TAMARA SKROZZA: Vešanje iz strasti – Kulminacija morbidne ljubavi Informera prema Vučiću

18 Feb 2017

Naslovne strane Informera nisu tek primer profesionalnog beščašća, kršenja zakona i ljudskih prava, niti zabavan sadržaj kojem čovek može samo da se nasmeje uz jutarnju kafu

Petak, 17. februar 2017, sasvim je specifi?an dan u istoriji srpskog žurnalizma. Jer baš se tada na kioscima pojavila naslovna strana koja je i najnevernijima kona?no dokazala da srpski tabloidi nisu ni nalik svetskim, da su duboko zagazili iza granice koja se ne prelazi i da tu više nema govora o bilo kakvom informisanju.

U onome ?ime se Informer tog petka predstavio publici, više nema ni naznake uravnoteženog, profesionalnog, informativnog, pa – recimo to – ni normalnog. Foto-montaža na kojoj je oko vrata Aleksandra Vu?i?a zavezan konopac spreman za vešanje, uz naslov „Da li je ovo kraj Vu?i?a“, po mnogima više li?i na poziv na suicid nego na apel za Vu?i?ev život; na sprda?inu, pre nego na politi?ki stav; na degradaciju ?italaca, pre nego na nešto što bi trebalo da ih inspiriše i probudi.

informer 17 februar

Takav i toliki iskorak iz realnosti u svakom je slu?aju neoprostiv.

Naslov „Istina je, svi su se ujedinili da mu skinu glavu“ spada u domen laži – druge re?i tu nema. Jer, Informer nema nikakve, ama baš nikakve, dokaze za tvrdnju da su Tomislav Nikoli?, Vuk Jeremi?, Saša Jankovi?, Saša Radulovi? i Dragan Šutanovac ujedinjeni u želji da obese aktuelnog premijera ili da ga liše glave. Jedno je, naime, politi?ka borba, a drugo zavera za ubistvo – na šta upu?uje ova tabloidna „ikebana“ Dragana J. Vu?i?evi?a.

Kona?no, poruka „Narode, diži se, lopovi ho?e da se vrate na vlast i unište Srbiju“ pravi je – par excelance – poziv na rušenje ustavnog poretka (što prili?no apsurdno zvu?i u slu?aju tabloida koji je za isto to krivi?no delo ranije optuživao druge). Tako?e, tu je u pitanju neopravdano uznemiravanje i zastrašivanje javnosti, i opet jedna velika laž.

Udavljen, ubijen i bez ikakve šanse

Iako su se pomenutog dana i zbog pomenute naslovne strane uzburkali duhovi na društvenim mrežama, a svoj glas pustili ?ak i oni koji su ina?e tolerantni na Vu?i?evi?eve ?injeni?ne i vizuelne konstrukcije, teško je re?i da je ta i takva naslovna – nekakvo iznena?enje. Naprotiv. Sve ono ?ime nas je Informer ?aš?avao tokom prethodnih nekoliko godina, imalo je svoj logi?an završetak u om?i oko Vu?i?evog vrata.

S druge strane, kao i u slu?aju kompleksnih živih bi?a kojima je teško otkriti pravo poreklo i evolutivni put, teško je i u slu?aju Informera detektovati misteriozne staze koje su dovele do baš takvog finala. Za razliku od vizuelnog dela, koji prevazilazi kategoriju inovativnog, sadržajni deo naslovne strane sasvim je u skladu s ?itavim serijalom onih na kojima je tako?e obznanjivan kraj vladavine ili kraj života aktuelnog premijera.

Jedan od najsvežijih primera zabeležen je 9. juna 2016. kada je premijerov portret prikazan izme?u fotografija Majkla Davenporta i ameri?kog ambasadora Kajla Skota, uz naslov „Ubijanje Vu?i?a“, nadnaslov „Informer ima dokaze o zaveri“ i potpuno antologijski podnaslov „EU i Amerika pla?aju ekstremiste da prave haos u Srbiji“. Ve? sutradan su na naslovnoj stranici objavljene fotografije tih „ekstremista“, me?u kojima ?ak i troje ljudi iz Cenzolovke (?!).

Nešto ranije, 1. aprila 2016, objavljena je naslovna strana koja se danas, post festum, ?ini gotovo nadrealno besmislenom. „Zapad srušio Vu?i?a“ tvrdi uredništvo Informera, uz podnaslov „U Srbiji više ništa nije isto“ i objašnjenje „Posle osloba?aju?e presude Šešelju, Aleksandar Vu?i? skoro da više nema nikakve šanse da ostane premijer Srbije“.

