Memorijali za Srbe i za Mađare u Čurugu – preduslov za pomirenje

28 Feb 2013

Jer ako se mogu pomiriti Srbi i Mađari, onda mogu i Srbi i Hrvati, Hrvati i Bošnjaci, Srbi i Bošnjaci, Albanci i Srbi, poručio Ištvan Pastor

U mestu ?urug u Vojvodini bi?e izgra?ena i opremljena dva memorijalna mesta, kojima ?e se obeležiti stradanje Srba i Ma?ara u tom selu, tokom Drugog svetskog rata, 1942, odnosno 1944. godine, najavili su ve?eras zvani?nici Srbije i Ma?arske.

U ?urugu je ve?eras obeležen po?etak radova na adaptaciji nekadašnjeg Topalovog magacina u Muzej žrtava Racije, u znak se?anja na stotine meštana koji su pobijeni u tom objektu u januaru 1942. godine, tokom fašisti?ke “Racije”, koju je sprovela ma?arska okupatorska vojska.

Donaciju od 10 miliona dinara za radove obezbedila je Vlada Ma?arske, za trajno o?uvanje se?anja na žrtve Racije u ?urugu, rekao je ambasador Ma?arske u Srbiji Oskar Nikovic.

Savetnica predsednika Srbije Jasmina Mitrovi?-Mari? kazala je novinarima da ?e, zauzvrat, srpska strana tako?e u ?urugu obeležiti memorijalno mesto na kom su, u znak odmazde za Raciju, krajem 1944. godine streljani tamošnji Ma?ari.

Ovo su ranije dogovorili predsednici Srbije i Ma?arske, Tomislav Nikoli? i Janoš Ader, koji su najavili i da ?e se sresti u ?urugu, položiti vence i pokloniti se nevinim žrtvama rata, ?ime ?e u?initi prvi korak ka pomirenju Srba i Ma?ara.

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor rekao je ve?eras agenciji Beta
da stvari idu u dobrom pravcu, i ocenio da je realno da na prole?e, odnosno u slede?a dva meseca, predsednici Srbije i Ma?arske do?u u ?urug i poklone se žrtvama.

“To ?e biti formalno-pravno pomirenje izme?u Srba i Ma?ara, koje ?e, siguran sam, biti veoma zna?ajno i za ceo region. Jer ako se mogu pomiriti Srbi i Ma?ari, onda mogu i Srbi i Hrvati, Hrvati i Bošnjaci, Srbi i Bošnjaci, Albanci i Srbi… Sa tog aspekta ovaj postupak pomirenja mogao bi da bude podstrek za sli?ne poduhvate”, kazao je Pastor, koji je tako?e ve?eras prisustvovao obeležavanju po?etka radova na adaptaciji Topalovog magacina.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!