Torda: Napad maskiranih pljačkaša

18 Feb 2013

Maskirani napadači vezali starce od 80 godina, pretili nožem, ukrali novac i nakit

U petak kasno uve?e, sat iza pono?i, u Tordi su maskirani razbojnici oplja?kali jedan stariji bra?ni par, Janoša (81) i Anu Berenji (80) u njihovoj porodi?noj ku?i. Plja?kaši, koji su nosili maske i rukavice i koristili baterijske lampe pretili su smr?u ovom bra?nom paru, vezali ih, pretili nožem zahtevaju?i prvenstveno novac i nakon zadržavanja od oko sat vremena, ukravši izvesnu koli?inu novca i nakita, pobegli sa dvorišne strane ku?e. Prema nekim navodima, razbojnici su govorili ma?arski.

Oplja?kani supružnici uspeli su oko tri sata iza pono?i da se oslobode i obaveste susede, a ubrzo je na lice mesta stigla i policija i hitna pomo?. Prema informacijama „Ma?ar so“-a, više osoba u selu je saslušano, a policija se još zvani?no nije oglasila.

Slu?aj je izazvao veliku uznemirenost u ovom srednjebantaskom selu sa jedva oko hiljadu i po žitelja, uglavnom starijih. Tokom zimskih meseci u selu su kra?e bile sve u?estalije, a iz ku?a se kralo sve što je mogu?e poneti – od šunki do bicikala. U selu je mnogo starih i nemo?nih žitelja, kao i praznih ku?a. Pre samo dve nedelje, na inicijativu saveta mesne zajednice, u Tordi je boravio na?elnik policije iz opštine Žitište, a u razgovoru o bezbednosnoj situaciji meštanima je obe?ano da ?e, u skladu sa mogu?nostima, u selu biti poja?ano prisustvo policije.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!