Tri i po decenije od smrti Josipa Broza Tita

04 May 2015

Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih ličnosti iz celog sveta, što je najveća sahrana jednog državnika

Pre 35 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito – neprikosnoveni lider Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant i jedan od osniva?a i ?elnika Pokreta nesvrstanih.

Ro?en je u Kumrovcu, u Zagorju, 1892. godine. Tokom njegovog života kao datum ro?enja obeležavan je 25. maj, i to kao Dan mladosti.

Kao vo?a Komunisti?ke partije Jugoslavije predvodio je u Drugom svetskom ratu antifašisti?ki partizanski pokret (Narodnooslobodila?ka vojska) jugoslovenskih naroda, a iz rata je izašao kao legendarni vo?a.

Na ?elu socijalisti?ke Jugoslavije nalazio se punih 35 godina.

Godine 1948. odbacio je Rezoluciju Informbiroa komunisti?kih partija i odolevao snažnom Staljinovom pritisku, nakon ?ega je godinama veoma vešto lavirao izme?u isto?nog i zapadnog bloka, izborivši sasvim osobenu poziciju Jugoslavije kao ?elnice Pokreta nesvrstanih.

Bio je jedan je od osniva?a Pokreta nesvrstanih, što je u tadašnjim me?unarodnim okolnostima imalo veliki zna?aj. Njegova uloga u tom pokretu, u poznijoj fazi, posebno je upam?ena po doslednom nastojanju da se nesvrstani zadrže po strani od uticaja pojedinih problokovski opredeljenih ?lanica.

Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih li?nosti iz celog sveta, što je najve?a sahrana jednog državnika. To je nesumnjivo izraz njegove sasvim posebne istorijske uloge i izuzetnog ugleda koji je uživao širom sveta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!