Tribina o Vukovaru: Nasilje kao odgovor na svaki pokušaj suočavanja sa prošlošću

06 Feb 2017

"Pogledaj Vukovar, pogledaj svoju budućnost"

Na umetni?ko delovanje koje se bavi temom suo?avanja sa ratnom prošloš?u po pravilu se odgovara nasiljem, a vlasti ?ine mnogo na restauraciji devedesetih godina, ocenjeno je ve?eras na tribini “Vidi Vukovar, vidi svoju budu?nost”.

Na tribini u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju je bilo re?i o odnosu prema razaranju Vukovara 1991. godine i prema ?injenici da je srpsko društvo mlako reagovalo na razbijanje novosadske izložbe “Vukovar – ubijanje jednog grada” u decembru prošle godine.

Autor te izložbe Sr?an Veljovi? rekao je da je ona bila meta napada od po?etka, da su prvo ispisani grafiti sa pitanjem zašto se organizatori ne bave srpskim žrtvama, da bi 5. decembra nepoznati po?inioci polupali šest izloga u pasažu u strogom centru Novog Sad i pocepali umetni?ke fotografije koje su bile izložene.

“Na slikama su svedene scene koje sa distance gledaju na Vukovar. Izložba se ne bavi žrtvom, nego ?injenicom da je nekada bio jedan grad, a sada ga nema”, rekao je Veljovi?.

Sociološkinja i koosniva?ica Centra za antiratnu akciju 1991. godine Vesna Peši? rekla je da su u Vukovaru živeli ljudi razli?itog porekla i da je “neverovatno da su napada?i na izložbu zamerili što se ne govori o srpskim žrtvama, jer na fotografijama nema ni Srba ni Hrvata”.

Umetnik Vladimir Milutinovi?, koji tehnikom tuša restaurira kompletne novinske stranice iz devedesetih godina, rekao je da postoji jasna podela na one koji veruju i na one koji ne veruju šta se doga?alo u ratovima devedesetih.

Željko Staneti? iz Vojvo?anskog gra?anskog centra rekao je da se srpsko društvo “ve? 15 godina vra?a u devedesete, ali ono što sada pravi razliku je to što su vlasti odlu?ile da vrate devedesete ovde”.

Staneti? je kao primer naveo susret predsednika Srbije Tomislava Nikoli?a sa Mom?ilom Krajišnikom, prisustvo državnog vrha na do?eku generala Vladimira Lazarevi?a u Nišu i gostovanje Veselina Šljivan?anina na tribinama vladaju?e stranke, ?ime su, kako je rekao, “pokriveni akteri svih ratova devedesetih, i u Hrvatskoj, i u Bosni i na Kosovu”.

Novinar Miloš Vasi?, autor naslovne strane nedeljnika “Vreme” iz 1991. godine na kojoj je pisalo “Pogledaj Vukovar, pogledaj svoju budu?nost” rekao je da je kompletna vukovarska operacija, kao i dubrova?ka i sarajevska, predstavljala pokolje i destrukciju bez ikakve vojne svrhe. Vasi? je dodao da je devedesetih postojao samo jedan ratni cilj: “da Slobo i Franjo podele Bosnu” i da se od po?etka rata znalo da ?e granice ostati nepromenjene.

Na tribini se govorilo i o tome da li danas ovu sredinu predstavljaju oni koji su 1991. cve?em pozdravljali odlazak tenkova u Vukovar ili to ?ine hiljade tadašnjih dezertera i antiratni pokret širom Srbije.

Vesna Peši? je kazala da su antiratni aktivisti 1991. godine pozivali na dezerterstvo i savetovali ljudima da se skrivaju i da ne idu u rat. Ona je podsetila na izjavu tadašnjeg na?elnika Generalštaba JNA Blagoja Adži?a da je odziv na mobilizaciju u Beogradu iznosio svega 14 odsto.

Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavi?evi? rekla je da nije uloženo dovoljno truda da antiratni pokret iz devedesetih godina bude više prihva?en danas i da nije dovoljno ura?eno na promeni mentaliteta poricanja koji se ogleda u stavovima “nisam znao, niko mi nije rekao, drugi su odlu?ili, samo sam radio svoj posao”.

Najavljeno je i da ?e izložba fotografija “Devedesete” Sr?ana Veljovi?a biti predstavljena u Galeriji Artget, 9. februara u 19 sati.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!