Tim Instituta Biosens iz Novog Sada osvojio prvo mesto u SAD

07 Apr 2017

Učesnici su imali zadatak da, koristeći analizu podataka, predvide koja vrsta semena soje ili asortiman različitih semena predstavlja najbolji izbor za različite poljoprivredne regione

Tim Instituta Biosens iz Novog Sada osvojio je prvo mesto na takmi?enju u Las Vegasu za matemati?ku strategiju primenjenu u projektu “Optimizacija selekcije semena soje u razli?itim vremenskim uslovima” (Portfolio Optimization for Seed Selection in Diverse Weather Scenarios).

Tim su ?inili Oskar Marko, Sanja Brdar, Marko Pani?, Isidora Šaši?, Milivoje Kneževi?, Danica Despotovi? i Vladimir Crnojevi?. Oni su osvojili nagradu od 5.000 ameri?kih dolara, preneo je portal Agdaily.

“Veoma je mala razlika bila izme?u finalista, ali se tim Biosensa izdvojio preciznom logikom i razmišljanjem o veoma složenom problemu, koji su rešili sistemati?no”, rekao je Joseph Byrum, jedan od direktora korporacije Singenta (Syngenta), koja je organizovala taj doga?aj.

“Velika nam je ?ast što smo osvojili prvu nagradu. Svi timovi su bili izuzetno dobri i svi su imali razli?ite pristupe. Veoma smo sre?ni jer je naš pristup bio dokazano najefikasniji”, rekao je lider tima Oskar Marko prilikom uru?enja nagrade.

Tim Biosensa, instituta koji funkcioniše pri Univerzitetu u Novom Sadu, prošle godine je osvojio ?etvrto mesto na istom skupu.

Nakon toga, tim Biosensa pomogao je Univerzitetu u Novom Sadu da dobije projekat iz programa Horajzon (Horizon) 2020, koji je pod pokroviteljstvom Evropske komisije i podržava nau?na istraživanja i inovacije.

Na ovogodišnjem takmi?enju u?esnici su imali zadatak da, koriste?i analizu podataka, predvide koja vrsta semena soje ili asortiman razli?itih semena predstavlja najbolji izbor za razli?ite poljoprivredne regione, imaju?i u vidu da je upravo izbor semena jedna od najvažnijih odluka koju farmeri donose svake sezone.

Drugo mesto osvojio je tim sa Univerziteta u Pekingu i osvojio nagradu od 2.500 dolara, a tre?e tim sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu, koji je osvojio nagradu od hiljadu dolara.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!