TAMARA KALITERNA: Vojvoda i Vojvodina

08 Jan 2012

Reinkarnacije Tomislava Nikolića

Lider Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikoli? izjavio je 2012. da bi vladu sklopio sa Demokratskom strankom Srbije (DSS) i manjinama. Dosledno, jer se krajem novembra 2009. pri skupštinskoj raspravi o statutu Vojvodine priklju?io poslaniku DSS-a Jovanu Palali?u, koji je iz ba?ko-palana?kih visina ocenio da je statut protivustavan papir koji proždire jedinstvo države sa pogubnim posledicama po Srbiju i srpski narod. Palali? je koristio retori?ke figure „separatizam” i „secesionizam”.

Nastavio je ve? napredni Nikoli?: „Statut je pokušaj politi?kih struktura u Vojvodini da pariraju Ustavu Srbije kvaziustavnim aktom. Gde je u svetu zabeleženo da neki statut ima preambulu. Statut je podvala. Vojvo?anske vlasti su išle uz nos Srbiji, regulišu?i statutom i ono što je ustavna materija. Zašto se toliko insistiralo na posebnosti da bi statut li?io na Ustav. Ne?e Vojvodina stati samo na statutu. Ako ste ispunili sve zahteve Nenada ?anka, ispunili ste sve separatisti?ke zahteve. Boli me što izdvajate Vojvodinu kao teritoriju na kojoj se neguju višekulturalnost, višekonfesionalnost“.

Nikoli? je i septembra 2009. sumnji?io statut Vojvodine da je protivustavan, sa državotvornim smernicama: „U Vojvodini ima loših tendencija i treba ih zaustaviti na vreme. Mi branimo Kosovo i Metohiju, a tiho i neopaženo gubimo Vojvodinu i niko zbog toga ne ustaje”.

Božurom na lale

U septembru 2006. prigodom rasprave o novom ustavu Srbije, Nikoli?, tada zamenik predsednika Srpske radikalne stranke je ucenjivao bojkotom referenduma ako u tekstu ustava Vojvodina bude sa grbom i zastavom: “Ne?emo prihvatiti da u?estvujemo u referendumu za ustav koji bi od Vojvodine napravio novo Kosovo i Metohiju. Vojvodina ne?e imati ustav i Skupština Vojvodine ne može da donosi zakone. Vojvodina ne može da bude država“, rekao je on. Dodao je da ?e radikali insistirati da Srbija bude definisana kao država srpskog naroda. Sa vojvo?anskim manjinama umesto bukagija.

Nikoli? je krajem godine u Trojanskom, jer samo je takav, drveni konj mogao da dopliva Dunavom iz Beograda stigao u Novi Sad da otvori kancelarije SNS za južnu Ba?ku. I rekao: „Vojvodina ?e imati prava koja je stekla i niko na bilo koji na?in ne?e mo?i da joj to uskrati. Neka Vojvodina bude pokreta? razvoja i lokomotiva ulaska Srbije u EU“, rekao je Nikoli? 27. decembra. Upozorio je da Pokrajina „po?inje da zaostaje u ekonomskom razvoju zbog loše politike ove Vlade Srbije“.

Vojvodina je 1989. godine imala društveni proizvod od oko šest milijardi dolara, a Srbija bez pokrajina oko 12 milijardi dolara. Tada je Vojvodina imala oko 3.000 dolara društvenog proizvoda po stanovniku, a uža Srbija oko 2.000 dolara po stanovniku. Do 2000. godine, društveni proizvod po stanovniku je u Vojvodini opao na oko 1.200 dolara, a u Srbiji bez pokrajina na oko 840 dolara.

Miropomazani ?etni?ki vojvoda Nikoli? je bio drugi u vladama Jugoslavije i Srbije, poslanik u Srbiji, predsednik Administrativnog i Odbora za ustavna pitanja, a ve?ito željan da bude predsednik Srbije ili barem Jugoslavije. Omnipotentan. Nije ništa u?inio da se gra?ani žitnice Jugoslavije i Srbije obogate prodaju?i onaj njegov ’leb za tri dinara.

