Ružičasti rat protiv Hrvatske

10 Aug 2011

Tadić vodi carinski rat na Kosovu, a Mitrović protiv Hrvatske

Dok Tadi?eva Srbija vodi carinski rat na Kosovu, poput onog izme?u Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske monarhije 1906, poznatijeg kao “svinjski rat”, Željko Mitrovi?, nosa? kalašnjikova na kontramitingu 24. decembra 1996. na Terazijama na Miloševi?evoj strani zavojevao je trgovinski sa Hrvatskom. Gde je ubavo meštance Sesvete, odakle je po?eo Mitrovi?ev drang nach osten kada mu je tetka Milojka – zaslužna varošanka Sesveta, kako sledi iz nastavka, posudila današnjih 1.500 evra da kupi studio za snimanje plo?a.
Trgovinski rat sa strategijom „sam protiv svih“ po?inje kada je 3. avgusta Hrvatska carinska uprava oglasila prodaju Mitrovi?eve jahte, zaplenjene zbog kršenja carinskih propisa i me?unarodne Konvencije o privremenom uvozu. Kada je lane jahta uplovila u hrvatsko more na njoj nije bio, a trebalo je da bude, vlasnik. Sumnja se da je kontinentalni tajkun jahtu iznajmljivao. Jahtu je vozio skiper, koji je imao ugovor o radu sa Mitrovi?evom hrvatskom firmom, a prema hrvatskim propisima, na jahti u vlasništvu stranaca ne sme raditi neko ko je zaposlen u hrvatskoj firmi.
Mitrovi? nije hteo da plati dva miliona evra carine za jahtu skuplju od deset miliona evra. Po?etna cena jahte na aukciji 17. septembra u Dubrovniku je 3,3 miliona evra.

KU?I?I

Porodica Novaka ?okovi?a je u junu platila 130 evra kazne za povredu hrvatskih teritorijalnih voda. “Tri i po sata nismo mogli da mrdnemo, ?ak ni ku?etu koje je bilo sa nama nisu dozvolili da ode do toaleta”, vajkao se Sr?an ?okovi?. „Više nismo imali volje za odlazak u Dubrovnik“, objasnio je otac porodice i ?lan posade jahte “Dijana”, ?iji je je kapetan Ivan Žegura osumnji?en da je 2007. kod Kotora usmrtio Novosa?anina i teško povredio njegovog sina koji su plovili u gumenom ?amcu.
Istog dana kada je Mitrovi?, „vitez tužnog lika“ poput Don Kihota umesto vetrenja?a napao jadranske bove, zabranivši reklamiranje hrvatskog turizma, estrade i kinematografije na svim stanicama koje poseduje, saznalo se da su ra?uni Televizije “Pink“ blokirani.
“Nikakvih miliona nije bilo, postoje samo dugovi”, razglasio je u februaru Jure Zor?i?, prvi direktor Televizije Pink Si u Sloveniji, negiraju?i da je umešan u trovanje tužnog lika. “Mitrovi? je lagao da je u Pink Si uložio 20 miliona evra. On dugo nije video milione”, kaže Zor?i?.
Prema avgustovskim podacima Narodne banke Srbije (NBS),“Pink internešenel kompani” u vlasništvu Mitrovi?a duguje oko 12,2 miliona dinara, a u proteklih dvanaest meseci ra?un mu je bio blokiran 116 dana. Nedavno je odblokiran ra?un firmi “Pink didžital sistems”, koja je, prema NBS, bila blokirana od 28. juna do 18. jula, a ukupno 36 dana u poslednjih 12 meseci.
Dana 21. decembra 2010. Mitrovi?, 44-godišnji mogul iz dinastije Pink je preba?en u nema?ku bolnicu sa dijagnozom “aplasti?na anemija”. Taj 21. decembar je bio najmra?niji dan u poslednje 373 godine, jer se sa zimskom kratkodnevnicom poklopilo pomra?enje Meseca.
Uzro?nici aplasti?ne anemije su zra?enje, lekovi, virusi ili hemikalije, kao što su insekticidi, ali i otrovi za pacove, mazivo ulje za jahte. Arsenik je neizostavan sastojak koktela koje je Lukrecija Bordžija spravljala užoj familiji. Prema nalazima Instituta za javno zdravlje u 14 odsto uzoraka vode u Srbiji ima mangana, gvož?a i arsenika.
Mogul je iz bolesni?ke postelje sumnjao da su ga trovali najbliži me?u koje ne ubraja drugu zakonitu suprugu – muzi?ku urednicu kompanije i decu. Sumnja pada na pašenoga, taštu i svastiku koje su obilazile vra?aru Gocu, Sre?ka, Selimu i Makedonku, stalno zaposlene u crnoj magiji.
Mitrovi? je onako bolestan podneo policiji krivi?nu prijavu protiv N. N. lica za pokušaj ubistva. Policija od januara traži N. N. lica ili lice. Ništa ne saopštava. U interesu istrage. I Mitrovi?a.

