Temerin: Izjednačeni rezultati, skoro svi na vlasti

12 Nov 2012

Članovi opozicije imali su značajne primedbe na rad predloženih kandidata za lokalnu vlast, jer su ove poslove obavljali i tokom prethodne četiri godine

Lokalni izbori u Temerinu protekli su prili?no ujedna?eno što je za posledicu imalo da nijedna stranka u lokalnom parlamentu nije zastupljena sa više od pet odbornika. Vlast je u odnosu na prethodne ?etiri godine manje-više ostala nepromenjena, samo je konstituisanje opštinskih organa ovoga puta malo duže trajalo.

Koalicioni sporazum o ve?ini u Skupštini opštine Temerin i formiranju nove opštinske vlasti potpisali su predstavnici Demokratske stranke, Socijalisti?ke partije Srbije – Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara, koalicije Demokratske stranka Srbije i Nove Srbije, Saveza vojvo?anskih Ma?ara i Grupe gra?ana „Za prosperitet opštine Temerin“. Vladaju?a ve?ina je prilikom konstituisanja opštinskih organa imala 19 od ukupno 33 odbornika.

Za predsednika opštine Temerin na skupštinskom zasedanju 23. jula izabran je demokrata Vladislav Capik, a za njegovog zamenika Nikola Ember iz koalcije SPS-PUPS. Za predsednika Skupštine opštine izabran je doskorašnji predsednik opštine Andraš Gustonj iz DSVM, za njegovoog zamenika Robert Pastor iz SVM, a za sekretara SO Temerin postavljena je Milica Maksi?. Opštinsko ve?e ima osam ?lanova, što je za tri ?lana manje u odnosu na prethodni saziv.

?lanovi opozicije u kojoj su se našli koalicija Srpske napredne stranke i Pokreta Snaga Srbije, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Srpska radikalna stranka i koalicija Preokret imali su zna?ajne primedbe na rad predloženih kandidata za lokalnu vlast, jer su ove poslove obavljali i tokom prethodne ?etiri godine. To je uticalo i na sam rad konstitutivne sednice, koju je obeležilo više pauza i verbalnih sukoba izme?u odbornika.

Vladislav Capik poru?io je gra?anima da ?e prioritet u radu nove opštinske vlasti biti reforma lokalne samouprave i administracije, štednja, uve?anje prihoda budžeta opštine Temerin, infrastrkturno opremanje industrijskih zona, privla?enje stranih i doma?iih investicija i otvaranje novih radnih mesta. „Zna?ajnu pažnja posveti?emo poboljšanju multikulturalnih i me?unacionalnih odnosa i vo?enju aktivne i afirmativne politike prema socijalno osetljivim kategorijama stanovništva“, rekao je Capik.

U Skupštini opštine Temerin DS ima petoro odbornika, po troje imaju SPS-PUPS, DSVM, SVM, DSS-NS, a dvoje je iz GG „Za prosperitet opštine Temerin“. U SO Temerin su još petoro odbornika iz koalicije SNS-PSS, ?etvoro radikala, tri odbornika LSV-a i dva odbornika koalicije Preokret (po jedan iz Srpskog pokreta obnove i Liberalno demokratske partije). U me?uvremenu, ova koalicija se pocepala na dva dela, jer se odbornica LDP Stanislava Varga priklonila novoj vladaju?oj koaliciji.

Darko Šper (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!