Tajms i Indipendent o deklaraciji Skupštine o Srebrenici

31 Mar 2010

Britanski

Britanski listovi Tajms (The Times) i Indipendent (The Independent) danas ocenjuju Deklaraciju o osudi zlo?ina u Srebrenici koju je prošle no?i usvojila Skupština Srbije kao pozitivan, ali ne i dovoljan korak.

Tajms u uvodniku konstatuje da je usvajanje Deklaracije kojom se osu?uje ono što se dogodilo u Srebrenici i upu?uje izvinjenje dobrodošlo, iako je, ocenjuje list, re? o preuzimanju minimalne odgovornosti.

Tajms naglašava zna?aj istine o Srebrenici za porodice žrtava, politi?ku scenu Srbije i proces pomirenja u regionu, ali smatra da re?i nisu dovoljne, te da Ratko Mladi? mora da bude uhapšen.

U komentaru Indipendenta isti?e se da se vlasti Srbije, na ?elu sa predsednikom Borisom Tadi?em trude da naprave jasnu razliku u odnosu na Srbiju iz doba Slobodana Miloševi?a, ali se postavlja pitanje kako ?e usvajanje Deklaracije do?ekati Bošnjaci.

List o?ekuje da ?e izostavljanje re?i “genocid” iz Dekleracije razljutiti Bošnjake, ali je, dodaje Indipendent, za njih verovatno važnije to što je Ratko Mladi? i dalje na slobodi.

Skupština Srbije je kasno sino? usvojila Dekleraciju kojom se osu?uje zlo?in po?injen u Srebrenici u julu 1995. godine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!