uje reforme državnog aparata, sistema naplate poreza, kao i skra?ivanje sudskih postupaka. To nisu mjere štednje, ve? suštinske reforme koje su još potrebne u Gr?koj”, kazala je Lagarde.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!