TAMARA KALITERNA: Kuda ide Vojvodina?

22 Aug 2011

Vojvodina puni 44 odsto budžeta Srbije. Vraća joj se se sedam odsto, jer je bakšiš uračunat. I nadnica za strah

„Budi dobra, budi dobra do oktobra, poslije ?emo lako“, trgnuo se Seid Memi? Vajta kad je ?uo da ?e do 10. oktobra Vojvodina 2011. imati predstavništvo u Briselu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi? je obe?ao strana?kom pobratimu Bojanu Pajti?u, predsedniku Vlade Vojvodine da ?e to biti po?etkom godine, ali je u junu li?no otvorio predstavništvo NIS-a u Briselu. Kao da Vojvodina staje u tri slova. U Srbiji ne drže ni do pobratimstva ni do kumstva, jer bi ina?e ostali bez manastira. Za spomenik izuzetne vrednosti proglašen je manastir Pokajnica, koju je stesao knez Vujica pokajavši se zbog ubistva kuma Kara?or?a.
Sin Sene Buljubaši? i Miška Jeremi?a imao je više razumevanja za Ponišavlje i priobalje Lepenice nego za Vojvodinu, steciste pet velikih reka ?ije je pomo?no osoblje sedam re?ica i 930 kilometara kanala. Kragujevac je u Briselu od septembra prošle godine, Niš se navikao na evropske klimatske promene, iako oba grada zajedno imaju manje stanovnika od ?etvrtine Vojvodine. Februarsko pismo 2009. Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve sakuplja prašinu po ladicama troje najfotografisanijih, iako ne najfotogeni?nijih u Srbiji. Sinod je u najkra?em mesecu u godini po svakom kalendaru – mesecu sa tri sveta mu?enika i jednim bogoprimcem tužio Vojvodinu trojici najbolje pla?enih državnih ?inovnika jer ?e njena kancelarija „u Briselu naškoditi suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije“. Iako Sveto pismo zapoveda: „Ne svedo?i lažno na bližnjega svoga“.

Ni Švarceneger, ni Kurta ni Murta

Ako se zbude, datum otvaranja vojvo?anske kancelarije u Briselu koincidira?e sa prošlogodišnjom beogradskom Paradom ponosa koja je uspešno propala. Vajtin refren glasi: „Oktobarske ?arolije sve su dio istorije“.
Još 2009. vlada austrijske pokrajine Štajerske ponudila je bez odlaganja svoje prostorije u Briselu Vojvodini za predstavništvo. Ponudi su svedo?ili predsednik vojvo?anskog parlamenta Šandor Egereši i direktor vojvo?anskog Fonda za evropske poslove Predrag Novikov. Ponuda za sustanarstvo nije prihva?ena. Ne samo zato što je od ove austrijske pokrajine ruke digao i Štajerac Arnold Švarceneger (Arnold Schwarzenegger), pa emigrirao za guvernera Kalifornije, a štajerska kisela juha je ponizna muva u vojvo?anskoj supi. Novi Sad se opredelio da jednog lepog dana bude podstanar u briselskoj misiji Srbije sra?unato. Jer, ako mu Beograd gazduje, osoblje u vojvo?anskom predstavništvu ?e imati diplomatski status i pripadaju?i mu imunitet, što se na ?irilici piše „nedodirljivost“.
Izreku „Gde ?eljad nisu bijesna, ku?a nije tijesna“, potvr?uju Kanton Sarajevo koji od 2007. godine predstavništvo u Briselu deli sa italijanskom regijom Friuli – Venecija ?ulija (Friuli – Venezia Giulia), a Istarska županija sa Koruškom iz Austrije. U Briselu su ispostave još ?etiri hrvatske županije i Hrvatske gospodarske komore. I zato ?e Hrvatska kao 28. ?lanica odlu?ivati o prijemu Srbije u EU društvo.
Pokrajinska skupština je 2009. Kancelariju za evropske poslove pretvorila u Fond za evropske poslove. Direktor je bio i ostao Predrag Novikov, pa ne važi izreka „Sjaši Kurta da uzjaši Murta”, jer je Novikov stalno u sedlu.

Apel za gluvoneme

U Briselu predstavništvo ima tri stotine evropskih gradova i regija. Vojvodina se nada da ?e sa kancelarijom u Briselu biti bliže novcima iz evropskih fondova i projekata, kad je ve? beogradski gazda potkrada. U julu je iz Novog Sada saopšteno da je u pokrajinsku kasu za prvih šest meseci od planiranih 10,2 milijardi za investicije stigla samo milijarda iz republi?ke kase. Da Beograd „zakida“ Vojvodinu priznaju i vojvo?anski premijer i njegov zamenik Ištvan Pastor. Nevolja je samo što su se to odvažili da priznaju u jeku godišnjih odmora.
Vojvodina puni 44 odsto budžeta Srbije. Vra?a joj se se sedam odsto, jer je bakšiš ura?unat. I nadnica za strah. Nadnacionalno „vojvo?anstvo“ postaje karakterna osobina stanovnika Banata, Ba?ke i Srema. Na popisu 2002. regionalno se Izjasnilo 0,15 odsto gra?ana Srbije i 0,5 odsto gra?ana Vojvodine.
U martu 2009. osnovan je Nacionalni savet za decentralizaciju Srbije, kao jedan od priprema?a strategije decentralizacije Srbije „u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalja, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije“. Predsedavaju?i Saveta je Vojvo?anin Nenad ?anak, poslanik. ?lan budžetskog saveta po položaju je i Svetozar ?ipli?, koji više nije ministar. „Sednice Saveta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mese?no“, zapoveda osniva?. „Savet je imao samo jednu nezavršenu sednicu. Njegovi ?lanovi, ministri i predsednici opština blokiraju rad na strategiji decentralizacije Srbije“, izjavio je krajem juna Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.

Dahije i nahije

U režimu decentralizacije od 1974. do 1988. rast vojvo?anskog BDP-a bio je šest odsto, industrijske proizvodnje osam, a poljoprivrede 2,5 odsto godišnje. Rast BDP-a dvodelne Srbije 2010. godine bio je 1,8 odsto, saopštio je Republi?ki zavod za statistiku. Prema statistici vojvo?anske vlade, od 2001. do 2005. godine industrijska proizvodnja u Vojvodini je rasla po godišnjoj prose?noj stopi od 3,7 odsto. Rast poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini analiziraju kineski beli luk na štandovima novosadskih samoposluga i italijanski rezanci bez maka u gradu Fidelinke.
Decentralizacija izmi?e komadovanju i sili. U SFRJ se decentralizacija prostirala do mesnih zajednica. Decentalizacija u Srbiji prestaje u opštinama, kao u Heladi. Polis, grad-državu su povezivali interesi i zajedni?ki kult. Svaki polis imao je boga zaštitnika. U Jagodini je to Palma. U Kragujevcu ?ur?evdanski krst na kružnom ostrvu. U Subotici pravoslavne orgije. I demokratski izabrani markgrofovi. Do kraja avgusta vlasnici dve funkcije moraju da se odreknu jedne. Svi su izabrali da ostanu gradona?elnici, jer je od Julija Cezara “bolje biti prvi u Galiji nego drugi u Rimu“.

Tamara Kaliterna

Podelite ovu stranicu!