TIHOMIR NOVAK: O izbeglicama ili U Srbiji ne stanuje sloboda

30 Apr 2017

U moralnom pogledu, etnička i kulturna bliskost su potpuno irelevantna stvar

U Evropi, pojednostavljeno re?eno, postoje dve vrste politika kada su migranti, odnosno izbeglice, u pitanju – jedna insistira na solidarnosti i otvorenim granicama, a druga na bezbednosti i barijerama.

Ova druga, negativna politika, funkcioniše sa tri nivoa – sa ekonomskog šalje poruku da su izbeglice destruktivni elementi koji doma?em stanovništvu otimaju posao i prazne socijalne fondove; sa bezbednosnog aspekta migranti se koriste za izazivanje moralne panike, jer se fiksiraju kao lopovi, kriminalci, pritajeni teroristi, prenosioci zaraza i izaziva?i bolesti i, napokon, na kulturnom planu – migranti se apostrofiraju kao opasnost po našu kulturu, na?in života i identitet.

Oni koji migrante opažaju kao bezbednosni problem, kao nedavno u?esnici konferencije na Pali?u, ne vide u njima nekoga ko bi svojim radom mogao u?initi našu ekonomiju produktivnom, nekoga ko bi novim idejama obogatio našu kulturu, a svojim na?inom života naš pluralizam u?inio punijim i sadržajnijim. Fiksirani kao pretnja, migranti lako postaju meta raznih napada.

U Srbiji, doduše, nije bilo tako dramati?nih napada kakvih je bilo u drugim zemljama, ali je bilo svega ostalog – i protesta, i medijske stigmatizacije, i rasisti?kih diskvalifikacija i poziva da se granice Srbije hermeti?ki zatvore.

Srbijanski politi?ari ?esto i sa vidnim olakšanjem isti?u kako je Srbija migrantima samo tranzitna stanica. Evo, koliko ju?e je ministar Vulin izjavio da migranti ne žele da ostanu u Srbiji, a mi, opet, nismo takvi da nekoga, jel, na silu teramo da ostane i živi me?u nama. Kao, mi bi dali azil svakom ko ga zatraži, al migranti ne žele azil, ne žele da ostanu, oni žele da odu.

Pa, dobro, zašto migranti ne žele da ostanu u Srbiji? Zašto žele da odu, na primer, u Nema?ku? Mislim da bi Vulin morao da nam da odgovor na ova pitanja. Jeste, Nema?ka je i bogatija, i prosperitetnija zemlja od Srbije. Pa ipak, nisam siguran da se izbor Nema?ke, kao krajnje destinacije, može objasniti isklju?ivo ekonomskim razlozima. Bi?e da ima ne?eg i u slobodi, ali i u politi?arima. Srbijanski politi?ari, jednostavno, nisu privrženi slobodi u toj meri da smatraju svojom moralnom i politi?kom obavezom ne samo da pomognu ljudima koji beže od rata, nasilja i haosa nego i da Srbiju u?ine domovinu slobode. Liberalnu republiku, dakle, poznatu po svojoj privrženosti slobodi i otvorenu za sve koji za slobodom žude, bez obira na to odakle dolaze, kojoj kulturi pripadaju i kom se bogu mole. Može li iko, na primer, da zamisli ?egevaru Vulina, Alexandra Lupusa ili Tomu Grobara da, poput Angele Merkel, poru?e gra?anima da je na snazi osnovno pravo na politi?ki azil i ljudsko dostojanstvo za sve, bez obzira na poreklo i izglede da se azil dobije i da ?e svako ko osporava ta osnovna prava, vre?a i napada ljude koji dolaze ili pali prihvatilišta koja su im namenjena – biti gonjen svim sredstvima pravne države!

Meni je, priznajem, teško da tako nešto zamislim. Daleko mi je lakše da zamislim Vulina kako prvom policajcu Austrije nudi pomo? kako bi se migranti vratili tamo odakle su došli. Bi?emo humani prema tim ljudima, veli Vulin, ali mi moramo voditi ra?una o našem stanovništvu. A naše stanovništvo, poput infatilnog derana, o?ekuje baš to – da vlast prvo pomogne njemu, pa tek onda migrantima. Sa moralne ta?ke gledišta, ovo je potpuno pogrešno, jer prvo treba pomo?i one koji su u težoj poziciji, a ne one koji su nam jezi?ki i etni?ki bliži. U moralnom pogledu etni?ka i kulturna bliskost su, dakle, potpuno irelevantna stvar.

U Srbiji, kao i u drugim zemljama, linije podele u društvu se konstituišu i na pitanju migranata. Konzervativci su u ve?ini i rado bi Srbiju opasali ži?anom ogradom. Pošto bezbednost cene više od slobode, protive se naseljavanju izbeglica i migranata kojima, onda, ne preostaje ništa drugo nego da svoj put nastave dalje i ostave iza sebe Vulina i ostale naše tužne „humanitarce“ na vlasti.

(Autonomija, foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!