TAMARA KALITERNA: Glad hara Srbijom

20 Apr 2011

I Šešelj je 2006. u subotu počeo štrajk glađu. O tome je javnost izvestio Vučić, anđeo uništenja. U julu 2010. je i on najavio štrajk glađu, zbog lažnih uplatnica u borskoj pošti

Za Tomislava Nikoli?a, predsednika Srpske napredne stranke (SNS) sve je pošlo po zlu kada je posle doru?ka odlu?io da gladuje usred uskršnjeg posta. Nadahnut štrajkom gla?u hrvatskih veterana zbog haških presuda generalima i štrajkom više od 750 beogradski pritvorenika koji ho?e ubrzavanje su?enja, a pitaju?i se “po ?emu sam ja, koji  želim ubrzavanje izbora gori od njih”, Nikoli? je u subotu krenuo u epopeju gladi i že?i.
Subota je loše izabrana. To je dan dobrih želja za Bogorodicu, dan kada je Isus dopao groba, a one subote koju je Nikoli? izabrao za odlu?nu Srpska pravoslavna crkva (SPC) slavi vaskrsenje Lazara ?etvorodnevnog.

Mu?enici biraju

Nikoli? je kao datum prevremenih izbora odredio dan trojice svetih mu?enika: Platona, Romana i Varula Otroka ili Varula deteta, što bi rekli Slovenci. I ro?endan Josifa Visarionovi?a Džugašvilija.
Nikoli? je na mitingu 5. februara dao vlastima dvomese?ni ultimatum da raspišu izbore. Rok je iscureo. Na tom mitingu SNS-a je, prema procenama policije, prisustvovalo oko 55.000 gra?ana, dok je organizator saopštio da je okupio više od 85.000.
Posle isteka ultimatuma, na mitingu 16. aprila Aleksandru Vu?i?u, Nikoli?evom zameniku se pri?injavalo 120.000 pristalica, policija je motorolama dojavljivala da ih je 40.000, AFP i Reuters su pisali o 50.000, a doma?i izvešta?i su se meškoljili oko nejasnih “nekoliko desetina hiljada” demonstranata.
Nikoli? im je rekao: „Prihvatite moj pravoslavni na?in borbe za bolju Srbiju. Ja nikoga ne ugrožavam. Oni ugrožavaju devet miliona ljudi”. Nikoli? je popisanim stanovnicima Srbije dodao još najmanje milion i po sa granice Karlobag Ogulin…. svog gurua Vojislava Šešelja.
Seo je Nikoli? na komad stiropora na pozornici i najavio da ?e tu ostati da štrajkuje gla?u i že?u dok ne iznudi izborni datum.
Stiropor je ameri?ka izmišljotina od koje su se pravili ?amci za spasavanje, a posle toga su ga preuzeli cve?ari. Stiropor se ne reciklira, zaga?uje okolinu, a smrtonosan je ako ga živa bi?a sažva?u.

Kamila i mali vuk

“Staja?e pred vama i kamerama celog sveta, kap vode ne?e popiti niti bilo ?ega”, pozvao je pomo?ni Vu?i? mitingaše da ne reaguju ako Nikoli?u pozli.
Kad se smrklo, Nikoli? je ?io u zgradu Skupštine preselio štrajk. U Beogradu se u to vreme ponovo uklju?uje sistem daljinskog grejanja, jer na to obavezuje spoljna temperatura i bojazan da deca i stariji sugra?ani, ?ije je godište i Nikoli? ne ozebu i dobiju upalu plu?a.
Sa njim su ušli i snimatelji. Sutradan se u listu Press pojavila  fotografija Nikoli?a koji se odmi?e od pisoara u skupštinskom toaletu i okre?e glavu od lavaboa sa jednoru?nom slavinom iz koje po želji te?e hladna ili topla voda. Potpisan je autor fotografije. Dan kasnije u Blicu se pojavila ista fotka bezimenog autora, da bi zlonamerni pomislili da je fotografija Nikoli?a na mestu koje i car i vojvoda pohode peške deo strana?kog promotivnog materijala.
Nikoli?, tehni?ki direktor svih kragujeva?kih grobova, odlu?io se za boravak u skupštinskom zdanju jer je pod njim nekropola sa 13 grobova. Kao neko ko je bio poslanik u svim skupštinskim sazivima od 1992. dobro poznaje skupštinske kuloare, mokre i Gordijeve ?vorove, a usudio se da me?u 12 knjiga objavi i onu o “Rovovima u narodnoj skupštini”.