“Boj se Danajaca i kad darove donose“, upozoravao je Vergilije glasa?e u prohujaloj eri.

Na dan svetitelja Save i niškog Instituta za bezbednost, kvalitet i zaštitu životne sredine i zdravlja i zaštitu od požara su ?etiri godine da je Novi Sad dobio Vladimira Putina za po?asnog sugra?anina. Nikoli? je bio odani paž Vojislava Šešelja, a gradona?elnica Maja Gojkovi? je radikalsku vlast delila sa DSS. Gojkovica mlada je „veliku Srbiju“ srozala na regione, a Nikoli? umesto njenog Skadra na Bojani na Dunavu od Novog Sada do Beograda zida industrijsku zonu: „Želim da svu privredu izmestimo na obalu Dunava i da zemlja ostane za obra?ivanje“, objasnio je unuk Simeunov. Dunav, u ?ijem je opisu radnog mesta da poplavi, je poplaveo od muke.

Nikoli? je u decembru naglasio da Vojvodina ima pravo da se u njoj živi bolje nego u ostalim delovima Srbije “jer takav joj je položaj i tako joj je Bog odredio“, „ne pate?i od sindroma straha da je sve što Vojvodina dobije put ka otcepljenju”. „Bavarskoj ne pada na pamet da istupa iz SR Nema?ke“, kazao je Nikoli? i dodao da Demokratska stranka (DS) pri?a da Pokrajini ne treba ništa dati.

Nikoli? skeniran

Bavarska, zvani?no „Slobodna država Bavarska“ je jedina, iako uzalud odbacila Ustav Zapadne Nema?ke 1949. U Vojvodini nije prošao referendum o Ustavu Srbije 2006. Uzaman.

Istog dana je Nikoli? za TV Vojvodinu rekao da ?e SNS, ako mogne, mesto ministra unutrašnjih poslova ponuditi Ma?arima, jer je u parlamentu Saveta Evrope (SE) u Strazburu “kao li?nu neprijatnost doživeo da ma?arsku nacionalnu zajednicu štite predstavnici manjina drugih država”.

Zgranutost nisu mogli da utišaju u maju 2007. ?lanice SE kad je objavljeno da je Nikoli? izabran za predsednika parlamenta u Srbiji: „Zaprepaš?en sam što je ?lan partije na ?ijem je ?elu ?ovek optužen za ratne zlo?ine, izabran za predsednika Skupštine“, rekao je predsednik Parlamentarne skupštine SE Rene van der Linden. Kazna je bila odlaganje parafiranja sporazuma sa EU o vizama i srpskog predsedavanja Komitetom ministara SE.

Nikoli?evo ulagivanje Vojvodini po?elo je istog dana kada je objavljen ishod istraživanja prema kome bi blizu 26 odsto Novosa?ana glasalo za DS, a niti 25 odsto za SNS. Prema istraživanju javnog mnjenja agencije Scan u Vojvodini više vole demokrate nego naprednjake. Scan je objavio da bi da se sada raspišu predsedni?ki izbori, za Borisa Tadi?a glasalo 25,7 odsto, a za Nikoli?a 22,2 odsto ispitanika. Panorama koju bi trebalo da predstavlja Tadi? uvek je pobe?ivala u Vojvodini, a radikali i naprednjaci su sebe našli na Kosovu.

Uzrok ljudske reinkarnacije su nedela u prethodnom životu, a životinja metamorfozom menja stanište ili ponašanje. Prevode?i „Preobražaj“ Franza Kafke, pri?u o trgova?kom putniku Gregoru Samsi koji se budi kao kreatura sli?na insektu, prevodioci su ?esto Kafkin „ungeziefer“ tuma?ili kao “insekt”. „Ungeziefer“ je “prljava životinja koja nije pogodna za žrtvovanje“ – kolokvijalno „buba”, „bubašvaba“, “jelenak” koji mesi i gura zamotuljke od balege. Insekti imaju dve vrste metamorfoze: kompletnu i nekompletnu. Do izbora pred Nikoli?em je izbor. Metamorfoze

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!