- Autonomija - http://www.autonomija.info -

TAMARA KALITERNA: Barikade kao turistička atrakcija

„Strategijom razvoja turizma u Srbiji naro?ito se potencira razvoj eko-turisti?kih sela na brdsko-planinskim podru?jima, koja nude zdravu sredinu, ekološku hranu, ugodan ambijent, aktivan odmor u prirodi, etnografske i druge kulturno-istorijske vrednosti“, usvojila je Koštuni?ina vlada. Pokazalo se da Srbija ima još neiskoriš?enih kapaciteta i neslu?enih mogu?nosti. Svet pamti kao Dan barikada 12. maj 1588, kada su se po Francuskoj tukli i jedni drugima psovali boga katolici i protestanti. Pobedili su neznabošci, jer moderna Francuska nema statistiku o privrženosti gra?ana božanstvima. U Srbiji je praznovanje barikada trajno dobro svih slojeva stanovništva svih uzrasta od 17. kolovoza 1990, kada naoružani srpske narodnosti balvanima firmiraju ceste po severnoj Dalmaciji i Lici. Turisti?ka destinacija „kosovske barikade“ – no?enje u šatoru, gutljaj umesto doru?ka, sanitarije – široko mu polje, sa pogledom na bodljikavu žicu i vijorenje srpske zastave privla?i sve kategorije doma?ih turista, a mnogi pristižu iz inostranstva.

Verski turizam doživeo je klimaks vansezonski – u oktobru, tokom Prvog koza?ko-pravoslavnog pohoda Rusija-Srbija, koji je podržala i Komisija za kozaštvo Medvedeva. Vladika Irinej nije pustio u vojvo?anske hramove kopiju ikone Bogorodice tabinske koja je prevalila 6.000 kilometara, jer njen transport u Srbiju nije blagoslovila Ruska pravoslavna crkva. Kozaci sa Urala su onda odneli drvenu sliku u photoshopu u drugu državu – Kosovo. Srbi na barikadi u Jagnjenici su molitvu pred ikonom prekinuli kada se komandant Kfora Erhard Drevs popeo na osmatra?nicu. Tabinskoj je specijalnost da ogra?uje granice od vragova. Kad su je iz Vojvodine uneli u beogradski manastir, ona je – da li zbog toga – proplakala!

Srbi, pleme danajsko

I recept za svadbarski kupus u sklopu gastronomskog turizma na barikadama preuzet je iz azijskih stepa. Tatari su hitali u plja?kaške pohode sa sirovim mesom pod sedlom da se preradi u jestivo, za?injeno e-koli i/ili salmonelom. Tako su prinudno ukiseljeni kupus u septembru, kad mu vreme nije, barikadisti delili svojima, ali i nema?kim vojnicima koji se boje Danajaca i kad darove nose.

Barikade nisu za ljubitelje ekološkog, nauti?kog, lovnog, ribolovnog, zdravstvenog, svemirskog, sportsko-rekreativnog i elitnog turizma. Na barikade bi opet ljubitelji masovnog, manifestacijskog, obrazovnog, kulturnog, kongresnog, poslovnog, enofilskog, pustolovnog, robinzonskog turizma i naturizma. Obrazovni i kulturni turizam su objedinjeni na koncertu pesmama „Volim ota?binu“, „Nedamo te Kosovo“ i „Metohija je Crna Gora“, video-bimom za sportske prenose, svadbom na deblima.

Putopisci iz sedmo?lane grupe “Dveri” iz Sombora, Apatina, Odžaka i Vrbasa su se poslednjeg oktobarskog vikenda ušunjali na Kosovo vrletima u gluvo doba no?i: „U besanim no?ima, kakvu smo i mi osetili na svojoj koži, temperatura se polako ali sigurno spušta ispod nule, koncentracija mora da se održava trezvenim razgovorima, a teme se ?esto ponavljaju i po više puta, u nedogled… Iz Odžaka je sa nama stigla i doma?a rakija i topla ba?ka poga?a, umešena zlatnim rukama gospo?e Mileve Manasijevi?, kakvu po re?ima promrzlih Kolašinaca, na barikadama još nisu jeli. A da se krsna slava u Srba zaista slavi i po tri dana, možemo da posvedo?imo svi mi koji smo se te no?i okrepili, doma?inski po?aš?eni slavskim posluženjem… ?im smo stigli nestrpljivo smo prekontrolisali NATO vojnike na oklopnim vozilima okružene bodljikavom žicom, ovekove?ili se i proverili da li im smeta dim koji vetar nosi baš na njihovu stražu“, piše u knjizi utisaka Srpskog sabora “Dveri“.

