Tribina: Nema izlaza iz krize dok su nacionalisti na vlasti

09 Feb 2017

Istorijskim revizionistima nije strano ni da otvoreno lažu i prećutkuju činjenice, kako bi postigli cilj, odnosno rehabilitovali zločince

Na prostoru bivše Jugoslavije kriza traje otkako su nacionalisti preuzeli vlast pre više od 25 godina i traja?e dok god su oni na vlasti, ocenjeno je ve?eras na tribini “Nasle?e jugoslovenskog antifašizma i njegova revizija”.

U?esnici tribine su ocenili da je u proteklih ?etvrt stole?a na delu istorijski revizionizam, ?iji je cilj da kroz istorijske falsfikate rehabilituju ustaše u Hrvatskoj i ?etnike u Srbiji.

Istori?ar Milan Radanovi? rekao je da su ?etnici nesumnjivo kolaboracionisti?ki pokret i dodao da je njihova rehabilitacija zasnovana na istorijskim falsifikatima.

„Neistina je da su postojala dva antifašisti?ka pokreta u Srbiji, jer su ?etnici vojno sara?ivali sa fašistima. Oni ni ideološki nisi bili antifašisti, niti su taj termin ikada upotrebljavali“, kazao je Radanovi?.

Istori?ar Milivoj Bešlin rekao je da istorijskim revizionistima nije strano ni da otvoreno lažu i pre?utkuju ?injenice, kako bi postigli cilj, odnosno rehabilitovali zlo?ince.

Dodao je da je, što se istoriografske nauke ti?e, odavno dokazano da je jedino partizanski pokret u Drugom svetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije bio antifašisti?ki i oslobodila?ki.

Istori?ar iz Hrvatske Hrvoje Klasi? rekao je da su ekstremni desni?ari u Hrvatskoj danas „velike kukavice“, jer ne smeju ?ak otvoreno da priznaju da su ustaše, kao što su to devedesetih godina otvoreno priznavali osniva? Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS) i Hrvatske stranke prava Dobroslav Paraga i njegov saradnik Anto ?api?.

On je naveo da je u Hrvatskoj zbog rehabilitacije ustaškog pokreta uništeno oko 3.500 antifašisti?kih spomenika uništeno i dodao da se to isto dešavalo i na prostoru bivše Republike Srpske Krajine, “samo iz ?etni?kih pobuda”.

Tribinu je organizovao Regionalni nau?ni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!