TIHOMIR NOVAK: Muve i medvedi

24 Mar 2017

Naprednjaci jasno kažu: Miloševićev režim je ono na šta se treba nasloniti i sa čime treba graditi kontinuitet

?itam u nekim kucanim medijima da je Lupus Maximus u Nišu bio baš super raspoložen i da je pozvao svoje pristalice da ne nasedaju na provokacije predstavnika starog režima, kako ne bi ponovili grešku onog lika iz Vojvodine, što Lupusa podese?a na njega samog, ali iz dana kad je bio mlad, glup, lud i zaljubljen u srpstvo.

Ima jedan foto, iz tih jang dana, na kojem Lupus Maximus nosi gajbicu sa Jelen pivom, a Toma Grobar i Zar?ala kašika Šešelj nešto nikoli?e i šešelje, pa kontam da ne bi bilo loše kada bi Maximus tom svom liku iz Kikinde namestio neku sli?nu tezgu. Naravno, što dalje od politike. ?isto da lik mentalno više ne zaga?uje javni prostor.

U predizbornom hepeningu koji se ovih dana odigrao u Nišu treba pažnju obratiti na dva bizarna detalja: jedan je vezan za Lupusa Maximusa, a drugi za Da?i?a i oba se ti?u predsedni?kih protivkandidata. Svoje protivkandidate Vu?i? je usporedio sa muvom, Da?i?u, kao ipak naprednijem ?lanu koalicije, nisu bile potrebne pozajmice iz sveta insekata, pa je ostao, da tako kažem, na otmenom književno-teorijskom nivou i Vu?i?eve je takmace nazvao izmišljenim likovima.

Kapiram da je Da?i?, nazivaju?i Jankovi?a, Jeremi?a, Radulovi?a i ostale kandidate izmišljenim likovima, hteo da kaže da Vu?i? treba da na njih obrati onoliko pažnje koliko i obi?an ?ovek na muve. Jer , nisu Vu?i?u problem ovi izmišljeni likovi, nego oni koji su ih izmislili, a koji su se, kako je to ve? iks puta ponovljeno u režimskoj propagandi, zaverili protiv Srbije i njene budu?nosti, njenog prosperiteta, auto-puteva, škola i, naro?ito, obnovljenih ?a?kih vecea.

Pa, dobro, ko su ti što izmišljaju predsedni?ke kandidate? Dosovci, poru?uje Vu?i?eva kamarila. Dosovci, to su te mo?ne figure iz pomr?ine, koje vešto manipulišu ljudima na javnoj sceni. Oni su se zaverili protiv Srbije i oni, po cenu unutrašnjih sukoba, žele Srbiju da vrate u prošlost, u vreme kada su se, kao robovi vlastite pohlepe i volje za mo?i, ponašali bahato i arogantno.

Ok. Hajde, sad, da se osvrnemo oko vlastite ose i malo pažljivije pogledamo politi?ki okoliš. Koliko autenti?nih dosovaca vidite u predsedni?koj kampanji? Samo jednog – Nenada ?anka. Pitanje glasi: Ima li Frenki ?anak, dakle naša ravni?arska varijanta Sinatre, snage i mo?i da Srbiju vrati u prošlost?

Ma, ajde.

Pa, o ?emu se tu, onda, radi? Zašto se ekshumira mrtva politi?ka koalicija?

Stvar je vrlo jednostavna – zarad diskreditacije politi?ke konkurencije. Sama se diskreditacija sastoji iz dva koraka: u prvom je potrebno natopiti DOS svim mogu?im negativnim sadržajem i sve izneverene nade i obe?anja ?vrsto fiksirati za DOS, a onda, u drugom koraku, glavne protivkandidate vezati za DOS i javno ih, kao predstavnike starog režima, eksponirati i blamirati.

Ispod ove javno-mnenjske manipulativne operacije kriju se i neki dublji idejni sadržaji, a oni se sastoje u slede?em: za Vu?i?a i njegovu ekipu DOS je bio greška! Dakle, greška je bio DOS, a ne Miloševi?ev režim. DOS je ono što treba prezreti i odbaciti, a Miloševi?ev režim ono na šta se treba nasloniti i sa ?ime treba graditi kontinuitet. Da ne bude zabune – kad odbacujete DOS, vi zapravo odbacujete i demokratiju, i vladavinu prava i ?vrsto vezivanje za Zapad.

Izliv vlasti u mozak koji su sadašnji naprednjaci doživeli u fazi kada su bili radikali ostavio je na njih trajne posledice. I danas je želja za razobru?enom dominacijom jaka kao i tada, kada se ?inilo da je sve dozvoljeno. Vre?anje politi?kih protivnika i ?lanova njihovih obitelji, dakle, i nije nešto što bi trebalo da nas posebno iznenadi. Kad ste ?eki?, kaže jedna izreka, onda vam sve li?i na ekser. Nešto sli?no bi se moglo re?i i za muve i medvede. Kad ste muva, onda vam i govno li?i na medveda.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!