Tri stotine ljekara napustile BiH

08 Oct 2016

Da je vrijeme za uzbunu, govori i podatak kako BiH nedostaje 2.000 ljekara, a Ljekarska komora krivi politiku

U posljednje dvije godine blizu 300 ljekara specijalista napustilo je BiH. Zbog spora izme?u menadžmenta Klini?kog centra u Sarajevu i Ljekarske komore BiH situacija se pogoršala i u Kantonu Sarajevo. Uprava i vlasti nemaju plan kako zadržati ljekare.

Odliv ljekarskog kadra iz BiH poprima nesagledive razmjere.

Nakon 11 godina rada o otkazu razmišlja dr. Dragan ?or?evi?.

„Da je na mom odjeljenju više zaposlenih pedijatara neonatologa, ja bih ve? danas dao otkaz“, dodaje.

Kaže kako se njegovoj profesiji greške ne praštaju, ali da trenutno najve?e greške pravi vlast i menadžment Klini?kog centra.

„Srednji medicinski kadar postao je više higijeni?arski. Mi na pedijatriji više brinemo da li ?e nam sestra u toku radnih sati napraviti grešku, jer ne vidi promjenu na bebi, jer je prisiljena da ?isti konstantno“, dodaje ?or?evi?.

Pet godina za obuku

Za educiranje i osposobljavanje jednog tehni?ara i medicinske sestre samo u intenzivnoj njezi potrebno je najmanje pet godina. Trend odlaska i dalje se nastavlja.

„Iako je od po?etka godine ovu ustanovu napustilo više od dvanaest ljekara te svoj odlazak najavilo još troje, iz Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu poru?uju – razloga za zabrinutost nema. Tvrde da je na pojedinim klinikama bilo više ljekara nego što je potrebno te da svakodnevno pristižu novi“, izvještava Aida Be?irhodži?, reporterka Al Jazeere.

Od 124 ljekara koji su tek završili studij medicine više od 30 odlu?ilo se oti?i.

Za one stare, kažu, dugogodišnji su vlasnici privatnih klinika ili ambulanti. Obaveze prema Klinici nisu mogli uskladiti s privatnim obavezama.

Slu?aj objašnjava lije?nica na KCUS-u, dr. Enra Sulji?.

„Dva ljekara su se o?itovala li?no, da oni žele da odu jer ne mogu raditi kako su do sada radili u smislu da u radno vrijeme mogu odlaziti u privatne ordinacije, a na zakonski legalan na?in ne mogu realizirati posao na dva radna mjesta u punom kapacitetu.“

Nedostaje 2.000 ljekara

Da je vrijeme za uzbunu, govori i podatak kako BiH nedostaje 2.000 ljekara.

Iz Ljekarske komore u Sarajevu smatraju kako je politika klju? problema kadrovske strukture i nedostatka ljekara.

Predsjednik Ljekarske komore KS-a Fahrudin Kulenovi? kaže da je glavni razlog teškog stanja ?injenica da se politika previše bavi zdravstvom.

„Tu se vrte veliki novci za naše pojmove. Jedini pravi interes današnjih bh. politi?ara je novac i sva nesre?a je u tome što na sve velike institucije dolaze politi?ki dirigovani ljudi“, dodaje.

Prema analizama tržišta rada, na vrhu liste deficitarnih zanimanja u BiH su medicinari. Prije ?etiri godine, KCUS je samo u jednom mjesecu napustilo 10 ljekara. U protekle dvije godine njih 300 je otišlo iz Bosne i Hercegovine.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!