Trećina svijeta ima pristup internetu

24 sep 2012

Jedna petina domaćinstava u zemljama u razvoju ima pristup internetu, što znači da će do 2015. blizu 40 posto domaćinstava u tim zemljama biti online

Jedna trećina globalnog stanovništva ima pristup internetu, ali potrebno je učiniti više kako bi planovi predviđeni Milenijskim razvojnim ciljevima bili postignuti, navodi se u izvještaju Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU).

Jedna petina domaćinstava u zemljama u razvoju ima pristup internetu, što znači da će do 2015. blizu 40 posto domaćinstava u tim zemljama biti online, navodi ITU.

Izvještaj ITU-a, agencije Ujedinjenih naroda, ocjenjuje pristup širokopojasnom internetu u svijetu i prati ispunjavanje ciljeva koje je postavila komisija.

Više od 170 država zastupljeno je u izvještaju.

Mobilni internet

Prema zaključcima ITU-a, dok je pristup domaćinstava internetu u porastu, isto se ne može reći za individualni pristup internetu.

Međutim, očekuje se značajan porast pristupa internetu za pojedince zbog činjenice da je do kraja 2011. duplo više ljudi pristupalo internetu putem mobilnih uređaja.

„Širokopojasne mreže i usluge transformiraju naš način života. Komisija za širokopojasni internet teži da svima omogući beneficije širokopojasnog interneta“, kazao je generalni sekretar ITU-a, dr. Hamadoun I. Toure.

U izvještaju se, također, navodi da će, ukoliko se nastave sadašnji trendovi, do 2015. godine korisnici interneta sa kineskog govornog područja biti brojniji od onih koji na internetu koriste engleski jezik.

Što se tiče korištenja društvenih mreža, Filipini su na prvom mjestu. U toj zemlji 70 posto aktivnih korisnika interneta koristi društvene mreže. Na drugom mjestu je Indonezija, a zatim Malezija, Brazil i Rusija.

U prosjeku, 55 posto korisnika interneta u svim zemljama, također, koristi društvene mreže.

Island je zemlja gdje su stanovnici koji imaju pristup internetu najčešće online, dok su stanovnici Istočnog Timora najređe online.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!