Tribina: Da li je Vojvodina postala zatvoreno društvo?

07 Feb 2014

Nezaustavljiv proces krunjenja multikulturalnog identiteta Vojvodine?

Izvršna direktorica Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji Jadranka Jelin?i? izjavila je da ?e evropske integracije pomo?i Srbiji da od zatvorenog postane otvoreno društvo samo ukoliko sama Srbija to bude želela.

Jadranka Jelin?i? je na tribini u Novom Sadu kazala da je Evropska unija zapravo niz mera i instrumenata, a da je na zemlji-kandidatu da te mere upotrebi i primeni kako bi otvorila put sopstvenog ekonomskog i kulturnog razvoja. “Ranija iskustva govore o tome da ?e EU rešiti naše probleme samo u onoj meri u kojoj mi budemo sposobni da te mere i instrumente upotrebimo. Otvorenost nekog društva ne može se nametnuti spolja“, kazala je Jelin?i?eva.

U?esnici tribine ocenili su da i Vojvodina, iako multietni?ka pokrajina, pod uticajem trauma iz devedesetih godina prošlog veka, sve više postaje društvo entiteta koji me?usobno ne komuniciraju. Oni su postavili i pitanje da li Vojvodina ima budu?nost ukoliko je postala zatvoreno društvo, odnosno ukoliko njen identitet nije garant otvorenosti i novog horizonta slobode.

CINK2

Teofil Pan?i?: Umesto multikulturalnosti imamo multietni?nost

Novinski pisac Teofil Pan?i? ocenio je da se iza neprestane upotrebe pojma “multikulturalnost” zapravo krije isklju?ivo multietni?nost, vešta?ko konstruisanje razlika i zatvaranje u nacionalna geta. On je rekao da je na delu i vešta?ko konstruisanje razlika izme?u srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog jezika. “To je u svakom smislu jedan te isti jezik. Elementarna lingvisti?ka ?injenica je da nije potreban prevod sa srpskog na hrvatski, crnogorski, bosanski…”, kazao je Pan?i?.

Književnik Laslo Vegel rekao je da nacionalna država koja se u Srbiji stvara u 21. veku, zapravo želi da asimiluje manjine. “Država ne želi ni multikulturalnost ni interkulturalnost, nego uvažava samo begovski sistem, prema kojem manjinskim liderima pripada njihovo par?e kola?a i to je sve”, kazao je Vegel. On je optužio manjinske politi?are da, kao i ve?inski, guše individualna prava.

Književnik i novinar Nedim Sejdinovi? ocenio je da je zabrinjavaju?i i “izgleda nezaustavljiv” proces krunjenja multikulturalnog identiteta Vojvodine i založio se za “glasnost” u izražavanju ideje interkulturalnosti.

Kulturološkinja Aleksandra ?uri?-Bosni? optužila je intelektualne i kulturne elite u Vojvodini da su uglavnom pre?utale “nasilje nad kulturom” u Novom Sadu.

Tribinu “Vojvodina: zatvoreno ili otvoreno društvo” u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine sino? je organizovala nevladina organizacija Centar za interkulturalnu komunikaciju (CINK). Na tribini je predstavljen i zbornik radova “Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013.” u izdanju CINK-a i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo-Srbija.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!