TAMARA KALITERNA: Srbija u drugom stanju

26 Mar 2011

Premijer države u kojoj je prosečni životni vek 59 godina, u Srbiji je dočekan kao svetac i spasitelj. Od tolikog podilaženja i metanisanja i njemu je bilo neprijatno

Ruski premijer Vladimir Putin Putin je zakasnio u Beograd jer se zadržao u dvodnevnoj poseti Sloveniji, gde je potpisao sporazum o osnivanju slovena?ko-ruske kompanije koja ?e graditi deonicu gasovoda Južni tok kroz Sloveniju. Ljubljani je poverio ventil za dovod gasa u okolne zemlje.
Putin je u više?asovnoj poseti Beogradu obe?ao dugoro?no Srbiji sporazum o strateškom partnerstvu, srednjero?no da ?e Južni tok prolaziti kroz Srbiju, što je „jasno kao što je pomorandža žuta i okrugla”. Na 460 kilometara možebitne trase gasovoda kroz bratsku Srbiju nisu ucrtani ventili. U Beogradu su konkretizovana tri me?udržavna i jedan me?ugradski ugovor.
Srpsku delegaciju u pregovorima ?inili su predsednik države, premijer, vicepremijer i tri ministra, a rusku premijer i tri ministra. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik nije bio uklju?en u delegaciju Srbije, ali je sa Putinom ?eretao pola sata u službenim prostorijama Borisa Tadi?a.
Putin je šefovima poslani?kih grupa u Skupštini Srbije saopštio da bi, ako Srbija u?e u NATO, Alijansa mogla iz Srbije uperiti rakete na Rusiju. Tada ?e Rusija okrenuti svoje rakete ka Srbiji, zapretio je. Premijeru, nostalgi?nom za sovjetskom velesilom je geopoetika slaba strana – Bugarska, Rumunija i Turska su ?lanice NATO-a i geografski bliže Rusiji. Iz ovih zemalja ?e i rakete manjeg dometa dohvatiti Rusiju. Na ove Putinove pretnje šefovi poslani?kih grupa su se našli u prvom agregatnom stanju – smrzli su se. Umesto predvi?enih 2,5 minuta za susret u ?etiri oka sa Putinom, svaki šef je dobio samo dva minuta. Nije bilo vremena ni da se kurtoazno pitaju za zdravlje, ženu, decu. Mogli su samo da slušaju.

