Tanjug, ‘državni megafon’

23 Aug 2017

Ova vlast se oslanja na izabrane medije koji su joj lojalni, time se krše medijski zakoni, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa

“Nisam nikog diskriminisao”, izjavio je srpski šef diplomatije Ivica Da?i? nakon što su ga dve novinske agencije optužile upravo za to, a pošto je odlu?io da objašnjenje neo?ekivanog zatezanja odnosa na relaciji Beograd – Skoplje iznese agenciji Tanjug.

“Tanjug mi je prvi tražio izjavu i nakon toga nisam nikome davao izjavu”, rekao je Da?i? za izdanje dnevnika “Danas” od srede, dva dana nakon što su se na njega sru?ile kritike.

Da?i?eva odluka da u ponedeljak 21. avgusta da izjavu o razlozima za povla?enje osoblja ambasade Srbije u Skoplju da samo Tanjugu, iako je bilo najavljeno da ?e povodom tog doga?aja biti objavljeno saopštenje, izazvala je oštro negodovanje medijske javnosti.

Ova vlast se oslanja na izabrane medije koji su joj lojalni, time se krše medijski zakoni, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa (RSE).

Odgovor Ministarstva spoljnih poslova zašto se Ivica Da?i? odlu?io na takav model komunikacije sa javnoš?u – putem izabranog medija – RSE nije dobio.

Agencije i mediji u Srbiji i regionu koji su satima o?ekivali najavljeno saopštenje kako bi se razjasnio dramati?an potez Vlade, povla?enje kompletne ambasade iz susedne Makednije, bili su zate?eni odlukom da izjavu dobija samo jedna agencija i to ona koja, kako objašnjavaju sagovornici RSE, nezakonito posluje na medijskom tržištu.

Ministar je dikriminisao ostale medije, kaže istraživa?ica medija i nau?na saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu Jovanka Mati?.

“Prema Zakonu o javnom informisanju, svi izvori informacija, a pogotovo državni, dužni su da sve medije tretiraju na isti na?in, bez diskriminacije. Me?utim, nedostatak Zakona je u tome što ne postoje sankcije za takvu zakonsku odredbu”, isti?e Mati?.

Kako razumeti takav potez ministra Da?i?a?

Jovanka Mati? kaže da je to znak da vlast ra?una na “nepostoje?i Tanjug” kao svoj zvani?ni kanal informacija, da mediji služe samo kao megafon vlasti.

Ona podse?a na nedavni slu?aj sa listom Danas. Novinari tog lista su obaveštavani pogrešno o vremenu i mestu doga?aja na kom nisu bili poželjni.

“Nisam iznena?en takvom odluka ministra Da?i?a”, kaže glavni i odgovorni urednik agencije Beta Dragan Janji?. Mada, prise?a se, “takva praksa nije postojala ni u Miloševi?evo vreme”.

“Vlast je izdavala saopštenja koja su bila svima dostupna”, dodaje Janji?.

Država je od po?etka neuspešne privatizacije Tanjuga ?inila sve da spase ovu agenciju sa dugom tradicijom državnog glasila. Po cenu da se krše zakonske odredbe o obaveznoj privatizaciji medija, podse?a Jovanka Mati?.

“Tanjug je formalno nepostoje?i, izbrisan je iz registra privatnih kompanija, a u stvari i dalje nastavlja da radi”, navodi Mati?.

Vlast toj “nepostoje?oj” agenciji dodeljuje i novac.

Tako je, isti?e Jovanka Mati?, raspisan konkurs za informativne usluge u Ministarstvu koje je donedavno vodila sadašnja premijerka Ana Brnabi?, a da ostale agencijske ku?e nisu ni obaveštene.

Ova vlast ne bira samo svoje agencije, ve? i televizije, ona je tako izabrala privatnu televiziju Pink kao primarni kanal za svoj politi?ki marketing. To je velika promena u na?inu komuniciranja vlasti sa medijima – zaklju?uje Jovanka Mati?.

Nezavisne agencije poput Bete i Foneta, nastale u vreme Miloševi?evog medijskog mraka u kome je zavidnu propagandnu ulogu imao “o?iš?eni” Tanjug, kvarile su “posao” vlastima.

Otud odluka da se spasi Tanjug u nadi da ?e vlast, pored dnevnih novina, mo?nih televizija, marljivih botova na društvenim mrežama, imati i svoju agenciju, procenjuju sagovornici RSE.

I to ne bi bio problem, da je on taj status državne agencije dobio i formalno i da radi po propisanim pravilima važe?im za korisnike novca poreskih obveznika.

Zato je pri?a sa po?etka teksta o Da?i?u i Tanjugu samo paradigma odnosa države i medija u Srbiji danas.

Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je favorizovanje zvani?no ugašene novinske agencije Tanjug, protestovale su i agencije Beta i Fonet.

(Branka Mihajlovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!