Velja legalista ve?i od DSS

Tog vikenda miholjske jeseni barikade su prebukirane. Kako je javila RTS i komandant Drevs obišao je „barikadu u Zup?u, gde je razgovarao sa meštanima i predstavnikom opštine Zubin Potok Slavišom Risti?em (predsednik opštine, opaska T. K.) koji se tu slu?ajno zatekao. Komandant Kfora je rekao da se malo plaši za kamione na barikadama koji izgledaju kao novi. U slu?aju uklanjanja barikada skupa vozila mogu biti ošte?ena, a kao što je on ve? otvoreno upozorio sve ljude, Kfor ne?e kompenzovati nikakvu štetu izazvanu tokom operacija uklanjanja barikada”.

Za kozje staze do barikada duple rezervacije važile su i 16. septembra. Turisti iz Srpske radikalne stranke, ?iji je vo?a puta bio potpredsednik Dragan Todorovi?, brade fazonirane à la Robinson Crusoe uspentrali su se i na na barikade a vodi? je pocepao upozorenje Kfora: „Ukoliko krenete – mi budemo pucali!“. Kao slepi putnici prošvercovali su se na barikade ?lanovi DSS-a koje je predvodilo tehni?ko lice – portparol Petar Petkovi?. Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin tako?e je ilegalno ušao na Kosovo, a stigli su i neki studenti iz Beograda koji nisu bili u grupi za studijski turizam. Velimir Ili?, poslednji legalista iz koalicije DSS-NS odustao je da pre?e Rubikom na Jarinju „kada je video da su bodljikave žice postavljene na prelazu, kada je video table sa natpisom ’zabranjen ulaz’ i na srpskom i na engleskom jeziku“. U Drugom svetskom ratu tog septembarskog dana 1943. završena je savezni?ka invazija na Italiju i zemlja je kapitulirala.

Turisti?ka sezona na barikadama bliži se kraju. U petak je, kao što je najavio, uz saglasnost Beograda, Kfor srušio barikadu u blizini Brnjaka, a ljutiti brnja?ki Srbi su sa druge strane granice, na srpskoj teritoriji, pred srpskom policijom, postavili barikadu da otežaju ulazak državljana Srbije na srpsko Kosovo. Nova pansionska usluga je dijetalno preno?ište, jer su Srbima, otkako su postavili barikade, hrana i artikli široke potrošnje poskupeli za 17 odsto zbog rizi?nog transporta. Umesto na ekskurziji, od oktobra na barikade dovode i srednjoškolce bez dozvole roditelja, kao u „avantura park“.

Istog dana kada su se 2011. kosovski Srbi ogradili podjednako i od Albanaca i od Srbije, Fridrih Barbarosa, kralj Nema?ke, Italije i car Svetog rimskog carstva je 1189. stigao u Niš, prestonicu Stefana Nemanje, kapiju izme?u Istoka i Zapada. Nemanja je ugostio i 100.000 carevih krstaša. Sveti Sava je na Fridrihu iskušao isceliteljske mo?i. Nišavu je Fridrih pregazio, ali kad je stigao do Salefa u Kilikiji srce ga je izdalo i utopio se.

Duša dolarska

Odbornici iz Kosovske Mitrovice od septembra provode radno vreme na barikadama. Imaju dodatak za otežane uslove rada. NY Times je objavio krajem oktobra da krijum?arenje naftnih derivata na severu Kosova godišnje vredi 100 miliona dolara. Njujorški list zapaža, pozivaju?i se na policajce i me?unarodne posmatra?e, da proteste i barikade u najve?oj meri podsti?e biznismen Zvonko Veselinovi?, koji je izgradio desetak barikada, a demonstrante pla?a 70 dolara, što je 50,82 evra dnevno. Na severnom Kosovu živi 55.000 Srba ornih za barikade. Pomnoženo sa 70, to je 3.850.000 dolara. Do sto miliona dolara ostaju falange nepuša?a spremnih da za 70 dolara dnevno švercuju benzin u upalja?ima.

Srpski narodni pokret “1389” one iz ruske koalicije „Kosovski front”, poljske koalicije „Poljaci za srpski Kosmet” i „Slova?kog pokreta obnove” vodi na barikade. Ruska opsednutost dolarom davna je koliko i fama o duši slovenskoj, a Poljska nije ?lanica evrozone.

„U proteklih sedam dana, a nakon boravka ?lanova Upravnog odbora Dveri u opštini Zubin potok i dogovora o redovnom slanju naših predstavnika na barikade, na severu Kosova i Metohije boravilo je više desetina predstavnika naših povereništava širom Srbije… Svi na delu treba da posvedo?imo koliko nam je zaista stalo do Kosova i Metohije. A taj minimum ispod koga se ne sme i?i jeste barem jedna provedena no? na barikadama“, saopšteno je 31. oktobra. Minimalna mese?na zarada u Srbiji je 235,8 dolara.

U Kosovsku Mitrovicu stigao je i Adis Alajov. „Došao sam ?im sam ?uo da je organizovano okupljanje na barikadama”, kaže za Radio Slobodna Evropa Alajov, koji je iz Etiopije, gde je BDP po stanovniku 800 dolara.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!