Beograd obrao jabuke

I Srbija i Rusija su ?lanovi Partnerstva za mir, predvorja NATO-a, a Putin je, umesto u podatnoj Srbiji, preno?io u Sloveniji, koja je te sedmice slavila sedmu godišnjicu u?lanjenja u NATO.
Mla?an Dinki?, predsednik dve stranke, nudio je Putinu tu?i udeo u Fijatu. Putin je odbio, ali je, ne znaju?i da Dinki? od februara nije ministar ekonomije, tražio da Srbija sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom proširi na Kazahstan i Belorusiju. Koja je pod sankcijama EU, a u martu je Srbija obe?ala Briselu da ?e i ona kazniti Belorusiju. Kazahstan je poslednja sovjetska republika koja je poželela nezavisnost od Moskve, zemlja nomada i jabuka u kojoj je persijska Nova godina državni praznik. A sporazum o slobodnoj trgovini manifestovao se tako što je lane Srbija najve?i spoljnotrgovinski deficit imala sa Ruskom Federacijom – 23,3 odsto ukupnog deficita.
Putinova poseta Skupštini je kasnila tri sata. Ta tri i još nekoliko dodatnih sati, neki poslanici tumarali su koridorima skupštine, jer im je zabranjeno da iza?u iz zgrade. Krili su se iza postera sa Putinovim likom na kojima je pisalo “Srbin”. Kao da je “Srbin” kompliment. Iz istog parlamentarnog magacina uzeti su i plakati kojima su pred crkvom Sv. Save Putinu mahali ?lanovi Obraza.
Putin je rekao u Skupštini da „nema nijedne stranke u Dumi i van nje, koja ne gaji tople ose?aje prema srpskom narodu”. Mislio je na vladaju?e, neregistrovane i zabranjene stranke me?u kojima su Antipartijska grupa, Levi komunisti, Levi opozicionari, Piratska partija, Partija života, Partija penzionera, Hizb ut tahrir… Dragan Todorovi?, potpredsednik SRS je Putina zamolio da „ ne dozvoli da Vojislav Šešelj pro?e u Hagu kao Slobodan Miloševi?”, ali je Putin na to odmahnuo rukom. Kad je napuštao Skupštinu, izbegao je pedesetak poslanika koji su ?ekali da ga pozdrave.
Osim narodnih predstavnika, i narod je tih sati upao u drugo agregatno – te?no stanje. Svega je bilo u tom pijanstvu osim tre?eg, najželjenijeg – gasovitog stanja za Srbiju prokopanu Južnim tokom.
Ve?ernje novosti su Putina unazadile u “predsednika Rusije”, jer je taj mandat potrošio 2008. List Danas je izveštaj sa utakmice Zvezda – Zenit smestio na politi?ku stranu, a TV Pink je zbivanja sa Putinom ilustrovala orkestarskim izvo?enjem “Podmoskovskih ve?eri”. Odmah posle je emitovana serija “Veliki brat”. Kad su Miloševi?a prvi put sahranjivali, orkestar je tako?e svirao “Podmoskovske ve?eri” po izboru ožaloš?ene porodice.
Putin je povezao premijera Srbije Mirka Cvetkovi?a od aerodroma do grada, Ivica Da?i? je morao da se sna?e za prevoz, gra?ani su satima ?ekali da u automobilu zatamnjenih stakala ne vide Vladimira Vladimirovi?a, ?ekali su sveštenici i pripadnici Stranke srpskog spasenja pred najve?im pravoslavnim hramom na Balkanu da svrati na povratku sa stadiona. Na stadionu su pozdravljali Putina neki u srednjevekovnim kostimima. Da ih ne prepoznaju, valjda. Oni koji su mu na Marakani skandirali “Ti si Zvezdin ?etnik, Putine!”, nisu bili kostimirani.
Putin je do?ekan uz limeni orkestar. Ne iz Gu?e, ve? vojni, iako ovakvim gostima
ne sleduju vojne po?asti. Troje vojnika metlama su terali prašinu sa crvenog tepiha. Titoisti su to radili usisiva?em sa produžnim gajtanom.
Od životinja, za do?ek Putina regrutovani su psi i konji.
U Predsedništvu Srbije Putinu je za ru?ak ponu?en verski i lai?ki meni. Ništa blini, borš?, piroške, Kara?or?eva šnicla, bosanski lonac, deset s lukom, “?orbu niste imali”, pa ni ruska salata. Ve?: tartar, brancin, iceberg salata, potage, cherry paradajz sa rukolom, mozzarella… Servirano je vino, iako Rus, kao i svaki Srbin najviše voli pivo.

