Transparentnost Srbija: Troškovi kampanje manji nego ranije

20 May 2016

Brojne opozicione liste nisu imale na raspolaganju budžetske resurse za vođenje skupih kampanja

Direktni troškovi kampanje za izbore održane u aprilu u Srbiji bili su nešto manji nego ranijih godina, a najzastupljenija tokom kampanje u javnosti bila je Srpska napredna stranka, pokazao je monitoring finansiranja kampanje koji je sprovela nevladina organizacije Transparentnost Srbija.

Programski direktor TS Nemanja Nenadi? rekao je da je na manje troškove uticalo nekoliko faktora me?u kojima i to što brojne opozicione liste, koje su se borile oko istog bira?kog tela, nisu imale na raspolaganju budžetske resurse za vo?enje skupih kampanja. Kako je naveo, predizborne prognoze im nisu davale šanse da osvoje vlast pa stoga nisu bili atraktivne ni finansijerima.

Nenadi? je rekao da je SNS jedina stranka koja je raspolagala viškom novca iz budžeta i bila najatraktivnija za finansijere na osnovu prognoza ko ?e ?initi budu?u vlast. SNS, prema njegovim re?ima, nije ni imala naro?ite potrebe za reklamiranje zbog velikog prisustva njihovih funkcionera u medijima povodom navodno redovnih aktivnosti koje su tokom kampanje bile pove?ane.

On je napomenuo da je kampanja manje koštala i zato što je trajala svega tri nedelje, što je znatno kra?e nego raniji izborni procesi. Na smanjenje troškova je sigurno uticala i ?injenica da je izmenama Zakona o finansiranju politi?kih aktivnosti iz 2014, za 30 odsto umanjen iznos koji se iz budžeta dodeljuje za finansiranje kampanje, rekao je Nenadi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!