Transparentnost: Skupština da poziva na odgovornost članove Vlade

03 Jun 2016

Promeniti praksu i pozivati na odgovornost članove Vlade koji se ogluše o obavezujuće odluke

Organizacija Transparentnost Srbije (TS) ocenila je danas da je za Skupštinu Srbije najzna?ajnije da promeni praksu i da po?ne da poziva na odgovornost ?lanove Vlade koji se ogluše o obavezuju?e odluke, preporuke i zaklju?ke nezavisnih državnih organa i parlamenta.

“Kao jedan od prvih zadataka, novi saziv Skupštine treba da temeljno razmotri godišnje izveštaje o radu Državne revizorske institucije, zaštitnika gra?ana, Agencije za borbu protiv korupcije, poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, da obaveže Vladu da reši probleme na koje se u tim izveštajima ukazuje”, piše na sajtu TS.

TS je povodom najava da ?e jedan od prvih poteza vladaju?e ve?ine u parlamentu biti formiranje anketnog odbora koji ?e se baviti izborima i “pritiscima na Republi?ku izbornu komisiju” pozvala da se u okviru rada tog tela objave zapisnici sa svih 8.377 bira?kih mesta.

Ta organizacija je navela da je pred poslanicima novog saziva i niz poslova i obaveza zaostalih iz prethodnog saziva “u vezi sa razmatranjem godišnjih izveštaja nezavisnih organa, kao i u vezi sa izborom ?lanova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta REM-a”.

Kako su naveli, me?u prioritetima za borbu protiv korupcije 2016 – 2020 je “puno poštovanje i ja?anje položaja nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije”.

TS smatra da bi novi skupštinski saziv trebalo da usvoji predloge izmena Zakona o zaštitniku gra?ana i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, polaze?i od tekstova koje je predložila Vlada još 2011. godine, kao i izmene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i o finansiranju politi?kih aktivnosti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!