Tajland više nije lider u izvozu riže

29 Jun 2013

Osim novčanih - problem su i sve veće količine riže koja se ne prodaje, već propada u skladištu

Tajland više nije vode?i izvoznik riže u svijetu, a ovu poziciju je izgubio zbog vladinih poticaja.

Naime, program koji sada košta milijardu ameri?kih dolara, trebao je doprinijeti pove?anju profita poljoprivrednika.

Proizvodnja riže predstavlja vode?u industriju na Tajlandu, no, postala je važan politi?ki problem.

Kroz program poticaja, vlada za rižu pla?a 50 posto više od tržišne cijene, a ona se na svjetskom tržištu nije prodavala kako se Tajland nadao, pa je minus od 4,5 milijardi dolara godišnje, koji je nastao u budžetu, nadokna?en opštim rastom cijena u državi.

Porast troškova

Na posljednjim izborima Prasert Phantu glasao je za vladaju?u stranku Pheu Thai i prijavio se za poticaj. Me?utim, kaže da nije funkcioniralo.

„Nemam dobro mišljenje kada je Vlada u pitanju. Program poticaja trebao je pomo?i poljoprivrednicima. Jedino što se desilo jeste – porast životnih troškova“, govori ovaj uzgajiva? riže.

Osim nov?anih – problem su i sve ve?e koli?ine riže koja se ne prodaje, ve? propada u skladištu, navodi novinar Al Jazeere Wayne Hay koji se javio iz Bangkoka.

„Ironija je da se vladaju?a stranka Pheu Thai uvijek zalagala za ruralne dijelove države. Program poticaja za rižu bila je glavna stavka njihove izborne kampanje prije dvije godine“, dodao je.

Program kao populizam

Do izjava vladinih zvani?nika Al Jazeera nije mogla do?i, ali mnogi gra?ani nisu se ustru?avali podijeliti svoje mišljenje.

Kao što je slu?aj sa ve?inom problema na Tajlandu, i ovaj je iznesen na ulice.

Iako male i podijeljene, antivladine grupe ?esto se okupljaju i protestiraju.

„Program poticaja je populizam. Vidjeli smo kako je on oštetio druge države, a sada šteti Tajlandu“, kazao je demonstrant Wittawat Chaikhet.

Uzgajiva?i riže došli su u Bangkok na proteste i od vlade traže vra?anje cijena na prethodni nivo, barem do kraja teku?e sezone.

Ali, u ovoj politi?ki nestabilnoj državi, uprkos problemima, demonstranti ipak nose boje Vlade koja ih predstavlja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!