TIHOMIR NOVAK: Koji će očin patrijarhu mobilni?

18 Aug 2017

Navikao da ne plaća porez, pa ne izmiruje ni obaveze prema morbilnom operateru

Ako sveti Sava ovih dana poželi da organizuje samit na vrhu, njegova pi-ar služba ne?e uspeti da na mobajl dobije sve njegove partijske drugare na zemlji. Nekima od njih – srpskom patrijarhu Irineju – ovih je dana isklju?en telefon. Javljaju mediji.

U normalnoj zemlji to i ne bi bila neka vest. Srbija je, me?utim, sve drugo, samo ne normalna zemlja. Ako pokušate da, na primer, saznate naziv operatera ?ije je usluge patrijarh koristio, a nije pla?ao, ne?ete uspeti. Valjda je dovoljno to što je naziv operatera poznat redakciji!? A da ostala pitanja, o visini duga, recimo, i ne pominjemo.

Druga stvar je još interesantnija. U javnosti nema kriti?kih reakcija na neodgovorno ponašanje srpskog patrijarha. A moralo bi ih biti, pošto se predstavnici srpske pravoslavne korporacije ne ustežu kada treba kritikovati i deliti moralne lekcije drugima. Naro?ito ?asnim bezbožnicima.

Irineja ne osloba?a odgovornosti ?injenica da umesto njega neko drugi džudži u redu i strpljivo ?eka ispred šaltera u pošti, odnosno banci. Izgleda da prvi do svetog Save smatra da obaveze prema mobilnim operaterima treba da ispunjavaju laici, a da su duhovnjaci tih obaveza lišeni. Uostalom, patrijarhu mobilni aparat i nije potreban, pošto on sa Isusom Nazare?aninom i svetim Savom ne komunicira putem mehani?kih naprava, nego preko duha. Telefon je potreban Miroslavu Gavrilovi?u[1] da se domun?ava sa Vu?i?em, Dodikom i ostalim svetovnim mo?nicima i frajerima.

Zvu?i veoma bedno objašnjenje, koje se može pro?itati u medijima, da je patrijarh samo ?ovek od krvi i mesa i da se telefoni, i to svakodnevno, isklju?uju i hiljadama drugih gra?ana Srbije. Patrijarh, kao, deli sudbinu jadnog i pod Vu?i?em napa?enog naroda. Ne, ovde se ne radi o krvi i mesu, nego o obavezama koje Irinej ima prema mobilnom operateru, a koje iz meseca u mesec zapostavlja i ne ispunjava. Pore?enje sa ostalim gra?anima je degutantno. Telefoni se gra?anima isklju?uju zato što nemaju para da plate ra?une, a što sa patrijarhom nije slu?aj. U njegovom slu?aju ne manjka para, nego skrupula da se preuzete obaveze poštuju, a ra?uni podmiruju.

Samit na vrhu, pomenut na po?etku teksta, ne?e biti održan sve dok partijski drug srpskog sveca ne izmiri svoje svetovne obaveze. A dok se te obaveze ne izmire, trebalo bi razmisliti o tome da se i u poreskoj sistemu Srbije zaposli što više ljudi, nalik ovima iz nepoznatog nam operatera. Za njih bi, barem kada se radi o korporaciji na ?ijem je ?elu srpski patrijarh, i tu bilo dosta posla.

(Autonomija/foto: Beta)

[1] Svetovno ime partijarha.

Podelite ovu stranicu!