Danajcima – danajski pokloni

Putin je poklonio Cvetkovi?u set rakijskih ?ašica. Poklon nije zlurad, jer Cvetkovi? ima 61 godinu. Prose?an životni vek u Rusiji je 59 godina, uglavnom zbog intenzivnog alkoholizma oba pola, a Cvetkovi? je presko?io statisti?ku granicu.
Putin se vratio ženi i deci sa dve ikone Belog an?ela. Jednu je dobio od premijera, drugu na kojoj je an?eo atletske gra?e je dobio od sportskog društva Crvena zvezda. Još dve, druga?ije, dobio je od socijalistkinje Slavice ?uki? Dejanovi?. Kao da je ovaj KGB-ovac svešteno lice. U prtljag je dodata i ikona Simeona Miroto?ivog, Stefana Nemanje kad je bio gra?ansko lice. Nemanja je kršten po latinskom, a onda se pokrstio po gr?kom obredu. Svetac SPC je rimskom caru Fridrihu Barbarosi (crvena brada, na italijanskom, opaska autorke) ponudio vazalstvo Raške i 20.000 vojnika za rat protiv Vizantije ako car prizna Nemanji vlasništvo nad prošlim i budu?im agresijama. Fridrih je odbacio velikodušnu ponudu. Nemanja je krstaškim ratom napravio genocid nad bogumilima. Sin mu Stefan opisao je zlo?ine njegove svetosti: “On izobli?i bezboštvo njihovo, i jedne popali, druge raznim kaznama kazni, tre?e progna iz države svoje a domove njihove, i sve imanje sakupiv, razda prokaženim i ubogim. U?itelju i na?elniku njihovu jezik ureza u grlu njegovu”.
Gost iz Rusije je Tadi?a po?astio nosa?em pisa?eg pribora, a zauzvrat dobio knjigu „Srbija od zlata jabuka”. Tadi? voli kako YU grupa peva “Od zlata jabuka”: Ti imaš neku vrlo ?udnu mo?/zbog tebe ja ne spavam celu no?/?ekam trenutak kad ?eš opet do?i/da me izlude tvoje plave o?i.
Zvezdaši su Putinu poklonili ?lansku kartu s brojem 2, jer je ona s brojem 1 dopala optuženiku Draganu Džaji?u, dres sa brojem jedan, maketu pehara i gornji deo srpske narodne nošnje – kimono. Predsednica parlamenta darovala mu je i knjigu o Kosovu na kojoj je obeležila stranicu sa Putinovim govorom o “južnoj srpskoj pokrajini”.
Od SPC je Putin dobio Oden Svetog Save, koji su dobili i Dragoljub Mihailovi? – ?i?a Draža, Jurij Luškov, bivši gradona?elnik Moskve koga je lane Putin smenio. Žena Luškova je najbogatija Ruskinja sa imovinom od ?etiri milijarde dolara. Nosioci crkvene po?asti su i dvojica Srba-košarkakaša koji igraju u SAD, Srpsko pravoslavno pjeva?ko društvo iz Sarajeva, Bogoljub Kari?, Matija Be?kovi?, Miroslav Miškovi?, Milka Forcan, direktor Direkcije za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda, privrednik iz Titan Cementare Kosjeri?, arhitektica iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje?a RS, vlasnik firme Karin Komerc MD.
Dobitnik po?asnog doktorata Beogradskog univerziteta je odbio da ga preuzme kad je ?uo da su ga ?astili zbog unutrašnje-politi?kih potreba Srbije.

Jednom omrkne, drugima svane

Za Rusiju vreme staje marta 2011. Posle 30 godina u nedelju ukida zimsko i letnje ra?unanje vremena. Predsednik Dmitrij Medvedev je odluku obrazložio humanitarnim razlozima: “Ili prespavaju, ili se bude rano i ne znaju gde da se denu tokom tog sata viška. Da ne pominjem nesre?ne krave i druge životinje koje ne razumeju zašto muzilje dolaze u druga?ije vreme”.
Island je jedina evropska zemlja koja ne menja ra?unanje vremena. Rusija je ionako boljom polovinom u Aziji. Letnje vreme se uvodi da bi se štedela energija. Rusija ne štedi, ali je zato u utorak Minsk, saveznik Kremlja, zamolio Rusiju da snizi previsoke cene izvoznih energenata.
Dok su Putinu metanisali u Beogradu, u Moskvi je nevladina agencija Levada objavila da je premijerova popularnost u martu spala na 69 odsto, što je najniže u proteklih pet godina. Popularnost Medvedeva pala je na 66 odsto. I ona je najniža od kako je Medvedev preuzeo dužnost od Putina 2008. godine.
Popularnost im se utišala godinu dana pred izbore.

(www.autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!