Tomo, blokiraj internet, špijuni su među nama!

05 mar 2015

“Znate, društvene mreže služe za kritiku. Ja još nisam video društvene mreže, izuzev organizovanih, koje bi…

“Znate, društvene mreže služe za kritiku. Ja još nisam video društvene mreže, izuzev organizovanih, koje bi hvalile. Čak i ove koje kritikuju su organizovane. Pošto ponekad sedim sa prijateljima i kažem: „Hajde da damo negde neki komentar“ i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš”, veli četnički vojvoda T. Master-Haker Nikolić o društvenim mrežama.

Podelite ovu stranicu!