Todorov: Zdravstvene ustanove uzdržane u odgovoru na nasilje

16 Jan 2015

Pokrajinski ombudsman je zbog pritužbi na rad zdravstvenih ustanova pokretao i istrage

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov ukazala je danas da su se zdravstvene ustanove pokazale kao prili?no uzdržane u svojem odgovoru na nasilje u porodici.

Todorov je, na današnjem sastanku u Pan?evu posve?enom ulozi zdravstvenih ustanova u zaštiti žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, ocenila da te ustanove ?esto ne shvataju koliki je njihov zna?aj, ne samo u saniranju povreda, nego i u dokumentovanju povreda i posledica nasilja što je od velike pomo?i u dokazivanju nasilja na sudu.

“Proteklih godina u?injen je zna?ajan pomak, a puno je dobrih primera efikasnog postupanja zdravstvenih ustanova u pružanju podrške žrtvama nasilja. Me?utim, ima primera odustajanja žrtava od obra?anja lekarima zbog njihovog odnosa, odnosno umanjivanja problema ili ?ak odbijanja da se pruži zdravstvena usluga”, objasnila je zamenica pokrajinskog ombudsmana.

Ona je dodala da je potrebno konstantno unapre?ivati i znanje, ali i me?usektorsku saradnju zdravstvenih i socijalnih ustanova, policije i tužilaštva kako bi žrtve stekle poverenje u institucije i bile ohrabrene da iza?u iz nasilja.

Pokrajinski ombudsman je zbog pritužbi na rad zdravstvenih ustanova pokretao i istrage i upu?ivao preporuke domovima zdravlja za promenu prakse u postupanju u slu?ajevima nasilja prema ženama.

Na skupu je ocenjeno da zdravstvene ustanove ?esto imaju neadekvatan odgovor na nasilje u porodici zbog nedovoljne osetljivost osoblja, ali i nedostatka osoblja, zbog ?ega svi pacijenti, pa i žrtve nasilja, dugo ?ekaju na zdravstvenu uslugu.

Današnji sastanak u pan?eva?koj Gradskoj upravi prvi je od sedam sastanaka u kampanji koju sprovodi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom gra?ana – ombudsmanom, sa ciljem podizanja svesti zaposlenih u zdravstvu o njihovoj ulozi u spre?avanju nasilja nad ženama.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!