TATJANA TAGIROV: Sezona lova na izdajnike

31 Jan 2016

Koliko poreske obveznike košta istraga "izdajnika" i "stranih plaćenika"?

Za razliku od hrvatske javnosti koju ovih dana potresa najava popisa izdajnika zemlje – duhoviti odgovor gra?ana na tu ideju vijest je i u srpskim medijima – javnost u Srbiji je, ?ini se, ve? oguglala na sve takve pokušaje. Nije ni ?udno, to traje ve? više od 25 godina, kad su liste nepo?udnih bile što javne, što tajne i kad su toliki novinari, suci i ostali ostajali bez posla, a neki, kao što se zna, i bez glave.

Paralelno s najavom još neraspisanih i izvanrednih parlamentarnih izbora doga?a se porast nasilja: od prebijanja ljudi (novinari, ?lanica Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenovi?, funkcionar Ministarstva znanosti Milovan Šuvakov itd.) do skandala na lokalnim izborima u Beloj Crkvi, u kojoj su naprednjaci s po?etnih nekoliko mandata tokom mjeseci uvjerili ?lanove drugih stranaka da prelete u njihovo jato, pa su uz jake snage privatne zaštitarske organizacije uspjeli preuzeti vlast. Sve uz suzavac i biber-sprej i sa sumnjivim ugovorom sa zaštitarima, koji je nakon nekoliko dana objavio MUP Srbije, ali bez djelovodnog broja i svega onoga što pravilno i na vrijeme zaklju?en ugovor mora imati.

Tek što se stišalo belocrkvansko nasilje (za koje demokrati i Liga socijaldemokrata Vojvodine optužuje naprednjake, a ovi pak njih), stigla je vijest da je netko na Ku?i ljudskih prava u Beogradu tokom no?i porazbijao izloge. Policija je napravila uvi?aj, zapisnik i sve što treba, pa se i dalje ?eka epilog, vjerojatan kao i svi dosadašnji – ne zna se po?initelj.

Za to vrijeme, u pozadini se odvija pravi rat protiv nevladinih organizacija i medijskih udruženja. “Najstariji dnevni list na Balkanu”, provladina “Politika” (i dalje nejasnog vlasništva, ali dijelom jasno u vlasništvu države) objavila je nekoliko tekstova u kojima prebraja koliko je novca dobila koja nevladina organizacija, kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) iz stranih izvora. Na stranu to što su sve donacije tih organizacija i udruženja jasno navedene na njihovim internetskim stranicama, kao i iznosi danog novca na stranicama donatora, iz “Politikinih” tekstova jasno proizlazi da je rije? o stranim pla?enicima koji novac dobivaju s trulog Zapada, pa ?ak i SAD-a, države koja se u posljednjih nekoliko afera jasno isticala kao dio nekakve tajkunsko-medijsko-strane zavjere protiv aktualne vlasti, pogotovo premijera Aleksandra Vu?i?a.

Sve to se doga?a pod ure?iva?kom palicom Ljiljane Smajlovi?, glavne urednice “Politike”, koja je ujedno i predsjednica Udruženja novinara Srbije (UNS), onog koje je po?etkom 1990-ih napustio svatko tko je držao do novinarske etike, i koja je i sama godinama radila za ameri?ku organizaciju IREX koju je financirala ameri?ka državna agencija USAID i živjela, izme?u ostalog, od mrskih ameri?kih dolara. S time da ona ni tada ni danas nije izdajnica, za razliku od predsjednika druga dva novinarska udruženja, Dinka Gruhonji?a, kojeg fašisti iz našeg sokaka odavno pokušavaju uvrijediti zovu?i ga Sabahudinom, i Vukašina Obradovi?a, kojeg tako?er napada i kuso i repato, pogotovo nakon skandala kad je ministar policije dr. Nebojša Stefanovi? proro?ki najavio da ?e “jedan predsjednik jednog udruženja” iza?i u javnost s informacijama o pra?enju “jedne novinarke iz vremena Slobodana Miloševi?a”.

