Tribina: Ministar pravde je lažov, sprema se diktatura

10 Oct 2014

Advokatske komore Srbije i Vojvodine treba pod hitno da osnuju Fond solidarnosti za pomo? advokatima koji su najviše…

Advokatske komore Srbije i Vojvodine treba pod hitno da osnuju Fond solidarnosti za pomo? advokatima koji su najviše ugroženi zbog obustave rada koja je u toku i od koje se ne sme odustati do ispunjenja zahteva, zaklju?eno je na tribini u Advokatskoj komori Vojvodine.

Taj fond bi bio namenjen za pomo? advokatima koji su najviše ugroženi, naro?ito po?etnicima i onima sa najkra?im stažom u advokaturi, ali i ostalima, “gradirano” po stepenu ugroženosti, re?eno je na sino?noj tribini.

Advokati su poru?ili da ne?e odustati od protesta i optužili ministra pravde Nikolu Selakovi?a da je “lažov” i da se s njim ne može razgovarati, jer na sastancima pri?a jedno a potom izdaje saopštenje za javnost koje nema nikakve veze sa onim o ?emu je razgovarano na sastanku.

Dodali su da je Selakovi? na taj na?in “izigrao i slagao” i me?unarodne advokatske predstavnike, zbog ?ega je izgubio svaki legitimitet da bude ministar pravde.

Optužili su ministra da prejudicira odluke Ustavnog suda u vezi sa spornim zakonima na koje advokati imaju primedbe, ali su dodali da je i Ustavni sud izgubio integritet, jer se nije oglasio povodom Selakovi?evih istupa u javnosti i ponižavanja tog suda.

Ustavni sud Srbije morao je jasno da poru?i da takav ministar ne može da bude ministar, naveli su advokati.

Dodali su da ?e advokatura dodatno biti ugrožena ukoliko Skupština Srbije usvoji Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomo?i i naveli da se zakoni usvajaju po hitnom postupku kako bi se izbegla javna rasprava.

To vodi pripremi za apsolutnu diktaturu, ukoliko se tome ne budemo suprotstavili, ocenili su advokati.

“Ima?emo situaciju: kadija te tuži, kadija ti sudi, ali i kadija te brani, što nikada u istoriji nije bio slu?aj. U toku je proceš podržavljenja advokature i suspendovanja ustavno-pravnog poretka Srbije”, poru?ili su advokati.

Prema njihovim re?ima, vlast se ponaša kao da se ništa ne dešava i pokušava gra?ane da “nahuška” na advokate, iako pravosudni sistem prakti?no uopšte ne funkcionbiše.

“Gra?anima moramo objasniti da smo mi sada na meti i da mi sada branimo ustavni poredak, vladavinu prava i ljudska prava svih gra?ana Srbije”, kazali su advokati.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!