TS: Javna preduzeća vode partijski diletanti

15 Sep 2017

"Pojedini mediji prihvatali ponižavajuće obaveze praćenja aktivnosti preduzeća"

U čak 28 od 30 javnih preduzeća u Srbiji bilo je nepravilnosti prilikom izbora direktora, dok u 29 od 30 nadzornih odbora posmatranih javnih preduzeća sede članovi sumnjive kompetentnosti, pokalo je istraživanje čije rezultate je danas predstavila organizacija Transparentnost Srbija (TS).

Glavni cilj Zakona o javnim preduzećima, donetog prošle godine – departizacija i profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima u Srbiji – nije ostvaren, rečeno je na konferenciji za novinare u Medija centru, na kojoj je predstavljeno istraživanje: Politički uticaj na javna preduzeća.

Iako je zakonski rok za završetak konkursa za direktore javnih preduzeća istekao 4. marta 2017. do danas na čelu gotovo svih republičkih javnih preduzeća imamo vršioce dužnosti, rekao je autor istraživanja Zlatko Minić.

A, na lokalu su uglavnom direktori izabrani pre donošenja zakona, 2013. uz jasno vidljivu stranačku pripadnost i podršku, nalaz je istraživanja koje je pratilo 30 javnih preduzeća – 13 republičkih, dva pokrajinska i 15 lokalnih.

Prema Minićevim rečima, istraživanje je obuhvatilo i odnos medija prema javnim preduzećima i utvrdilo slučajeve da su pojedini mediji u ugovorima sa njima prihvatali ponižavajuće obaveze praćenja aktivnosti JP.

Netransparentna su i trošenja novca javnih preduzeća za sponzorstva i donatorstva.

Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ukazao je da su na centralnom nivou gotovo svi direktori u v.d. statusu.

Preporuka je da se ne samo ograniči v.d. stanje već da se zakonski ograniči period od razrešenja direktora do kraja konkursa za novog.

Sad imamo situaciju da za konkurse, čak i kad se raspišu, nema nikakvog roka za izbor kandidata, već se sve razvlači u nedogled bez ikakvih posledica, naglasio je Nenadić i kao najgoru posledicu istakao što se zbog toga potencijalno najbolji kandidati ni ne javljaju na konkurse za direktore javnih preduzeća.

On je pozvao osnivače – vladu i skupštine gradova i opština da preispitaju odluke o imenovanju članova Nadzornih odbora i da ih smene tamo gde nisu ispunili uslove.

Predsednik Transparentnosti Vladimir Goati zaključio je da ispada da javna preduzeća rade nejavno, kako je rekao – misteriozno.

“U ta preduzeća partije šalju svoje, po pravilu, diletante da se unosno zapošljavaju i to na vrhu hijerarhije, čak čitave grupe. Meni se čini da to što su rezultati javnih preduzeća slabi, nije nikakav incident, već nešto što se egzaktno može proveriti”, rekao je Goati.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!