Tomanova-Makanova: Živimo jedni pored drugih

20 Jan 2012

“Imam utisak da se svi zatvaramo u svoje ‘kuće’. Živimo teška vremena. Surove su demografske promene”

Predsednica Nacionalnog saveta Slovaka Ana Tomanova-Makanova ocenila je da razlicicte nacionalne zajednice u Vojvodini žive “jedne pored drugih, zatvorene u sebe” i ne neguju dovoljno interkulturalnost.

“Razli?ite nacionalne zajednice trebalo bi da pokre?u zajedni?ke inicijative, neguju?i ne samo multukulturalizam, nego i interkulturalizam”, kazala je Tomanova-Makanova, koja je i potpredsednica Vlade Vojvodine, za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar szo).

Dodala je da se može mnogo ?uti o zajedni?kim problemima razli?itih nacionalnih zajednica, ali se o zajedni?kim inicijativama ne može ?uti gotovo ništa.

“Imam utisak da se svi zatvaramo u svoje ‘ku?e’ i radimo na tome da bismo mogli da ganatujemo opstanak, stvorimo jedan optimalan red. Živimo teška vremena. Surove su demografske promene”, ocenila je Tomanova-Makanova.

Prema njenim re?ima, trebalo bi da se produbljuje saradnja, po?ev od toga da se, na primer, jedan slova?ki narodni ansambl pojavi na ma?arskom festivalu, ali i mnogo više od toga.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!