Tri vojvođanske opštine traže više prihoda od eksploatacije nafte i gasa

16 sep 2014

Desi se da u toku noći "nikne" nova bušotina, a da lokalna samouprava za to ne zna

Predsednici opština Srbobran, Kikinda i Kanjiža potpisali su danas Protokol kojim se od Vlade Srbije i nadležnog ministarstva traži dopuna Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kako bi lokalne samouprave više prihodovale od eksploatacije nafte i gasa .

U zajedničkoj inicijativi se traži da od sledeće godine celokupan prihod od naknade za korišćenje nafte i gasa budu prihod budžeta lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, sve dok visina te naknade ne dostigne zakonskih sedam odsto za onog koji te prirodne resure eksploatiše.

Predstavnici tri vojvođanske opštine, Zoran Mladenović, Pavle Markov i Mihalj Bimbo, kazali su da se trenutno protivno pojedinim odredbama zakona čija se dopuna traži, od nosioca eksploatacije umesto sedam, naplaćuje samo tri odsto od prihoda, od čega 40 odsto prihoduju lokalne samouprave.

U zajedničkoj inicijativi se ocenjuje da ta sredstva nisu dovoljna za unapređenje uslova života u lokalnoj zajednici i izgradnju i sanaciju infrastrukturnih objekata u situaciji pojačane eksploatacije. Dodaje se da su Srbobran, Kikinda i Kanjiža tri opštine na čijim područjima se vrši najveći procenat eksploatacije ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju, odnosno nafte i gasa, u celoj Srbiji.

Zoran Mladenović je rekao da je u poslednje vreme pojačana eksploatacija mineralnih sirovina, ali i široko nezadovoljstvo građana, narušavanje životne sredine, te drastične degradacije lokalnih infrastruktura.

On je objasnio da ta opština trenutno prihoduje 120 miliona dinara od naknade za korišćenje nafte i gasa. „Ukoliko bi se onom koji eksploatiše te resurse, odnosno Naftnoj industriji Srbije, naplaćivalo sedam odsto, opštinski budžet bi prihodovao 280 miliona dinara. To praktično znači da prihodujemo 160 miliona dinara manje“, rekao je Mladenović.

Predsednik opštine Srbobran je ukazao i da su se građani nadležnima žalili na buku, vibracije zemljišta, a da teške mašine NIS-a u velikoj meri oštećuju lokalne puteve. „Očekujemo korektan odnos Vlade Srbije i resornog ministarstva prema našoj inicijativi, a ostaje da vidimo kakav će biti odgovor. U svakom slučaju, zadatak lokalne samouprave je da štiti interes lokalne zajednice, te stoga ovo jeste tema za razgovor“, istakao je Mladenović.

Čelnik Srbobrana je dodao da je ta opština pre mesec dana tražila od ministarstva i da se promeni odluka kojom se Srbobran proglašava poljem za eksploataciju. „Usled takve odluke NIS ne mora da traži saglasnost za nove radove, pa se desi da u toku noći ‘nikne’ nova bušotina, a da lokalna samouprava za to ne zna. Zbog toga smo tražili preispitivanje te odluke, kako bi NIS ubuduće morao da pribavi za svoje radove i našu saglasnost, kako se ne bi desilo da mi nameravamo da na nekoj lokaciji sagradimo prečišćivač, a da oni na njoj postave cevovod“, objasnio je Mladenović. On je rekao da se po pitanju tog zahteva čeka termin za sastanak u resornom ministarstvu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!