Spre?avanje humanitarne katastrofe

Kada je odborniku u Valjevu, koji se solidarisao sa Nikoli?em sa danom zakašnjenja pozlilo i odustao od gladovanja, lider najmla?e opozicione stranke se, kako bi otklonio svaku sumnju u ozbiljnost svojih namera, prebacio u privatno le?ilište. Klinika nema dozvolu za rad zbog kadrovskih i tehni?kih nedostataka; prva informacija o Nikoli?evom fizi?kom zdravlju stigla je od neuropsihijatra-seksologa, druga od specijaliste za bolesti društva, tre?a od R. H. koji je “1970-1974. bio lekar opšte prakse u Bolni?ko klini?kom centru, Doboj, Srbija”, a ?etvrta od “diplomca sa Harvarda kome u petnaestogodišnjoj karijeri nijedan pacijent nije preminuo”.
Vojvoda nije nadvojvoda, ali je pokazao Valjevcima i ostalima da je nad?ovek, “Supermen” za unu?ad, “uberman”, ?emu je težio svaki dobar nacista. Izdržao je žedan duže od najdužih u istoriji registrovanih 72 sata. Sada ga je sam ?avo namamio u najve?e iskušenje – Nikoli? se prijavio za pri?eš?e što je neizvodljivo bez hleba i vina (Matej 26;26-28).
Pacijent je “veoma izmoren, na momente konfuzan i u stanju dehidratacije”, dijagnostikovao je harvardski ?ak. Kada je medicinsko osoblje tražilo da novinarske ekipe napuste bolni?ku sobu, Nikoli? je rekao:”Pustite ih, nisam ih dugo video”. U sobi je u jednom trenutku bilo devet snimatelja, svaki sa svojim bakterijama i blatnjavim cipelama. Nikoli? ih vi?a neprestano, jer su u nekim redakcijama zavedena dežurstva i uvedeni privremeni novinarski sektori: “Nikoli? pred skupštinom”, “Nikoli? na kanabeu”, “Nikoli? u nusprostorijama”, “Nikoli? na stepeništu”, “Nikoli? na nosilima”, “Nikoli? bez gornjeg dela pidžame”… Malaksao odgovara doma?im i stranim novinarima.
“Slava, to je strašno sunce mu?enika”, uzdiše Jovan Du?i?. Bez publiciteta, štrajk gla?u je uzaludan. Štrajka?i žele da izazovu ose?anje krivice u drugima. Najpoznatiji štrajka?i gla?u i že?u su Indijci, britanske i ameri?ke sifražetkinje, marksisti-lenjinisti u turskim zatvorima, teroristi IRA-e, kubanski disidenti i ljubitelji prava životinja.

Raskoljnikov bez kazne

“Na momente konfuzan” uspeo je da napravi raskol u SPC. Vladika Irinej ga nutka u bolnici, Irinej sa zvanjem patrijarha preko državne agencije Tanjug objašnjava  kako “štrajk gla?u i že?u nije hriš?anski”, Vu?i? priseže da je mitropolit Amfilohije na strani gladnog i žednog, vladika crnogorsko-primorski demantuje zamenika predsednika. Sa drvenim krstom ispod pidžame Nikoli? ho?e da SPC politi?ki motivisano gladovanje osvešta kao post, kao što je dopustio Šešelju da ga pomaže u ?etni?kog vojvodu.
“Veoma izmoren” prisiljava EU da se meša u unutrašnje stvari Srbije i što pre dodeli Beogradu status kandidata.
I Šešelj je 2006. u subotu po?eo štrajk gla?u. O tome je javnost izvestio Vu?i?, an?eo uništenja. U julu 2010. je i on najavio štrajk gla?u, zbog lažnih uplatnica u borskoj pošti, ali se manuo gladovanja kad su viši i niži poštar privedeni u službene prostorije. Napredni radikalni aktivista cepa telegrame podrške gladnome da istraje.
Posle podele uloga u Srpskoj radikalnoj stranci 2008. najbolji naturš?ici su prešli u snuždene naprednjake, a radikalima su ostale tragi?ne role. Statisti iz obe polovine se ne otimaju o uloge cirkuzanata.

(www.autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!