Samo mesec dana kasnije, Vu?i? je opet pobedio na izborima, nešto kasnije opet je postao premijer, nepunih godinu dana posle toga kandiduje se za predsednika, a na naslovnoj strani kojom je i zapo?eta ova pri?a – Šešelj se pojavljuje kao relevantan izvor koji tvrdi da je „Toma u dilu sa Miškom“.

?itava podgrupa naslovnih strana na kojima se obznanjuje kraj Vu?i?eve vladavine odnosi se na najave državnog udara, uz razli?ite nalogodavce i aktere. ?ini se, ipak, da šampionsku poziciju u ovoj kategoriji ubedljivo drži izdanje od 30. novembra 2015. godine, kada je za u?eš?e u navodnom državnom udaru optužen list Kurir zbog toga što je, kako se navodi, „objavio iskaz duševnog bolesnika Aleksandra Kornica, koji optužuje premijera Vu?i?a za ucenu i organizovani kriminal“. U kontekstu doga?aja koji su sledili, posebno je (tragi)komi?no to što se ispod fotografija Aleksandra Vu?i?a i Kornica pojavljuje i fotografija Dragana J. Vu?i?evi?a uz citat: „Smejali su se kad sam govorio o državnom udaru, sad valjda nikome nije smešno“.

Uprkos žestokoj konkurenciji, nezaboravna je ipak naslovna strana od 23. maja 2014, kada je, uz naznaku „Pakleni plan tajkuna i Demokratske stranke“, objavljena fotografija premijera koji sa tadašnjim ministrom odbrane Bratislavom Gaši?em obilazi poplavljena podru?ja, ali i upozorenje „Vu?i?a udaviti u poplavama!“. Da ne bi ispalo kako Informer daje recept za davljenje premijera (daleko bilo), tu je i kratko objašnjenje: „U narednim danima ‘nezavisni mediji’ dokaziva?e kako su za katastrofalne poplave krivi ‘nesposobna vlast’ i Aleksandar Vu?i?!; Namerno se plasiraju laži da se na stotine leševa iz Obrenovca i okoline krije po hladnja?ama širom Srbije“.

„Jesi li glup, lud ili naivan?“

Zanimljivo je da Dragan J. Vu?i?evi?, koji gaji neskrivenu simpatiju prema premijeru, na svojim naslovnim stranama vrlo ?esto šalje poruke koje mogu razli?ito da se protuma?e: osim naslovne s om?om oko Vu?i?evog vrata i pri?e o davljenju u poplavama, tu je i izuzetno zanimljiva naslovna strana objavljena 3. juna 2015, s pitanjem „Vu?i?u, jesi li glup, lud ili naivan“, pa sitnijim fontom „… kad trpiš ovu Zoranu?!“

Pored toga što je vickasta, ova naslovna strana zanimljiva je i kao školski primer intimizacije Informera s premijerom, ?emu je Dragan J. Vu?i?evi? i ina?e sklon. No, za razliku od „živih nastupa“, u kojima se ?oveku može tolerisati povremeno „proklizavanje“ u tom smislu, ?ini se u najmanju ruku neprimerenim da se premijeru države bilo ko u javnosti obra?a sa „ti“, a kamoli takvim re?nikom, još i u štampanoj formi. Ina?e, to je još jedan u nizu zanimljivih detalja ?udesne veze izme?u premijera i urednika Informera: uprkos obostranoj emociji i naklonosti, Vu?i?evi? je Vu?i?a javno nazvao „budalom“, „glupim“ ili „naivnim“ više puta nego bilo koji Vu?i?ev protivnik.

Koliko god oštra bila konkurencija i koliko god om?a oko Vu?i?evog vrata bila medijski fascinantna, ?ini se da u konkurenciji najefektnijih naslovnih strana Informera posve?enih premijeru – jedna ipak odska?e i dobija najviše ocene za „umjetni?ki dojam“.

U vikend izdanju za 20. i 21. septembar 2014. Dragan J. Vu?i?evi? je krupnim masnim slovima konstatovao kako premijer „Ima muda“, uz sitnije štampanu poruku „Srbi mu to ne?e oprostiti“.

Vu?i?evi? je ovde jednim potezom prekršio sve do tada postoje?e profesionalne standarde. Jer, merenje premijerovih genitalnih organa nije ni u javnom interesu, ni u skladu s kulturom javne re?i, ve? predstavlja politi?ku propagandu rijaliti tipa koja je u pristojnom (i iole demokratskom) okruženju – nedopustiva.

Da stvar bude još zanimljivija, ocena o mudima izre?ena je nakon „se?e plata i penzija“, s podnaslovom u kojem se kaže: „Odluka da smanji primanja u javnom sektoru košta?e premijera i njegov SNS visokog rejtinga, slažu se stru?njaci“. ?itavih dve i po godine kasnije, jasno je da su Srbi i te kako oprostili Vu?i?u što je natprirodno obdaren u ga?ama, baš kao i da „stru?njaci“ koje je Informer konsultovao nemaju pojma o ?emu pri?aju. Što je, dakle, još jedan dokaz koliko ima istine u onome što Informer tvrdi i koliko su zasnovane i nepristrasne analize glavnog urednika tog lista.