I MA?I?I

„Tri godine ?u raditi protiv Hrvatske na ’TV Pink’“, obe?ao je 8. avgusta Mitrovi?, ne preciziraju?i da li u vreme hajke ubraja datume prefarbane u crveno u crkvenom kalendaru, ro?endan, neplodne dane, Dan primirja u Prvom svetskom ratu.
Mitrovi? je naložio da se svih pet aviona kompanije „Air Pink“ sa advokatskim timovima zaputi u Brisel, Strazbur, Berlin, London i Hrvatsku i vrate mu plovilo. Mitrovi?ev advokat je i Anto Nobilo, koji je deset godina branio hrvatske boje haških optuženika.
„Više nikada ne?emo biti u prilici da zataškavamo incidente i neprijatnosti koje srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na letovanju u Hrvatskoj. Ovo je za mene životna tema“, odlu?io je Mitrovi? i dodao da ?e kontrolisati kvalitet hrvatskih proizvoda koji se prodaju izvan Hrvatske.
U Nacionalnom dnevniku prvog dana roze bojkota Republike Hrvatske 10 minuta i 45 sekundi zloupotrebljena je nacionalna frekvencija za Mitrovi?evu zanimaciju. Ma?or Veselinke Pelagi?, sa prebivalištem u Novom Sadu, je dobio proliv, kada je smazao tunjevinu iz prodavnice Idea. Iako je Veselinka zorno prikazala pošast iz konzerve, a predsednik Udruženja potroša?a Srbije preporu?io da se „Idea zaobilazi u što širem krugu“ uz bauk da i ljudi mogu umreti od tunjevine, veterinarske inspekcije iz Novog Sada i Beograda osim ma?je, nisu dobile ni jednu primedbu na tunjevinu iz prodavnice ?iji je vlasnik iz Hrvatske.
Pre tri godine je Prvi opštinski sud u Beogradu usvojio tužbu Inicijative mladih za ljudska prava i kao govor mržnje okarakterisao tekst u kažnjenom “Glasu javnosti” iz 2006. kojim se pozivalo na bojkot tvrtke Idea. U tekstu je, uz ostalo, pisalo kako “hrvatska ?izma gazi srpskom zemljom, kupuje firme i otvara prodavnice…”, te da kupovina u toj radnji zna?i “davanje novca onima koji su nas prognali i ubijali”, a pretilo se i kupcima. Autori teksta su “Prognani Srbi”. Presudom je zabranjeno objavljivanje takvih tekstova. Avgusta 2011. na potezu je drugi sud.

SLEPI PUTNIK U DUBROVA?KOJ REPUBLICI

Kada je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) kritikovalo Mitrovi?ev bojkot, vlasnik Pinkovih feuda je okarakterisao NUNS kao „veselu družinu“. Ilustrovao je to snimkom na kojem je ?lan Suda ?asti NUNS-a koji je umro u junu 2009.
Mitrovi? dopušta cenzuru samo kada je on veliki inkvizitor. Priznavši da je „zataškavao incidente i neprijatnosti“ turista u Hrvatskoj, odri?e da je prikrivanje informacija kažnjivo delo. Prekrajao je ure?iva?ku politiku zbog ?ega se urednici Pinka nisu bunili. Pinkovci se ne bune ni što ih je Mitrovi? lišio prihoda od reklamiranja hrvatskog turizma.
Mitrovi? je u JUL-u bio funkcioner, poslanik i direktor Centra za marketing, pri?a Mira Markovi? o svom pažu. Petog oktobra Pink nije radio, a sutradan su u programu gostovali pobednici! Na prvi radni doru?ak glodura Srbije sa premijerom Zoranom ?in?i?em Mitrovi? je ušao na mala vrata.
Aleksandar Tijani? i Mitrovi? su bili rivali u borbi za naklonost Markovi?ke koja u Rusiji suzi uz ?aj od požareva?ke lipe.
Pre nego se iskušao kao turisti?ki vodi?, sanitarni inspektor, lu?ki kapetan, sudski tuma?, informator, veterinar, ombudsman konzumenata i dostavlja?, Mitrovi? je bas gitarom u Ansamblu kokošinjac pratio Rokere s’ Moravu koji su u narodnim nošnjama pocupkivali: “Krkenzi kikiriki evri dej”.
Na demarš Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske Beogradu zbog antihrvatske kampanje na “Pinku” odgovorio je jedino Mitrovi? pišu?i “Hrvatska” malim po?etnim slovom. Više od nedelju dana niko iz državne Srbije nije reagovao na Mitrovi?evo uterivanje Srbije u sramotnu prošlost. Neki su zauzeti br?kanjem na Jadranu. U Dubrovniku se od 8. avgusta provodi i Mitrovi? koji se 3. avgusta zakleo da ne?e kro?iti na hrvatsko tlo dok je tamo premijerka Jadranka Kosor. Sve je porekao. Izbori u Hrvatskoj su 4. prosinca. Dubrova?ka Republika nije eksteritorijalna od 1808. Njen restaurator 1991. je dobio 12 godina zatvora zbog separatizma. Ove godine je iz Srbije u Hrvatsku došlo dva odsto više turista nego lane, a platili su šest odsto više no?enja nego 2010.

Tamara Kaliterna

Podelite ovu stranicu!