TAMARA KALITERNA: Srbija na istoku – Koreja na zapadu

02 Jan 2012

Bilateralne sove i unilateralne budale

„Sve?ano objavljujemo da budalasti politi?ari širom sveta, uklju?uju?i marionetske grupe u Južnoj Koreji ne treba da o?ekuju da ?e se promeniti politika Severne Koreje“, ?estitao je Novu godinu podmla?eni državni vrh iz Pjongjanga. U Beogradu su se vrhovi lecnuli, osvrnuli oko sebe, na koga li je to Pjongjang mislio. Vuk je Jeremi? samozadovoljan protuma?io da Severna Koreja valjda ne?e, kao Južna Koreja, priznati južnu srpsku pokrajinu.

“Sve dok je u Srbiji budala, ja ne moram da brinem za svoju politi?ku karijeru”, govorio je u prošlom veku Vojislav Šešelj. Imao je apsolutno poverenje u procene Severne Koreje pa je od njenog Kim Džong Ila, koji se upravo upokojio u Gospodu, u martu 2011. tražio i garancije za privremeno osloba?anje, a ne od „izdajni?kog beogradskog režima“.

Zahvaljuju?i budalastima, uprkos strana?kom pu?u Toma-Vu?i? bez „Periši?“, Šešeljeva stranka je i dalje parlamentarna. Predsednik stranke je tokom zasluženog odmora u haškom smiraju od 2003. izgubio ta?no onoliko kilograma koliki je broj radikalnih poslanika koji su pobegli naprednima.

Marionete – lutke u ljudskom obli?ju su u Srbiji prepoznali Nenad ?anak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i Liberalno-demokratska partija (LDP) dok je bila koalicioni partner LSV: „Marionetska vlada Koštunice, Nikoli?a i ostalih ruskih satelita bi od Srbije napravila marionetu ruske oligarhije“, kaže krajem decembra ?anak, a LDP je svojedobno saopštavala da je „Vlada Srbije marioneta krupnog kapitala i nekih tajkuna“.

Ko sova

Ima neka tajna veza izme?u Koreje i Srbije. Kada je u Pjongjangu po?ela višednevna ceremonija sahrane polidecenijskog korejskog lidera Kim Džong Ila, svet je zblanut opisom golubice koja krilom ?isti sneg sa statue umrlog i sove koja od njegove smrti 17. decembra žalosno hu?i, pa sle?e na katafalk. Od pti?je zoologije po?inje sli?nost koreanskih mrtvih sa živim vo?ama u Srbiji: „?im je stupio na dužnost predsednika SRJ dr Vojislav Koštunica je dobio nove susede na jednom boru prekoputa kabineta… U vrlo skromno nameštenom predsednikovom kabinetu prišao je prozoru (Koštunica, opaska T. K.) i otvorio ga. Na visokom boru, ispod samog prozora kabineta, u krošnji se š?u?urilo nekoliko sova. ’Došle su ovamo maltene kad sam se i ja uselio u ovaj kabinet – kaže predsednik Koštunica. – I ne?e da odu. Valjda im se tu, ne znam zbog ?ega, svidelo. A meni ne smetaju’“, obavestio se novinar magazina Ilustrovana politika. Bez obzira ko zauzme vlast, u decembru, a ne u oktobru, kada je Koštunica zaposeo tu?i kabinet, iz južnog Banata godinama sove prele?u Dunav i nale?u na tablu sa natpisom Park prijateljstva. Tu zastanu i veruju?i da je istina ono što piše na tabli sa stabala parka zure u kabinet.

Ne skidaju svoju pti?ju maskirnu uniformu, pa lakoverno spavaju danju. Ljudi su dnevne, a sove no?ne ptice. Ako svako obavlja svoj posao u svoje radno vreme, a ne rovari po kancelariji u sitne sate, državnik i no?no ?udovište, vesnik smrti, poslanik loše sre?e, simbol razaranja, naveštaj mra?ne sile u afri?kim plemenima, arapskoj mitologiji, kod Acteka, Rimljana, u Meksiku, kod Shakespearea ne mogu da se sretnu na javi. Evropljani su „sovu koja se smeje“ istrebili 1900.

