„Tenis“ – klanica svinja, fabrika skandala

04 Oct 2014

Nemački proizvođač mesa „Tenis“ navodno planira da uloži 200 miliona evra u Srbiji. Reč je o porodičnoj firmi koju prati negativan publicitet: piše se o izrabljivanju radnika, proneverama i mutnim odnosima sa Kremljom

Nasmejani bik i krava – u nekoj vrsti ljubavne veze, što se da naslutiti jer im repovi zajedni?ki formiraju konturu srca – a pored njih zadovoljna svinja. To je logo kompanije Tenis (Tönnies), porodi?ne fabrike mesa koja je prošle godine pod nož poslala 16,4 miliona svinja i 405.000 goveda i time obrnula 5,6 milijardi evra. O rurskom gigantu je srpska javnost ponešto saznala u subotu, kada je centralu firme u Reda-Videnbruku posetio srpski premijer Aleksandar Vu?i?. Srpski mediji su preneli da je Tenis najve?i evropski proizvo?a? mesa (što nije ta?no) ili da je najve?i nema?ki proizvo?a? (što je ta?no).

Premijer Vu?i? je ubrzo – ve? tokom vanredne konferencije nakon uspele gej parade – najavio ogromnu investiciju u Srbiji i to vrlo konkretno: 200 miliona evra, pola miliona svinja, 8.000 radnih mesta. Kada? Gde? Ne zna se. Izvor bulevarskog Kurira tvrdi da ?e Tenisu za takav poduhvat trebati najmanje 15.000 hektara zemljišta. U nema?koj kompaniji su bili uzdržani, šef firme Klemens Tenis je rekao da je Srbija interesantna „zbog svog razvoja i geografskog položaja“ te da njegova kompanija razmatra Srbiju i kao izvozno tržište i kao potencijalno mesto za proizvodnju.

Izvor DW-a blizak rukovodstvu kompanije kaže da bi Vu?i?eve brojke „mogle da budu realne, ukoliko do investicije do?e“. Naš sagovornik potvr?uje da Tenis namerava da investira, te da se Srbiji ne?e ponoviti Mercedesova investicija – kada je kupovina šasija za autobuse predstavljena kao partnerstvo sa Dajmlerom. Nema sumnje da su Srbiji potrebne pare i još potrebnija radna mesta. Ipak, opravdano je sumnjati u obe?anje od 8.000 poslova koje bi doneo Tenis. Naime, ?itava ta kompanija, sa sedam fabrika u Nema?koj i jednom u Danskoj, ima ukupno 8.000 radnika.

„Pla?eni robovi“

Radnici sa jugoistoka Evrope nisu nepoznati Klemensu Tenisu. Zapravo, oni su ga ?esto dovodili na naslovne strane novina. Ve?i deo Tenisovih zaposlenih nema stalne ugovore, ve? se angažuje za najteže poslove preko spoljnih firmi. Naj?eš?e se radi o došljacima iz Poljske, Rumunije i Bugarske koji, kako tvrdi Tenis, ne žele stalne ugovore jer ho?e da se vrate u domovine. „Sutra bih za stalno zaposlio svakog ko to ho?e“, tvrdi on. Druga?ije smatraju u pokrajinskom ministarstvu rada Severne Rajne-Vestfalije gde su kompaniju optužili za iscrpljuju?e radno vreme, mutne ugovore sa stranim radnicima i lošu zdravstvenu zaštitu zaposlenih. Mediji su pisali o „pla?enim robovima“ iz isto?ne Evrope, koje Tenis nastanjuje u neuslovne kolektivne smeštaje.

Kako to obi?no biva sa velikim porodi?nim firmama, novine se za njih interesuju naj?eš?e tokom skandala. A Tenis ih ima poprili?no. Nakon što je 2008. Nema?ki javni servis ARD objavio da firma sa oko 200 kamera nadgleda radnike ?ak i u toaletima i tuš-kabinama, Tenis je platio kaznu od 80.000 evra. Skuplje je prošao proces iz 2011. kada je Tenis uhva?en da u mešano mleveno meso stavlja znatno manje govedine nego što piše na pakovanju. Firma je za obustavu procesa morala da plati 2,89 miliona evra. Protiv Klemensa Tenisa se tako?e vodi postupak zbog mogu?e milionske pronevere preko poreske oaze Lihtenštajna.

Gasprom na grudima

Najzanimljivija u porodi?nim firmama uvek je porodi?na sva?a. Trenutno se kralj mesa Klemens Tenis sudski spori sa svojim bratancem Robertom Tenisom, a u igri je ni manje ni više nego upravljanje ?itavom imperijom. Zapravo je Robertov otac, a Klemensov brat, Bernd Tenis 1971. i osnovao firmu i ve?inski deo vlasništva ostavio svojim sinovima. „Klemens je podse?ao bratance da je Bernd Tenis na samrtni?koj postelji izrazio želju da njemu, Klemensu, prepuste po pet odsto akcija“, pisao je Zidoj?e cajtung ovog maja. „To se i desilo 2008. i to iako su bratanci stri?eve poslove ve? godinama posmatrali sa nepoverenjem.“ Jedan sin se zbog bolesti povukao iz ?itave pri?e, ostao je Robert sa 50 odsto vlasništva, koliko ima i sam Klemens. Sada Robert – sa dobrim izgledima na uspeh – traži da mu se sudski vrati pet odsto koje je poklonio svom stricu pre nekoliko godina. Zbog „grube nezahvalnosti“.

Porodi?na sva?a nas dovodi do slede?e teme: jedna od stvari koju bratanci navodno zameraju stricu su njegovi prisni odnosi sa zvani?nim Kremljom koji mu omogu?avaju odli?no poslovanje u Rusiji. Tu stižemo i do bundesligaškog velikana Šalkea 04 u kojem je Tenis šef nadzornog odbora. Igra?i Šalkea na grudima nose logo ruskog gasnog monopoliste Gasproma. U pitanju je sponzorstvo od 17 miliona evra godišnje. Mnogo puta se nema?ka štampa zapitala da li tesne veze Gasproma i Šalkea imaju veze sa masnim profitom koji fabrika mesa Tenis ostvaruje u Rusiji. Tako su novinari više puta pitali Tenisa šta misli o ruskim postupcima na Krimu ili o ljudskim pravima – na šta je on pametno izbegavao odgovor, ne žele?i da se meša u politiku niti da se?e granu na kojoj sedi. Sa druge strane, potpuno otvoreno i opušteno je govorio o svom prijateljstvu sa Vladimirom Putinom.

Nije neuobi?ajeno da se politika i poslovi vode na stadionu – nije li Vu?i? onomad šeika vodio upravo na beogradsku Marakanu? Protekle subote je premijer Srbije bio gost Klemensa Tenisa, a imao je sre?e da pogodi baš vikend kada se igra najve?a utakmica nema?kog fudbala, rurski derbi Šalke-Dortmund. Za Borusiju igraju dva srpska reprezentativca, ali je Vu?i? ipak nosio šal Šalkea. Posao je posao.

(Nemanja Rujevi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!