Herojska borba uvlaka?a

Malo je situacija u kojima je konkurencija porazila Informer u onome što se žargonski naziva „uvlaka?kim izveštavanjem“. Uprkos evidentnom trudu da budu bliski „kome treba“, urednicima Kurira, recimo, skoro nikada nije pošlo za rukom da poraze svog arhineprijatelja DJV-a. Kažemo „skoro nikad“, jer se takva stvar jednom ipak dogodila: 2. februara 2014, kada se Aleksandar Vu?i?, tada još u ulozi prvog potpredsednika Vlade, proslavio kao junak dana na zavejanom putu kod Feketi?a.

Kurir je tog dana objavio potresnu i poetsku reportažu o tome kako su Novak ?okovi? i Vu?i? „spasavali mališane iz smetova“, uz naslovnu stranu na kojoj je re? „Heroji“ bila odštampana velikim, masnim slovima. Informer tog dana nije imao ?ime da parira. Verovatno imaju?i u vidu da tako gubi bitku za milost budu?eg premijera, Vu?i?evi? brže-bolje, ve? sutradan, objavljuje naslovnu stranu na kojoj tako?e veli?a Vu?i?ev lik i delo, ali sasvim inovativno.

Uz obaveštenje kako „lopovi obijaju zavejana kola i skidaju to?kove“ i odgovor Vu?i?a na optužbe za samoreklamerstvo, tu je objavljen naslov koji nema nikakve veze ni s ostatkom sadržaja, ni s profesionalnim standardima: „Vu?i? izvla?io Albance iz smetova!“ piše uz snimke Vu?i?a koji nosi dete u naru?ju i kolone zavejanih automobila. Na stranu to što nadnaslov i podnaslov pri?aju jednu, a sam naslov sasvim drugu pri?u – to je za Informer ne tako atipi?na pojava.

Ovde je problem u tome što ?italac ne bi ni trebalo da bude obaveštavan o etni?koj pripadnosti spasenih ljudi. Podrazumeva se, valjda, da ?e podjednak tretman u spasavanju imati Albanci, Hrvati, Mongoli ili Srbi. A ako ve? spasava ljude, podrazumeva se da im Vu?i? ne?e tražiti dokaze o genetskom poreklu. Kakve veze ima ko je koje nacije? I da li je Vu?i? ve?i heroj zbog toga što spasava mrske Albance, umesto da se bavi nebeskim Srbima?

Posebna kategorija su naslovne strane Informera u predizbornom periodu. Iako bi se od prorežimskog glasila, kakvo ovaj list nesumnjivo jeste, dalo o?ekivati da ?itaoce bombarduje pozitivnim prognozama, Informer se javnosti obratio nizom najava po kojima Vu?i? gubi izbore. Tako se 30. januara 2016. kaže da je „Vu?i? siguran samo sa 51%“, da bi u vikend izdanju za 2. april 2016. stvar bila konkretizovana: uz Vu?i?evu fotografiju, tu se navodi: „Malo fali da izgubim“.

Kona?no, u svetlu ovonedeljnih doga?aja, u ovaj izbor trebalo bi svakako uvrstiti naslovnu stranu Informera koja je u vreme kada je objavljena (15. septembra 2014) delovala potpuno neverovatno. Tu se, naime, kaže da „stranci i opozicija“ ho?e da izazovu sukob u vrhu SNS-a i da „preko predsednika ruše premijera“. Tvrdi se da oni „procenjuju da je ‘Vu?i? najtanji na Tomi’, jer bi rejting lidera SNS brzo pao ako bi zaratio s predsednikom“.

Danas to ne izgleda baš toliko suludo koliko tada, ali se ni u tom slu?aju ne sme zaboraviti da funkcija naslovnih strana Informera nije (samo) informativna i da se iza svake pri?e koja je tu plasirana krije neki dublji cilj i dalekosežna politi?ka kombinatorika. Upravo zbog toga, te naslovne strane ne bi trebalo doživljavati jedino kao primer profesionalnog beš?aš?a, kršenja zakona i ljudskih prava, ali ni kao zabavan sadržaj kojem ?ovek može samo da se nasmeje uz jutarnju kafu.

One su pre svega opasne i uvek imaju vrlo konkretne posledice. Bilo da opisuju veli?inu i težinu premijerovih reproduktivnih organa ili da mu stavljaju om?u oko vrata.

(Cenzolovka / Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!