Tomanova Makanova: SNS kadruje u Nacionalnom savetu Slovaka

13 Nov 2015

Nove pretnje, ucene i pritisci u Kovačici

Predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (NSSNM) Ana Tomanova Makanova upozorila je danas da su funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) u Kovačici uz ucene, pretnje i pritiske sugerisali članovima NSSNM da potpišu inicijativu za njenu smenu.

Tomanova Makanova je u pismu, koje je upućeno domaćim i međunarodnim institucijama, medijima i civilnom sektoru, objasnila da je predsednik opštine Kovačica Jan Husarik (SNS) sazvao sastanak Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, na koji su se, umesto njega, pojavila dva funkcionera SNS B. Malović i D. Jovanović i predsednik političke stranke Slovaci napred Pavel Surovi, koji je ujedno i član NSSNM.

“B. Malović i D. Jovanović su u toku razgovora pokazali da raspolažu svim informacijama o članovima NSSNM i o članovima njihove najbliže porodice i ucenama, pritiscima, pretnjama i obećanjima su sugerisali članovima NSSNM da potpišu unapred pripremljena dokumenta koja im je predao Pavel Surovi. Jednim dokumentom se obezbeđuje nova većina u NSSNM, koja je potrebna za smenu aktuelne predsednice, a drugi dokument je bila kandidatura gospodina Surovog za predsednika NSSNM. Na ovaj način je Pavel Surovi u Kovačici, uz prljavu pomoć predstavnika neslovaka iz Srpske napredne stranke, dobio glasove tri člana NSSNM”, navela je Tomanova Makanova.

Ona je poručila da Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine oštro protestuje i poziva nadležne organe da ne dozvole takvu kriminalizaciju društvenog života u zemlji, jer se time, kako je ocenila, ugrožavaju osnovna ljudska i manjinska prava pripadnika slovačke nacionalne zajednice i direktno se podrivaju osnove demokratskog društva, a u društveni život se unose elementi političkog totalitarizma, diktature i fašističkih metoda.

Predsednica NSSNM je dodala da traži i da se jasno utvrdi ko stoji iza tih pritisaka i po čijem nalogu se ove stvari dešavaju. Tomanova Makanova je istakla i takve metode, kojima se pokušava steći politički uticaj nad Savetom, ne pripadaju civilizovanom i demokratskom društvu.

“Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine su izabrali građani slovačke nacionalnosti na direktnim demokratskim izborima. Zato je nedopustivo da se demokratski izražena volja pripadnika slovačke nacionalne manjine nasiljem, pretnjama i uslovljavanjem menja. Još šokantnija je činjenica da ove nasilne promene vrše članovi Srpske napredne stranke koji uopšte nisu pripadnici slovačke nacionalne manjine u Srbiji”, dodala je ona.

Ana Tomanova Makanova je navela i da očekuje da će na nastalu situaciju reagovati i međunarodne institucije, jer ta pojava prevazilazi okvire uobičajenog političkog nadmetanja i predstavlja flagrantno mešanje u prava manjine koja je demokratskim putem izabrala svoj Nacionalni savet kao organ kulturne autonomije.

Ona je istakla i da očekuje da će svi članovi Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine prilikom izvršavanja svoje funkcije moći slobodno da odlučuju, da neće biti izloženi pritiscima, pretnjama i nasilju samo zbog toga što izražavaju svoj stav, kao i da neće morati da strepe za svoje radno mesto, bezbednost i zdravlje svojih porodica i dece i za njihovu budućnost.

“Smatramo da živimo u slobodnoj i demokratskoj državi, u kojoj sve institucije rade nezavisno od političke vlasti i u skladu sa Ustavom i važećim zakonima, u državi, gde se prava nacionalnih manjina poštuju, gde se priznaju rezultati demokratskih izbora i pluralizam, kao i to da se pripadnici nacionalnih manjina smatraju ravnopravnim građanima Srbije”, dodala je predsednica Saveta.

Ona je navela i da želi da veruje da će pripadnici slovačke nacionalne manjine nakon 270 godina života na ovim prostorima i ubuduće biti priznata manjina, koja je lojalna ovoj državi i dalje sposobna da sama vodi Nacionalni savet, kao organ kulturne samouprave, koji se bavi pitanjima očuvanja nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta Slovaka u Srbiji.

“Ne želimo da poverujemo da ćemo postati žrtve nezakonske i nedemokratske prakse, koja je ovih dana kulminirala u našem manjinskom životu. Hoćemo li živeti slobodno i bezbedno zajedno sa većinskim narodom i pripadnicima drugih nacionalnih manjina, ili ćemo biti prinuđeni da se iselimo u potrazi za bezbednijm životom i da tražimo politički azil u Slovačkoj i u drugim zemljama Evropske unije, kojoj naša država želi da se pridruži? Hoćemo li očuvati pravo na sopstveni identitet, ili će nas progutati mrak?”, navela je Ana Tomanova Makanova.

(Autonomija)