TEOFIL PANČIĆ: Izdajnici i federi, ili: Jelena = Teofil x 8

12 Feb 2016

Nasuvo: Denuncijantsko arhiviranje ili Neutralni spisak Jevreja

?ovek je proklet stvor, nikad mu nije sve potaman. I kad mu se dogodi nešto lepo, on bi nekako voleo da to lepo bude još lepše, naro?ito ako mu se u?ini da to lepše postoji negde drugde, i da neko drugi u tome uživa; znano je, uostalom, da cve?e iz komšijske bašte uvek zanosnije miriše. Tako sam, eto, i ja, grešni ljudski stvor, tu sasvim nedavno dobio godišnju nagradu Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) – što smo proslavili prikladnim domjenkom i ne sasvim trezvenim karaoke obra?unom – i onda, umesto da uživam na lovorikama, uhvatio sebe kako upore?ujem svoj slu?aj s onim uglednije koleginice Popadi? Jelene, koja je baš nekako u isto vreme dobila – kao prva u budu?em nizu, za koji ne sumnjam da ?e biti impresivan – nešto što je prozvano Nagrada za novinarsku borbenost „Aleksandar Tijani?“, a koju od ove godine dodeljuje Udruženje novinara Srbije (UNS; ne mešati s NUNS-om, kao ni Iran s Irakom).

Pa dobro, šta je mene tu zažuljalo? Zavist, eto šta, taj bedni porok duše. Naše nagrade, naime, podrazumevaju i tzv. nov?anu protivvrednost: tako je na moj laureatski ra?un legla izvesna koli?ina dinara koja, prera?unata u evrozonsku monetu, iznosi oko 250 evra; „mala para veseli ?oveka“, kako uvek voli da istakne moj mudriji kolega M. Vasi?. Koleginica Popadi?, pak – negde pro?itah, i to nije demantovano – za svoju je „novinarsku borbenost“ ispoštovana s nekih dve hiljade evra, to jest, osam puta više od mene! Mislim, ne sumnjam ja uopšte da je ona bolja i vrednija od mene, ali zar baš osam puta?! Eh, da je meni bilo do?i do te razlike od 1.750 evri?a, pa da kupim nov kau? (ovom isko?ili federi, sve me bodu u dupe), ve?i frižider, popravim ovo i ono po ku?i, odem u Bogutova?ku Banju na sedam dana, polupansion… I eto kako od radosti ?ovek stigne do sekiracije: ?avo vreba u nepotrebnim pore?enjima…

Šalu na stranu, neka gra?anki Popadi? njenih para i neka ih u zdravlju i veselju potroši. Mene tu bune neke druge stvari. Za po?etak: ko je, do?avola, Jelena Popadi??! ?ime je, tako mlada i perspektivna, zadužila srpsko novinarstvo i jezik na kojem piše, a koji nam je svima milo oru?e izražavanja, i valjalo bi da ga ostavimo u stanju boljem od onog u kojem smo ga zatekli? Sto mu gromova, sve do nedavno nisam ni ?uo za nju, mada Politiku ?itam pažljivo i svakodnevno celog svog svesnog života. Pa, ?ak i kad sam napokon ?uo za nju, nisam ?uo po dobru, a za novinara je „dobro“ valjda dobro pisanje, pamet, elokvencija, pronicljivost, stil, etika, samosvojnost. Jer, ako nije to, šta je? Ako novinara ili novinarku iz pisanog medija ne znamo po tekstovima koji se pamte, a po ?emu ga/je uopšte znamo?! Umesto svega toga, Popadi? je lansirana u „orbitu“ javnog interesa serijalom (više istražnih nego istraživa?kih) tekstova koji su izlazili pod egidom „Mrski izdajnici, odakle vam (prljave ameri?ke) pare?“, samo što je – pošto se radi o uglednoj i porodi?noj Politici, a ne o neuglednom i neporodi?nom Informeru – egida bila ispisana nevidljivim mastilom, onim koje ne ostavlja trag na papiru, ali ga i te kako ostavlja u (pod)svesti ?itaoca. O tom elegantno denuncijantskom serijalu Politike znate ve? sve, a upravo je J. P. bila – i još je, jer stvar još traje, ko gladna godina, turska serija, turska godina, gladna serija etc. – njegov, kako bih se izrazio, izvršni nosilac…

