Temerin – ogledno dobro ekstremista

24 Sep 2011

Broj incidenata će se povećavati kako su budu bližili izbori

U nameri da „smire strasti”, opštinu Temerin danas su posetili predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši i na?elnik Policijske uprave Novi Sad Stevan Krsti?.

Egereši je tom prilikom najoštrije osudio me?unacionalne incidente i rekao da ?e i dalje, u saradnji sa nadležnim organima, ?initi sve kako bi se predupredilo širenje nacionalne netrpeljivosti i mržnje, kao i unošenje straha me?u gra?ane Vojvodine. „Želimo obezbediti mir, sigurnost i bezbednost svim gra?anima naše pokrajine, bez obzira na nacionalnu, versku i bilo koju drugu pripadnost, jer je to osnovni preduslov za normalan i dostojanstven život”, poru?io je Egereši.

Ocenio je da se pokazalo da je Temerin veoma osetljiva sredina po pitanju me?unacionalnih odnosa i naveo da je do sada, u saradnji s MUP-om Srbije, ura?eno mnogo na razvoju me?usobnog poverenja i uvažavanja me?u nacionalnim zajednicama u ovom mestu. „Tako ?emo ?initi i ubudu?e, a siguran sam da ?e nadležni organi najoštirije sankcionisati svako ponašanje koje narušava ose?aj sigurnosti me?u gra?anima, kao i da ?e raditi i na prevenciji ovakvih doga?aja”, kazao je Egereši.

Sastanku su prisustvovali komandir Policijske stanice u Temerinu Milorad Šikman, predsednik Skupštine opštine Temerin Mihalj Matuška i pomo?nik predsednika Opštine Temerin Bela ?orba.

Saveti za bezbednost i me?unaconalne odnose opštine Temerin, kao i Opštinsko ve?e tog grada ju?e su na zajedni?koj sednici najoštrije osudili incident kada je grupa ma?arskih mladi?a istukla grupu srpskih mladi?a. Gradona?elnik Temerina Andraš Gustonj rekao je agenciji Beta da su ta tri tela pozvala javnost i politi?ke partije da se takvi incidenti ne zloupotrebljavaju u predizborne svrhe kako ne bi došlo do porasta me?uetni?ke napetosti u opštini Temerin. On je dodao da se, nakon što su policija i tužilaštvo uradili svoj posao, sada isto to o?ekuje i od suda.

Prema njegovim re?ima, u toj opštini bi?e poja?an nadzor radnog vremena ugostiteljskih objekata, kao i kontrola da li se maloletnicima u kafi?ima prodaje alkohol.

Gustonj je kazao da su pripadnici klerofašisti?kog pokreta „Obraz” tražili da prisustvuju sednici, ali da im on nije dozvolio. Upitan da li je ta?no da ?e pripadnici tog pokreta za vikend organizovati „no?ne straže” u Temerinu, Gustonj je odgovorio da je to pitanje za policiju. U temerinskoj policiji su rekli agenciji Beta da nisu dobili nikakvu prijavu skupa za ovaj vikend.

Pet srpskih mladi?a pretu?eno je za vikend u Temerinu pored Novog Sada prilikom povratka sa proslave ro?endana njihovog druga. Protiv ?etiri maloletnika policija je podnela krivi?ne prijave za nasilni?ko ponašanje.

A predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor za današnji „Ma?ar so” rekao je da je incident u Temerinu iskorišten za „žigosanje i zastrašivanje” Ma?ara u Vojvodini. „Ukoliko je neko od nas po?inio greh, onda ga zato treba pozvati na odgovornosti. Ali je besprimerno i neosnovano postupati na ovaj na?in, izazivati ovakvu napetost prema ?itavoj ma?arskoj zajednici. Siguran sam da se pod teretom ovog pritiska ne?emo slomiti”, poru?io je Pastor.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!