Tri pisca, tri reditelja, tri predstave u Novosadskom pozorištu

20 Jan 2016

Tri pisca će pisati tekst inspirisan sa tri novinska naslova a potom ih tri reditelja režiraju sa tri glumačke ekipe

Katalin Ladik, Peter Božik i ?ula Gobi Feher tri su pisca ?ije ?e drame biti osnova ovogodišnjeg 15. Dramskog takmi?enja ma?arskih vojvo?anskih pisca koje ?e u Novosadskom pozorištu biti uprili?eno sutra od 19 sati.

Predstave ?e režirati Peter Gemza, Sorin Militaru i Radoslav Milenkovi? a u tri gluma?ke ekipe bi?e ?lanovi Novosadskog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Subotice, De?jeg pozorišta iz Subotice, Sen?anskog kamernog pozorišta te studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu.

O najboljima ?e odlu?ivati reditelj, pisac i pesnik Peter Temeri, kriti?arka Melania Mikloš i reditelj i dramski pisac ?aba Kiš.

Propozicije su takve da ?e tri pisca pisati tekst inspirisan sa tri novinska naslova a potom ih tri reditelja režiraju sa tri gluma?ke ekipe.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!