Koštunica je nakon polaganja predsedni?ke zakletve obe?ao “da ?e zajednicu Srbije i Crne Gore, našu lepu i veliku SRJ u?initi ?vrš?om nego ikad, a Kosovo staviti jos više pod naš suverenitet”. Sove su dalekovide, ali ono što je par santimetara pred njima ne vide. Dok je Koštunica to govorio Kosovo je ve? godinu dana punim jedrima uplovljavalo u nezavisnost, a Crna Gora je isplovljavala iz zajednice. „Kosova“ se na albanskom kaže Kosovo.

Kabinetski kontinuitet

Naklonost Koštuni?inoj maskoti isklju?uje simpatije za druga živa bi?a. Sova lovi druge ptice i ribe. Dok se gnezdi, porodica sova pojede više od 3.000 miševa i ze?eva. A gnezde se tako što se uvaljuju u tu?i ili napušteni minuli rad. Koštunica je radio u kabinetu u kome je delovao Dobrica ?osi?. To je bivši kabinet Aleksandra Rankovi?a. Tadi? i Miloševi? su preferirali tako?e predsedni?ki, ali Titov kabinet.

Da je sova glasilo loših vesti uverili su se i u Sloveniji. U septembru su se vinom omamljeni pripadnici slovena?ke obaveštajne službe Sova fotografisali na izletu sa kapama sa petokrakom i zape?atili špijunske karijere. Aferu je otkrio portal cae-udba.net, koji je za razotkrivanje „komunisti?kih zlo?ina“, tako dragih ?osi?u i Koštunici.

Osim krilate empatije i diplomatskih odnosa Severna Koreja i Srbija imaju i zajedni?ko iskustvo pod sankcijama UN. U Srbiji postoji Asocijacija prijatelja Severne Koreje. Severna Koreja je na severu Korejskog poluostrva. Srbija je na severu Balkanskog poluostrva. Koreanska demilitarizovana zona deli nekada jedinstvenu državu na dve, kao što Kopnena zona bezbednosti deli nekada jedinstvenu državu Srbiju od države Kosovo. Razlika je tome što je azijska bufer zona kra?a za oko 132, a za kilometar uža. U Koreji poljoprivreda zapošljava 37 odsto radne snage i stvara 23, 3 odsto GDP-a. U Srbiji 30 odsto zaposlenih u poljoprivredi stvara 12,7 odsto GDP-a.

Što je za Srbiju Rusija, to je za Koreju Kina. Što je za Koreju Rusija, to je za Srbiju Kina. Severna Koreja je deo “osovine zla” i “leglo tiranije”, a Srbija po potrebi „balkanski kasapin“ i “balkanski tigar”. Koreja ima svoje nuklearno oružje, a Srbija tvrdi da je tu?e – Teslino tajno oružje – njeno. Dve zemlje Imaju sli?nu kontinentalnu klimu i ?etiri godišnja doba. Kad zaduva iz Sibira ili sa Karpata svejedno, greju se pod zastavom ofarbanom u istovetne tri boje. U Koreji je šef države predsednik vladaju?e stranke i predsednik Komisije za nacionalnu odbranu. Tadi? je sve to i predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost.

Severna Koreja je etni?ki i lingvisti?ki jedna od najhomogenijih na svetu. U Srbiji Srbi ?ine 83 odsto stanovnika, a još više gra?ana Srbije govori srpskim jezikom.

Iako je sluh u svih sova, kažu ornitolozi, veoma razvijen, srpski je specijalitet „srpska dugouha sova“. Osim ove, Srbija ima još ?etiri vrste sova koje ne treba mešati sa ga?astim kukumavkama.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!