Zapravo, držim da bi jednu stvar u vezi s tim denuncijacijama valjalo pažljivije razmotriti. Istina je da Jelena P. nije koristila eksplicitno difamatorski jezik, i da se uglavnom potrudila da „tekst“ (za razliku od veoma jakog „podteksta“, na koji je s razlogom ukazao Svetislav Basara) zvu?i koliko je god mogu?e vrednosno neutralno: evo vam suve ?injenice, pa vi sami izvla?ite zaklju?ke… Me?utim, ne samo ti tekstovi, njihova oprema i plasman, nego i ceo društveni kontekst u kojem se pojavljuju – a kontekst nikada nije nevin, neutralan i nevažan! – vrište?e odudaraju od toga, i bitni su elementi ciljane difamacije i denuncijacije. Uostalom, hajde da, pore?enja radi, zamislimo ovakvu situaciju: objave neke ozbiljne novine, na udarnoj strani, „Spisak Jevreja u Srbiji“. Nigde u tekstu ne bude ni jedne antisemitske re?i, ništa loše o Jevrejima „kao takvim“, sve ?isto kao suza, ?ak prili?no „ta?no“, istraživa?ki do bola… Stvar ipak izazove skandal, jer je kontekstualno skandalozna po sebi, a autori te pizdarije nameste sveta?ki oreol oko glava i tronuto uzvrate: „Ali, gospodo, ?emu frka? Mi nismo rekli baš ništa protiv Jevreja. Uostalom, zar se vi stidite što ste Jevreji, zar je to neka prljava tajna?“ Da, ovde imamo posla sa sli?nim licemerjem i potuljenim huljstvom, dakako u manje dramati?nom registru.

E sad, jedna od glavnih vedeta, razume se negativnih, u tom serijalu upravo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), ono isto koje je, uprkos svim svojim mrskim imperijalisti?kim ameri?kim pokroviteljima koji ga obasipaju šuštavim zelemba?ima, jedva nacedilo suve drenovine za moju skromnu nagradicu. I šta ja sad da mislim o tome? Ako važi deviza „s kim si, takav si“, onda senka lošeg patriotskog rejtinga NDNV zasluženo pada i na mene, ali ?ovek bi onda o?ekivao da sam za svoj nedostojni rad makar pla?en pristojnom koli?inom Judinih srebrnjaka (not less than 30), kad ono, cvrc: izgleda da je danas i ovde (hm: uvek i svugde?) ipak mnogo lukrativnije biti „patriota“… I to, naravno, ne samo zbog jednokratnog nov?anog iznosa neke nagrade.

Što se UNS-a ti?e, savršeno sam ravnodušan: njegova je stvar odakle mu pare (znamo odakle nisu, pošto ga nema u serijalu uglednije koleginice), u šta ?e da ih ulaže te koga i zašto da nagra?uje. Ali opet, kako sam ?ovek nahvao, i tu moram nešto da prizakeram. Prvo, i manje važno: šta je to uopšte „novinarska borbenost“, kakav je to kriterijum?! I ima li ovde ikoga borbenijeg od D. J. Vu?i?evi?a, recimo? Kako li mu onda izma?e nagrada za koju je kopao i ginuo cele godine? Drugo, i važnije: Aleksandar Tijani?. Taj ?ovek je bio daleko od an?ela koliko je god to bilo mogu?e biti, ali niko pri zdravoj pameti ne?e mo?i da porekne da je bio izuzetan novinski pisac, osebujna i koloritna pojava, unikat u svakom smislu, ?ovek koji je kao autor i kao urednik i te kako „ispomerao“ srpsko pisano i televizijsko novinarstvo, mada ne uvek u dobrom pravcu. Izvinite, šta je od svega toga davalac nagrade s ni manje ni više nego Tijani?evim imenom naslutio u perspektivnom opusu te izvesne Popadi? Jelene, autorke bez tekstova, spisateljice bez rukopisa? Osim, dakako, same one mitske „borbenosti“, oli?ene u mastiljarenju waterproof etiketa po ?elenkama onih koji su ionako u trajnoj nemilosti „stubova društva“? Tijani? je, avaj, umeo da služi mo?nima, ali je umeo i da se gromoglasno suprotstavi još mo?nijima. I nikome nije bilo svejedno ako bi ga imao za neprijatelja; ga?ao ih je, pak, pame?u i stilom, o da, neretko i paskvilom, ali nikada denuncijantskim arhiviranjjem, kopanjem po bu?elaru, krevetu i stolu. Celo Tijani?evo novinarstvo, i kada je bivalo najbolje i kada je bivalo najgore, nastalo je i opstalo uprkos i uinat svim prolaznim i nezapamtljivim popadi? jelenama ovog sveta. Znam, nije ovo lepo ?uti, ali neko mora i to da kaže, bez zlobe i loših strasti: ?erce, nemaš ti s Tijani?em nikakve veze, nego te to mangupi navukli, koriste te za neku svoju igru, a ti se ložiš na prazno…

Ili možda ipak nisam u pravu? Jednom je prilikom, pre nekih pet-šest godina, pitalo Tijani?a o mojoj malenkosti: šta bi pohvalio, i šta bi mi zamerio. O ovom prvom ne?u, a za ovo drugo je rekao: „Zameram mu što je poslednji veliki novinar srednje generacije. Ne poznajem nikog izme?u 25 i 35 godina života da je u novinarskom smislu ostavio neki trag“. Ako je pod onim „veliki novinar“ mislio na moj zavidan telesni gabarit, onda je sve u redu, no ako je mislio na nešto ozbiljnije, onda je to dokaz kako i takvi magovi medijskog kadroviranja kakav je bio Tijani? mogu da se zeznu: ho?u da kažem, A. T, eto, nije predvideo nezadrživi uspon Popadi? Jelene, pa još preko njegovog krštenog imena… A možda se, siromah, i spasao na vreme: ko zna šta bi tek njemu pronašla.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!