Tu su aferu prakti?ki pokopali TV Pink i vlasnik tabloida “Informer” Dragan Vu?i?evi?, najprije opstrukcijom NUNS-ove konferencije za novinare, a zatim izvrtanjem ?injenica, opet po onoj ve? znanoj mantri tajkunsko-medijsko-strane zavjere protiv vlasti. Sada se u sve to uklju?ila i “Politika”: prljavi rat izme?u Pinka i “Informera” s jedne i tabloida “Kurir” s druge strane traje ve? mjesecima. Sve je po?elo kad je krenula pri?a o tome da “Kurir” želi kupiti “Politiku” i “Ve?ernje novosti”, ?emu je kao dokaz imao poslužiti snimljeni iskaz Miroslava Bogi?evi?a, tajkuna (koji je državi dužan za porez, kao što su to i mnogi drugi bliski vlasti), koji je govorio o pritiscima Borisa Tadi?a na njega da u?e – kako se to tvrdilo – u vlasništvo “Politike”, da bi potom nešto muljao s porodicom Rodi?, vlasnicima “Kurira”. Ratovalo se potom otvorenim pismima vlasnika Pinka Željka Mitrovi?a Aleksandru Rodi?u (ta se nepismenost i blesavost ne daju prepri?ati), da bi kulminiralo nakon što je “Kurir” objavio pri?u da je njihov bivši direktor Aleksandar Kornic bio ucjenjivan od Vu?i?evi?a i još nekih (nejasna je bila uloga premijera Vu?i?a), nakon ?ega je premijer otr?ao na poligraf, a u onom vikend izdanju državnog udara na TV Pinku Kornic je bio predstavljen kao bolesnik s “dijagnozom f”.

Ta je pri?a legla, da bi prošlog tjedna TV Pink emitirao prvi dio emisije “Medijsko blato”: snimljen o?ito skrivenom kamerom, dozlaboga lošeg tona (tako da se pribjeglo titlovima), spomenuti Kornic šmr?e kokain, u kadrovima je samo on, pa potom odgovara na pitanja nekoga koga u kadru nema (samo se pojavljuje ruka koja otresa pepeo, i tako dvaput, da bi se duplim trajanjem poja?alo to da se radi o kokainu). Sve je, dakako, smušeno i nejasno, osim ?injenice da je netko ?ovjeka, koji je u problemima, navukao i iskoristio.

Slijedi prva “Teška rije?” na TV Pinku, u kojoj “informerski” Vu?i?evi? kuka s novinarom “Politike” o tome da se nitko od medija ne oglašava povodom snimka. To je i svakog dana na naslovnici njegovog tabloida, pa slijedi i druga emisija tjedan dana poslije, u kojoj se Vu?i?evi?evoj pri?i o neprijateljima pridružuje Ljiljana Smajlovi?, koja ne protestira na etiketiranje NUNS-a i NDNV-a kao “parapoliti?ke organizacije”, kao i drugih medija kao “žute ološ elite”, a nijema ostaje i na prozivanje Vukašina Obradovi?a koji je odbio sudjelovanje u tom opskurnom okruženju, pa je i njemu Željko Mitrovi? morao pisati nepismeno otvoreno pismo.

U me?uvremenu, još jedan “žuti izdajnik”, direktor RTS-a Dragan Bujoševi?, objavio je iznose pla?a u tom javnom servisu, u ?iji su Upravni odbor voljom vlasti upravo izabrani živopisni i napredni ?lanovi. Za razliku od “žutog Bujketa”, i Ljiljana Smajlovi? i Ratko Dmitrovi? odbili su objaviti pla?e u “Politici” i “Ve?ernjim novostima”; lakše je druge stavljati na izdajni?ki stup, a da se ne zna koliko to zapravo košta, i to porezne obveznike.

(Novosti)

Podelite ovu stranicu!