TIHOMIR NOVAK: Saša Janković ili građani(n) protiv vlasti

27 Dec 2016

U čemu je naprednjački problem sa zaštitnikom građana? U tome što nisu uspeli da ga pretvore u legitimacijsku instancu svog autoritarizma

Vest da ?e se Saša Jankovi? kandidovati za predsednika Srbije, funkcioneri naprednjaka su do?ekali sa likovanjem. Ve? mesecima, kaže Zorana Mihajlovi?, govorimo da ?e Jankovi? biti predsedni?ki kandidat. Sada bi, poru?uje, Jankovi? morao da podnese ostavku.

Ostavku? Zbog ?ega? Predsedni?ki izbori još uvek nisu raspisani, a Jankovi? se još uvek nije kandidovao. Kad se kandiduje, neka tada podnese ostavku.

Šta dokazuje, ako išta dokazuje, Jankovi?evo priznanje da ?e se, kada tome do?e vreme, kandidovati na predsedni?kim izborima? Samo to da je spreman da sa kandidatom naprednjaka, ma ko to bio, u?e u borbu za glasove bira?a. Kao gra?anin, a ne kao republi?ki ombudsman.

Zorana Mihajlovi? u priznanju vidi dokaz Jankovi?eve nemoralnosti. Jankovi? je, smatra ona, konstantno zloupotrebljavao funkciju zaštitnika gra?ana. Ministarka, izgleda, nema nikakvih dilema da ?e Jankovi? nastaviti sa opisanim ponašanjem.

U ?emu je naprednja?ki problem sa republi?kim ombudsmanom? U tome što nisu uspeli da ga pretvore u legitimacijsku instancu svog autoritarizma.

U o?ima režima, Jankovi?eva uloga zaštitnika gra?ana je uvek bila sporna. Kad je ukazivao na propuste u radu uprave nikada to, kažu, nije ?inio u cilju zaštite prava gra?ana, nego zato da bi podrivao i ocrnio njihovu vlast. Svoj stvarni opozicioni rad je uporno prikrivao nezavisnoš?u institucije. Vešto je skrivao politi?ki identitet i gra?ane neprestano držao u zabludi. Sada je to, kona?no, priznao i mora podneti ostavku.

Nema sumnje da bi se ostavci Saše Jankovi?a najviše veselili naprednjaci. Nema, tako?e, nikakve sumnje da ?e naprednjaci gledati da, posle Saše Jankovi?a, na poziciju zaštitnika gra?ana dovedu nekoga ko ?e sa manje kriti?nosti gledati na njihovo upravlja?ko ume?e. Naprednjaci misle da su zaslužli konstruktivnijeg zaštitnika gra?ana, a gra?ani, verujem, boljeg predsednika Republike od sadašnjeg.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!